Toetuse saajate tagasiside

Edvin Põiklik (10. klass)

Vene keele õpetaja Galina Kärner pakkus mulle võimalust võtta osa rahvusvahelisest vene keele olümpiaadist Moskvas. Teekond olümpiaadi finaali algas arvutis testide täitmisega. Esimesed kaks vooru (eelvoor ja poolfinaal) toimusid internetis, kus tuli lahendada mitu ülesannet ning kirjutada essee. Peale raskete ülesannete täitmist jäin vastust ootama. Minu üllatuseks osutus vastus positiivseks ning juba nädala pärast oli mulle saadetud kutse. Reis Moskvasse vene keele olümpiaadi finaali võis tänu arengufondi rahalisele toetusele rahulikult alata. 20. novembril Moskvasse jõudes sai linn risti-rästi läbi käidud, alustades hotelli ümbrusest kuni Punase väljakuni välja. Linn jättis võimsa mulje!

Järgmised kolm päeva möödusid töökalt Puškini-nimelises ülikoolis, kus pidime sooritama eksameid. Neid oli kokku 3: vene keel (suuline eksam), venemaa geograafia ja kultuur ning essee kirjutamine. Peale igat eksamit toimus mingi põnev kultuuriline üritus.  Näitena võib tuua linnaekskursiooni ning teatri külastamist, kus käisime vaatamas etendust „Tuhkatriinu“.  Lisaks olümpiaadi tegemistele külastasime koos juhendajaga Tretjakovi galeriid. Samuti sai käidud relvamuuseumis.
Olümpiaadi kogemus Moskvas oli väga valgustav ja põnev. Olümpiaadil osales üle 159 õpilase 30-st erinevast riigist (USA, Hiina, Saksamaa, Läti, Leedu, Poola, Sloveenia, Slovakkia jpt). Ürituse tulemusena leidsin endale uusi häid sõpru ning kontakte, mis mu tuleviku kindlasti palju värvikamaks muudavad. Tallinnasse jõudes jagasin reisimuljeid oma vene keele grupikaaslastele.
Lisaks headele kogemustele sain olümpiaadilt ka tunnustava diplomi “Parim vastus vene keeles”. Minu sõit Venemaale sai teoks tänu Arengufondi toetusele.

Kati Eliisabet Peterson (11. klassi õpilane) :

23.-28. novembril 2015 toimus Poolas Model International Criminal Court, mille käigus tutvustati asjast huvituvatele noortele Euroopa ühte suuremat kohtusüsteemi ja selle alusseadust Rooma Statuuti.

Õppetöö toimus gruppides, läbitöötamiseks olid ette valmistatud kolm kohtukeissi. Igale juhtumile määrati süüdistajate grupp, kaitsjate grupp ja kohtunikud. Eraldi grupina oli ka meediatiim. Saadud kogemus oli üllatavalt lahe. Peale selle, et sai reisida välismaale ja nädal aega jutti inglise keeles rääkida, sai tõsiselt hea ettekujutuse päris kohtust. Juhtumi üle arutades ja väiksemaidki seaduses olevaid nn loophole otsides polnud kunagi igav ja närvesööv kohtuprotsess osutus üheks lahedaks elamuseks. Mulle sai väga hästi selgeks, kuidas juristide töö toimib ja mis meetodeid üleüldiselt kohtus kasutatakse. Meile peeti ka lahedaid loenguid ja lahendati erinevaid probleeme, näiteks moraaliga seonduvate küsimuste lahendamine. Kasutati palju interaktiivseid meetodeid, kus ühel pool tuba oli üks väide, teisel pool teine ja kõik pidid paigutuma sinna, kuhupoole nad arvasid enda vastuse jäävat. Siis arutati ja seletati enda arvamusi ja tore oli näha, kuidas selle käigus ruumis liiguti, sest kellegi väide nende enda oma ümber lükkas.    Ma arvan, et koolitus oleks väga huvitav ka nendele, kellel väga suurt huvi veel kohtuprotsessi vastu pole. Kuna lahendatavad probleemid olid võetud otse ajaloolst, siis avardusid minu maailmapilt ja silmaring märgatavalt. Kaaslastega arutades tuli välja palju fakte, mida ma elusees kuulnudki polnud ja mis mind kauaks mõtlema panid. Sain sealt palju uusi tutvusi ja kogesin väga erineva kultuuripõhjaga inimestega koos tegutsemist. Igal juhul oli see üks väärt kogemus ja ma soovitaks võimaluse korral kõigil sellest osa võtta!

