Valikained

Siit leiad järgmise kooliaasta valikainete loetelu koos kursuste lühitutvustustega:

Valikained 2016/2017 õppeaastal

Valikainete süsteem gümnaasiumis

Alates 2016/17. õppeaastast muutub Rocca al Mare Kooli valikainete süsteem:
iga 35-tunnine valikainekursus läbitakse mitte enam ühes perioodis, vaid kahe perioodi jooksul. Mõned kursused toimuvad tunniplaanivälistel aegadel kas õhtuti või nädalavahetustel, täpse toimumisaja annab teada aine õpetaja. Kuna iga kursus on hajutatud kahele perioodile, jõuab õpilane ühe õppeaastaga läbida kaks valikainet. Sellest tulenevalt muutub gümnaasiumis läbitavate valikkursuste hulk järgmiselt:
2016/17. õppeaastal 10. klassi astuja peab kolme aasta jooksul läbima kokku 6
kursust, 11. klassi astujal peab lõpetamise ajaks olema läbitud 8 kursust ning 12.
klassi astujal 10 kursust. Ained ei tohi korduda!

Järgmiseks õppeaastaks tuleb õpilasel reastada viis ainet, esimesena enim soovitud aine ja viimasena kursus, mida peab enda jaoks vähem oluliseks. Keelekursuste puhul tuleb märkida kindlasti, millist keelt soovib õpilane õppida. Valikkursused toimuvad klasside vahel moodustatud õpperühmades.

Lisaks meie pakutud õppeainetele on võimalik läbida kursusi ka erinevate ülikoolide ja õppeasutuste juures:
• Tallinna Tehnikaülikooli Tehnoloogiakool
• Tartu Ülikooli Teaduskool
• Tallinna Ülikooli Õpilasakadeemia
• Tallinna Ülikooli Keeltekeskus
• Tallinna Saksa Kultuuriinstituut / Goethe Instituut
• Puškini Instituut
• Prantsuse Kultuurikeskus
• Vanalinna Hariduskolleegiumi võõrkeelekursused