Õpetajate täiendõpe

RaM Kooli Arengufond toetab meie kooli õpetajate omaalgatuslikku erialast täiendõpet kahel korral õppeaasta jooksul.