B- ja C- keelte õpetajad

Janika Kärk

tel: 6 507 816
janika.kark@ramkool.edu.ee

B-ja C-keele sektsiooni juhataja, saksa keele õpetaja, 9B klassijuhataja

Annely Helemäe

tel: 6 507 816
annely.helemae@ramkool.edu.ee

saksa keele õpetaja

Galina Kärner

tel: 6 507 816
galina.karner@ramkool.edu.ee

vene keele õpetaja

Hans Bertrand Mugnier

tel: 6 507 816
hans.mugnier@ramkool.edu.ee

prantsuse keele õpetaja

Helen Tiitus

tel: 6 507 816
helen.tiitus@ramkool.edu.ee

saksa keele õpetaja, 9C klassijuhataja

Helena Elme

tel: 6 507 816
helena.elme@ramkool.edu.ee

prantsuse keele õpetaja, 7C klassijuhataja

Heleen Vennikas

heleen.vennikas@ramkool.edu.ee

hispaania ja inglise keele õpetaja (lapsepuhkusel)

Inna Iljasova

tel: 6 507 816
inna.iljasova@ramkool.edu.ee

vene keele õpetaja

Katrin Visnapuu

tel: 6 507 816
katrin.visnapuu@ramkool.edu.ee

4B abiklassijuhataja,
hispaania keel

Ludovic Carrico

tel: 6 507 816

suhtlustunni juhendaja

Matthias Vanamb

tel: 6 507 816
matthias.vanamb@ramkool.edu.ee

hispaania keele õpetaja, 7B klassijuhataja

Olga Klaser

tel: 6 507 816
olga.klaser@ramkool.edu.ee

vene keele õpetaja, 8B klassijuhataja

Susanna Aija

susanna.aija@ramkool.edu.ee

prantsuse keele õpetaja (lapsepuhkusel)