Õpetajad

Priit Saareleht

tel: +372 38 69 874
priit.saareleht@ramkool.edu.ee

juhataja,
füüsika-, loodusõpetuse-, matemaatikaõpetaja
9. klassi klassijuhataja

Riina Põldvee

tel: +372 5373 3764
riina.poldvee@ramkool.edu.ee

õppejuht, HEV koordinaator
käsitöö- ja kodunduseõpetaja
7. ja 8. klassi klassijuhataja

Aimar Asten

tel: +372 5373 3764

õpilaskodu kasvataja

Annika Crasta

tel: +372 5806 2063
annika@vaukool.ee

mõisa perenaine, hobukooli õpetaja
VAU MTÜ - projektijuht

Ellen Pohla

tel: +372 5373 3764
ellen@jkk.ee

klassiõpetaja,
2. klassi klassijuhataja

Galina Müür

tel: +372 5373 3764

kooli perenaine

Indrek Kuuse

tel: +372 5151 237
indrek.kuuse@ramkool.edu.ee

Tööõpetuse, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuseõpetaja

Kadri Voolaid-Haarde

tel: +372 5373 3764
kadri.voolaid@ramkool.edu.ee

klassiõpetaja, 4. ja 5. klassi klassijuhataja

Kristiina Krönkvist

tel: +372 5373 3764

kokk

Katrin Ellram

tel: +372 5373 3764
katrin.ellram@ramkool.edu.ee

logopeed

Liisi Sakkool

tel: +372 5373 3764
liisi.sakkool@ramkool.edu.ee

loodusainete- ja matemaatikaõpetaja,
7. ja 8. klassi abiklassijuhataja

Liivo Leetma

kehalise kasvatuse õpetaja

Marika Toots

tel: +372 5373 3764
marika.toots@ramkool.edu.ee

klassiõpetaja,
3. klassi klassijuhataja

Madli Ainjärv

tel: +372 5373 3764
madli.ainjarv@ramkool.edu.ee

klassiõpetaja, 1. klassi klassijuhataja

Pille Tipp

tel: +372 5373 3764
pille.tipp@ramkool.edu.ee

õpilaskodu kasvataja

Terje Põvvat

tel: +372 5373 3764

loodusainete- ja matemaatikaõpetaja

Tiia Tõlgu

tel: +372 5373 3764
tiia.tolgu@ramkool.edu.ee

psühholoog

Tiina Kivimäe

tel: +372 5373 3764
tiina.kivimae@ramkool.edu.ee

inglise keele õpetaja

Triin Toome - Hosman

tel: +372 5373 3764

eesti keele ja kirjanduseõpetaja

Ulvi Tamm

tel: +372 5373 3764
ulvi.tamm@ramkool.edu.ee

muusikaõpetaja

Alver Tõlgu

tel: +372 5373 3764

mõisa peremees