Vastuvõtt

Tere tulemast Rocca al Mare kooli Hispaania õppekeskusesse!

 

Ootame Hispaania õppekeskusesse õppima 1.-6. klassi õpilasi.

2016/2017 õppeaasta vabadele õppekohtadele 1.-6. klassi saab registreerida SIIN.

 

Alanud on Hispaania õppekeskuse ankeetide vastuvõtt 2017/2018 õppeaastaks.

 

Hispaania õppekeskuse õpilaste esmane nimekiri 2017/2018 õppeaastaks komplekteeritakse 1. märtsiks saabunud ankeetide põhjal.

Palume Teil enne ankeedi täitmist tutvuda Hispaania õppekeskuses õppimise tingimustega:

 • Hispaania õppekeskus on RaM kooli poolt professionaalselt toetatud koduõppe keskus 1.-6. klassi õpilastele.
 • Õppekeskuses õpitakse Eesti Vabariigis kehtiva õppekava alusel, kuid mitte täismahus.
 • Ained, mida õppekeskuses õpetame: eesti keel, matemaatika, inglise keel, loodusõpetus, ajalugu, käeline tegevus, inimeseõpetus, võimalusel ujumine. Õppeks kasutatakse RaM Kooli õppekava ja õppematerjale.
 • Õppekeskuses ei õpetata järgmiseid RaM kooli õppeaineid: KuKäKo, muusika, liikumine, ujumine, B- ja C-keel.
 • Õppekeskuses on sarnaselt koduõppele suur vastutus peredel. Kodukooli aineõpetajate poolt edastatud õpijuhiste järgimise ja täitmise vastutuse võtavad Hispaanias viibimise perioodil enda kanda lapsevanemad.
 • Õppekeskuses ei ole kindlaid ainetunde, päeva jooksul toimuvad erinevad õppetegevused, mis hõlmavad erinevaid õppeaineid. Lapsed on jagatud gruppidesse, mis ei ole alati vanusepõhised, vaid sõltuvad tegevusest ja eesmärgist.
 • 1.-3. klass tegutseb päevaplaani alusel, 4.-6. klassi õpilastel on õppimiseks nädalaplaan, mille peab täitma reedeks. 
 • Kodused tööd – kui õpilane on iga päev õppekeskuses, peaks ta jõudma oma nädalaplaani koolis täidetud. Kui ei jõua, siis peab kodus iseseisvalt oma nädalaplaani lõpetama.
 • Hinnete panemist ei ole. Õpilased saavad tagasisidet igapäevaselt suuliselt ja 2 korda aastas kirjalikult. Kui õpilane õpib Hispaania õppekeskuses mõne perioodi, siis saab ta kirjaliku hinnangu oma õppeperioodi lõpus.
 • Lisaks peame oluliseks, et pere ja õppekeskuse väärtushoiakud oleksid kooskõlas: RaM kooli manifest ja MEILE TÄHTIS
 • Õppekorralduse, -perioodide ja -tasude kohta leiate täpsema info SIIN .

 

Soovijatel palume täita 2017/2018 ankeedi SIIN.

 

Täname kõiki ankeedi täitnud peresid, et tunnete huvi õppimise vastu meie väikeses, kuid usinas õppekeskuses!

Info õppekeskusesse vastuvõtmise ja õppekorralduse osas edastame Teile pidulikul Eesti Vabariigi sünnipäeval  24. veebruaril.

Eelkooli rühmade mittetäitumise tõttu anname teada, et 2017-2018 õppeaastal Hispaania õppekeskuses eelkooli ei avata.
Jääme siiski lootma, et Hispaania õppekeskuse kooliperes leiub ettevõtlikke ja hakkajaid lapsevanemaid, kes oma jõud kokku pannes suudavad oma kõige pisematele pereliikmetele vahva päevahoiu või mängukooli korraldada. Oma soovist antud algatuses kaasa lüüa andke palun teada: kadi.asmer@ramkool.edu.ee

Kui õppekeskusesse soovijate hulk ületab meie vastuvõtu võimalused, arvestame eeskätt Hispaania õppekeskuse kogukonnaga (praegused ja endised Hispaania õppekeskuse õpilased), kogu õppeaastaks tulevate õpilastega ning nende lastega või pereliikmetega, kelle tervis vajab raviks või taastumiseks teistsugust kliimat.

Tekkinud küsimuste korral pöörduge õppekeskuse koordinaatori poole telefonil 6507 817
või e-posti aadressil kadi.asmer@ramkool.edu.ee