This email has been sent to {email} because subscribed and confirmed on Roccal al Mare kool. Click here to modify you subscription or unsubscribe.

 

KOOLIVORM - MEIE KOOLI VORM

 

   Koolivormi või kooliriietuse kandmise traditsioon on alguse saanud juba XVI sajandil Ühendkuningriigist. Tänapäeval on koolivorm kasutusel ülemaailmselt ja sellest on saanud tavapraktika ka paljudes Eesti koolides. Rocca al Mare Koolis on kõigil õpilastel koolivorm, selle kandmine peaks olema auasi, see on osa meie kooli identiteedist ja väärtustest.
 
          Miks meie koolil on koolivorm?
          Kooliaega, mis kestab 12 pikka aastat, jääb ka laste eneseavastamise aeg, emotsionaalne isiksuse kujunemise aeg. Koolivormi väärtus seisneb selles, et need aluspõhimõtted, mida meie kool kannab – ÕNNELIKKUS, EETILISUS, VAIMSUS ehk sügavalt sisemised valmisolekud eluks, tuleks õpilastes koolis esile ja paistaks välja. Et need tegevused, milles lapsed edukad on ja mille poolest nad teistest erinevad, saaksid esile tõusta. Väline pool pole määrav, oluline on sisemine areng ja on hea, kui see paistab välja ka tegudes, käitumises ning õpitulemustes.

          Noorele inimesele, kellele niikuinii on tähtis teiste arvamus ja oma väljanägemine, teeb ühtne koolivorm tegelikult otsustamise ja eneseotsimise lihtsamaks. Meie koolivorm on moodne ja stiilne, saab kombineerida erinevaid riietuselemente. Samas ei pea palju vaeva nägema selleks, et eristuda välimuselt ja muretsema oma riietuse pärast, vaid saab keskenduda ja suunata põhitähelepanu teadmiste ning oskuste omandamisele – nende sisemiste valmisolekute varal on noorel võimalus tulevikus kujuneda väljapaistvaks isiksuseks.
          Meie, lapsevanemad, oleme siia kooliperre tulles koos lastega võtnud endale vastutuse järgida ja hoida kooli traditsioone ning väärtusi. Seega peaks olema eelkõige meie ülesanne jälgida, et me lapsed koolivormi kannaksid. Väga palju sõltub just meie suhtumisest, et lapsed harjuksid koolivormi kandma ja võtaksid seda kui iseenesestmõistetavat osa Rocca al Mare Kooli igapäevasest elust.

Rocca al Mare Kooli
vanematekogu

 

 

 

ÕPILASTE TEADUSKONVERENTS

 

 3. novembril toimus RaM Kooli teaduskonverents – üritus, mida peeti tänavu teist korda, kuna ka teist aastat järjest oli 11. klassi õpilastel aasta jooksul valminud päris omaenda uurimistöö. Hiljuti koolide õppekavadesse toodud uurimistöö kujutab endast ettevõtmist, mis meenutab ülikoolis kirjutatavat bakalaureusetööd. Õpilasel on oma teema ja juhendaja ning tegu on tõepoolest iseseisva uurimisega, mitte pelgalt referaadiga.
          Teaduskonverents on seega sündmus, kus 12. klassi õpilased esitavad oma eelneval õppeaastal valminud töid. Peamiseks eesmärgiks on huvi sütitamine nooremates gümnaasiumiõpilastes, kellel töö veel ees või parajasti käsil, samuti nende inspireerimine ja lati seadmine. Muidugi ei olnud seetõttu tegu suletud üritusega, vaid seda võisid väisata ka õpetajad, lapsevanemad ja kõik teised asjast huvitatud isikud.
          Oma töid esitas üheksa õpilast, kes olid konverentsile valitud eelkõige tänu omanäolistele teemadele ja kelle uurimused olid heal tasemel. Nii olid konverentsil esindatud teemade hulgas ajalugu, keel ja mütoloogia, arhitektuur ja sotsioloogia, aga ka ettevõtlus, ekstreemsport ning kodukalja pruulimine. Igal esinejal oli aega umbes kümme minutit, mille jooksul pidi ta oma uurimistööd tutvustama ning seejärel vastama küsimustele.
          Huvitava arutlusõhkkonna loomise eest tuleks kindlasti tänada konverentsi külalist, Tartu Ülikooli emakeeleprofessorit Martin Ehalat, kes juhatas ürituse sisse oma ettekandega ning tõmbas hiljem otsad kokku põgusa ülevaate ning konstruktiivse kriitikaga õpilaste esitlustest.
          Kõik konverentsil esitatud tööd olid äärmiselt huvitavad ning pakkusid loodetavasti ka vajaliku läbilõike uurimistöö enesearenduslikest külgedest. Tuult tiibadesse kõigile järgnevatele lendudele, kes loodetavasti leiavad endile teema, mis neid huvitab!
 

