Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajad

Katrin Martsik

tel: 6 507 818
katrin.martsik@ramkool.edu.ee

ajaloo ja ühiskonnaõpetuse sektsiooni juhataja,
ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja ja
10. klassi klassijuhataja

Ergo Aas

tel: 6 507 818
ergo.aas@ramkool.edu.ee

ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja,
6A klassijuhataja

Ronald Juurmaa

tel: 6 507 826
ronald.juurmaa@ramkool.edu.ee

ajaloo ja ühiskonnaõpetuseõpetaja, KuMa juhataja, 11. klassi klassijuhataja

Meelis Holsting

tel: 6 507 824
meelis.holsting@ramkool.edu.ee

filosoofiaõpetaja,
noortejuht,
12. klassi klassijuhataja