7.-12. klass

10. klassi kandideerimiseks 2017/18. õppeaastal tuleb sooritada test, mis sisaldab etteütlust eesti keeles, matemaatika ülesandeid ja üldkultuurilisi küsimusi. Katsed toimuvad 21. märtsil kell 16.00. Koguneda palume kell 15.45 kooli fuajees.
Katsetel osalemiseks sai täita ankeedi kuni 15. märtsini. (Ankeetide vastuvõtt on nüüd lõppenud).

Katsetele võtke kaasa pildiga dokument, eelmise ja käesoleva õppeaasta klassitunnistuste koopiad või e-kooli väljavõte ning kirjutusvahend.

Soovijate suure hulga korral jätab kool endale õiguse kutsuda osa õpilasi katset sooritama järgmisel päeval samal ajal.

Vanema kooliosa teistesse klassidesse (7.-9. ja 11.-12. klass) hetkel vastuvõttu välja ei kuulutata. Võimalus meie kooliperega liituda tekib üksnes vabade kohtade olemasolul õppeaasta lõpus. Huvilistel palume oma soovist teada anda täites ära õpilaskandidaadi ankeed SIIN. Ankeete võtame vastu 01. juunini. Vabade kohtade tekkimisel võtame vastava klassi kandidaatidega ise ühendust. Täidetud ankeedid kehtivad vaid vastuvõtul õppeaastaks 2017/18.

Jälgige informatsiooni ka meie kooli kodulehel.
Tekkinud küsimuste korral pöörduge kooli infosekretäri poole telefonil 6507 800 või e-posti aadressil anu.laanet@ramkool.edu.ee