 


TÖÖVARJUPÄEV OTSEKUI JÕULUVANA KINGIKOTT

 

              „Enne tänast ei olnud ma täiesti kindel, kas tahan arstiks saada, sest ma ei teadnud, milline see töö arsti vaatenurgast päriselt välja näeb. Nüüd olen aga otsuse teinud minna pärast kooli lõppu kindlasti arstiteaduskonda õppima,“  kirjutas üks 11. klassi tüdruk arstile, kes noore ametihuvilise enda töövarjuks lubas.

          Tänavuse töövarjupäeva tagasiside on peaaegu eranditeta rahulolev, valdavalt ülivõrdes. Et kõik õpilased said varjutada mõnda töötajat just niisuguses valdkonnas või ametis, mille nad ise enda jaoks valisid, selle eest peavad nad tänama meie kooli aktiivseid ja vastutulelikke lapsevanemaid, iseäranis aga Kadi Asmerit. Kadi toimetas 63 õpilase soovide nimekirjaga just nagu jõuluvana: otsis, kirjutas, helistas, nuputas, otsis uuesti, helistas veel kord – kuni leidis täpselt vajaliku.
          Töövarjupäevalistele pakutud inimeste ja ametite mastaap äratab aukartust: politsei- ja piirivalveameti peadirektor, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kantsler, Harju maakohtu kohtunik, rahvusballeti kunstiline juht, Tallinna Euroopa kooli psühholoog, RMK juht, Viru Keemia Grupi ASi juhatuse esimees (kes noored hommikul oma autoga Kohtla-Järvele kaasa võttis!), südamearstid, kirurgid ja ortopeedid, firma- ja pangajuhid, peakokad, IT-mehed, filmitegijad, teletoimetajad, produtsendid ja kes kõik veel.

Veel mõned väljavõtted töövarjude tänukirjadest varjutatavatele.
          – Juba enne Teie juures käimist teadsin, et minust ei saa arhitekti, ent ma ei osanud iialgi arvata, et see amet on nii raske. Arhitekti töö on meeletult keeruline, vaid kõige rahulikumad ja mõistlikumad inimesed on võimelised sellega hakkama saama. Teiega oli meeletult hea vestelda ja ma ei õppinud ainult arhitektuuri kohta, vaid ka elust ja inimestega suhtlemisest. Mul on teie vastu meeletu respekt.  Aitäh selle päeva eest.
          – Töövarjupäev Tiina Toometi loomakliinikus oli väga tore. Mul ei olnud enne sinna minemist loomaarsti ametist väga aimu, kuid see päev andis mulle hea ülevaate. Huvitav oli jälgida, millised patsiendid mis hädadega tulevad ja kuidas arst nii looma kui ka peremehega suhtleb. Väga huvitav oli ka näha, millised on loomaarsti töövahendid. Mulle väga meeldis kliiniku töökeskkond.  See oli uudne ja huvitav kogemus, suur, suur aitäh!
          – Soovin Teid südamest tänada, et olite valmis võtma mind endale üheks päevaks n-ö sabarakuks. Sain kinnitust sellele, millega soovin tulevikus tegeleda. Tõesti oli väga huvitav näha, kuidas sünnib üks õige telelugu, alustades intervjuudest ja lõpetades materjali esitamisega „Aktuaalses kaameras“. Õhkkond, kus kogu töö toimus, oli väga mõnus ning kolleegid väga sõbralikud. Loodan, et võtate ka järgmisel aastal enda juurde innukaid noori, kes saaksid kogeda sama mis mina. Suur tänu selle huvitava ja silmi avanud päeva eest!

