Eksamid ja tasemetööd

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on 2016/2017 õppeaastal järgmised:

1) eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2017. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2017. a;
3) valikeksam bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses, inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2017. a;
4) valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13. juuni 2017. a.

 

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2016/2017 õppeaastal on järgmised:

3. klassi tasemetööd:
1) eesti keel (kirjalik) – 10. mai 2017. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 16. mai 2017. a.

6. klassi tasemetööd:
1) eesti keel (kirjalik) – 3. mai 2017. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 9. mai 2017. a;
3) ajalugu, inimeseõpetus, kehaline kasvatus, kunst, käsitöö ja kodundus, loodusõpetus, muusika, tehnoloogiaõpetus, tööõpetus, võõrkeel või ühiskonnaõpetus (kirjalik) – 18. mai 2017. a.