Lapsevanemale

Kõik lapsevanemad on meie majja alati väga oodatud! Nii vaatama laste tegevusi, osalema ühisüritustel, koolitustel ja nõupidamistel kui ka oma ideid ja ettepanekuid meiega jagama.

Anu Ratas, direktor
Vastuvõtt kokkuleppel.
Palun oma tulekust ette teatada telefonil 658 89 88.

Tea Oll, õppealajuhataja
Vastuvõtt kokkuleppel.
Palun oma tulekust ette teatada telefonil 658 89 88.

Krista Kaarlõp, arst
Palun oma tulekust ette teatada telefonil 658 89 85.

Liina Velner, logopeed.
Vastuvõtt septembrist mai lõpuni esmaspäeval ja neljapäeval. Telefon 658 89 85.

Lasteaialapse_ankeet