          Loodetavasti jõuab mingi valik töövarjude emotsioone ja muljeid ka Casus Belli veergudele.
          Korraldajad seisavad aga iga kord keerulise dilemma ees. Noore inimese soov kogeda, kas tema mõttes mõlkunud tulevikuamet ikka oleks see kõige-kõige õigem, on mõistlik ja mõistetav. Teisalt aga leidub töömaailmas rohkesti erialasid ja tegevusi, mille olemasolust meil aimugi pole. Töövarjupäeva ideena on uue otsimine võib-olla tähtsamgi kui lähem tutvumine juba teada olevaga. Tõsise huvi korral mingi elukutse vastu leitakse praktilise kogemise võimalusi ka omal käel. Ent kes julgeb kinnitada, et parim töö ei oota hoopis valdkonnas, mis tuleks kõigepealt enda jaoks avastada?

Tiia Penjam


 

UUED SPORDITARBED VODJA KOOLILE

 

           Rocca al Mare koolis on kombeks, et igal sügis-talvel toimub kolm toredat heategevuslikku laata: mardilaat, kadrilaat ja jõululaat. Laatade korraldajateks on kolmandad klassid. Juba mitmendat aastat läheb laada tulu Vodja koolile. Tänavu koguti üle 1000 euro ning see väike kool saab uhiuued sporditarbed.
          Juba mitu nädalat enne üritust on 3a, 3b ja 3c õpilased väga ärevil: joonistavad kuulutusi, meisterdavad hinnasilte ja ruumikaunistusi,  teevad plaane ja nuputavad retsepte. Heaks tavaks on laadal müüa isevalmistatud küpsetisi ja käsitööesemeid.
          Kolmandate klasside laadakogemus on väga oluline. Ka hiljem tuleb koolielus õpilastel koogimüükide korraldamist ette. Hea on mõelda, et laat on nagu väike festival – iga samm lõpuni läbi mõeldud.
          Heategevuslikud laadad on õpilaste ja õpetajate hulgas väga populaarsed, nii soolased suupisted kui ka maiustused kaovad lettidelt nagu võluväel. Väikesed müüjad ulatavad kannatlikult soovijatele kooke ja pirukaid ning arvutavad usinalt, palju kellelegi raha tagasi anda tuleb.
          Laada korraldamise kõrval on oluline rääkida lastele heategevusest. Sel aastal vaatasid kõik kolmandate klasside õpilased filmi Vodja koolist. Nüüd teavad lapsed päris täpselt, kuhu nende kogutud raha läheb.

Maris Kilmi

 

 

HÄID JÕULE KOGU KOOLIPERELE!

 

Soovime kogu kooliperele kaunist ning kosutavat jõuluaega 5A klassi õpilase Anni Elisa ema poolt kirja pandud luuletusega:

Jõuluootus.

Vaikne ja valge
täis lootust ja sära,
eemal on melu,
kaugel on kära.

Hingel nüüd olla
ja puhata laske,
kasvõi kord aastas -
see pole ju raske

 

 

LÄHIAJA SÜNDMUSED

 

19. detsembril kell 12.00 toimub kontsert-jumalateenistus Kaarli kirikus, kuhu on oodatud kogu RaM Kooli pere (emad, isad, õed, vennad, vanaemad, vanaisad)

31. jaanuaril ja 1. veebruaril leiavad aset perevestlused 1. klassi astujate ja nende peredega. Täpse perevestluse aja teatame REGISTREERUNUTELE hiljemalt 28.01.2015. Registreerimise ankeet asub kooli kodulehel.

7. veebruaril lõikavad Roosad Käärid taas.  Selle aasta teemaks on FREE SPIRIT ehk laske oma fantaasia valla ja nautige vabadust...

27. märtsil toimub kooli 15. sünnipäev ja vilistlaste kokkutulek.Oodatud on kõik endised Rocca al Mare Kooli õpilased ja õpetajad. Rohkem infot sündmuse lähenedes.

 

 

 

 

To change your subscription, click here.