Tokiloti

TokiLoti rühm on 2016/2017 õppeaastal eelkoolirühm.
Rühmas on kolm õpetajat: Eveli Põldme (eveli.poldme@ramlasteaed.ee), Silja Alumets (silja.alumets@ramlasteaed.ee) ning Mairis Perk (mairis.perk@ramlasteaed.ee). Liikumistegevusi viib läbi õpetaja Kärt Tõnisson, muusikaõpetaja on Piret Hansen  ja kord nädalas teeb kunstitegevuse Tea Oll.
Maja avatakse kell 7.30, meie rühm kell 8.30. Hommikul kella 8.30-ni ja õhtul kell 18.00-19.00 saavad lapsed olla valverühmas.
Laste kasutada on avar rühmaruum, kus toimuvad õppetegevused, siin sööme, mängime ja ka puhkame. Muusika- ja liikumistegevused toimuvad saalis. Lisaks on meie kasutada kogu aed ja seal asuvad õuetundide läbiviimiseks mõeldud „Vihmamaja“ ning välilava.

Kõik hommikud algavad hommikulauluga.
Hommik on käes,
möödas on öö,
tõusen ma koos päikesega,
tere, uus päev.

Enne sööki laulame söögilaulu.
Kas on linnukesel muret,
mis ta sööb ja kus ta saab.
Tema loodab looja peale,
tõstab lauluhääle,
kauni lauluhääle,
üles taeva poole.

Oma tegevustes järgime orienteeruvat päevakava:
7.30-8.30 kogunemine ja vaba mäng
8.30-9.00 hommikusöök
9.00-9.15 hommikuring
9.30-10.30 tegevused ja vaba mäng
10.30-12.15 õueaeg
12.30-13.00 lõunasöök
13.00-15.00 puhkeaeg
15.30-16.00 õhtuoode
16.00-18.00 vaba mäng, huviringid, valgel ajal läheme õue
18.00-19.00 tegevused valverühmas

Kõik õppetegevused toimuvad integreeritult, st. ühe tunni sees puudutatakse nii keele ja kõne, matemaatika, keskkonna  jne. teemasid. Püüame tundides olla võimalikult mängulised ja loovad ning arvestada laste soovidega.  Vajadusel jaguneme väiksematesse gruppidesse. Esmaspäeva alustame alati terve lasteaiaperega ühiselt saalis, suures hommikuringis.

Rühma telefon 658 8984
Valverühma telefon hommikul ja õhtul 658 8982
Õpetajate tuba 658 8980
Direktor ja õppealajuhataja 658 8988