Valik headest tegudest

Oleme ülimalt tänulikud

kõikidele headele lapsevanematele, kelle annetuste või kaasategemiste abil on RaM kooli arengufondil õnnestunud ellu viia juba mitmed meie kooli arengut toetavad ideed!