Erik Tambla (10. klass):

“Model International Criminal Court School” (MICC) Poolas, Krzyżowas 23.-28. novembril 2015. MICC projektist lähemalt: http://model-icc.org/  Osavõtt MiCCis oli üks elu parimadest kogemustest. See võimaldas tuttvuda rahvusvahelise kriminaalkohtuga ja noortega üle kogu maailma ning see läbi arendada oma inglise keel oskusi ja teadmisi õigusteaduses.

Esiteks saime sissejuhatuse rahvusvahelise kriminaalkohtu tegemistesse ning peale seda võtsime osa simulatsioonis, kus saime lahendada ühte rahuvsvahelise kriminaalkohtu  juhtumit. Meile anti loenguid inimõiguste ning juura teemadel, mille teadmisi saime rakendada oma juhtumis.  Samuti toimus ka arutelu psüholoogia valdkonnas, kus vaatasime saksa filmi Das Experiment  ning arutasime nähtu üle.  Ühes loengus arutasime ka inimrände üle, kus sai kuulda erinevate noorte arvamusi ja vaateid selle kohta. Noori oli Sakasamaalt, Hollandist, Suurbritanniast, Ameerikast, Süüriast, Poolast ja muidugi ka Eestist. Kuulda kõigi nende toretate noorte arvamusi ja vaateid nendel teemadel oli äärmiselt  silmaringi avav kogemus. Saime ka lühidalt tuttavaks nende riikide kultuuriga, kust osalejad pärit olid, läbi tutvustava õhtu mida nad ise korraldasid. Põhjalik ülevaade oli ka mõisa kompleksi  ajaloost, kus meie tegevused aset võtsid.

MICC võimaldas mul ennast tohutult arendada. Uusi teadmisi sain inimõiguses, juuras, psüholoogias, ajaloos, inglise keeles ja veel ka kõiges muus. Äärmiselt arendav oli teha koostööd noortega eri paigust, kuuldes nende arvamusi ja jagades enda omi, et leida sobivaid viise juhtumi lahendamiseks. MICC tõstis mu huvi õigusteaduse vastu veelgi enam, plaanin ka tulevikus võimaluse korral seda edasi õppida.


Katrin Martsik:

„EUSTORY seminar (Ab)Use of History keskendus ajaloo õpetamise meetoditele pidades silmas kahte olulist momenti: 1) kuidas õpetada lastele 20. sajandi ajaloo keerulisi teemasid, eriti silmas pidades seda osa ajaloos, mille tunnistamine ja käsitlemine nõuab julgust peeglisse vaadata. 2) milline on rahvusliku ajaloo õpetamise ja rahvusliku identiteedi kujundamise roll üha multikultuursemaks muutuvas ühiskonnas: kas ja mil määral see on üldse edaspidi võimalik ja kuidas piiritleda rahvuslikku ajalugu tegelikult äärmiselt läbipõimunud Läänemere maade ajaloos. Seminaril esinesid ettekannetega õppejõud Soome, Saksamaa ja Rootsi ülikoolidest. Seminaril kõlas mitmeid inspireerivaid ideed, mida ma loodan juba käesoleval aastal tundides rakendada.“

Eve Palm ja Aet Raudsep:

„ViKiPeda konverentsi korraldab iga kahe aasta tagant üks seitsmest Soomes võõrkeelte õpetajate koolitusega tegelev ülikoolist. Nii mõnigi konverentsi teema tõi äratundmisrõõmu “meil just nii kui Soomes”, aga andis ka häid mõtteid ja inspiratsiooni muuhulgas järgmiste valdkondadega tegelemiseks: kuidas parimal moel ära kasutada õpilaste huvi ja kohandada tunni õppesisu nii, et iga õpilase individuaalsed huvid oleks teadvustatud ja vajadused rahuldatud; kuidas määrata ja hinnata õpilase panust õpikeskkondades (’Teachers have the pedagogical eye, students have the technological eye’); kuidas toimub õppimine mitmekultuurilistes keskkondades; kas õpetaja on ainespetsialist või kasvataja, erinevad lähenemised keeleõppele (tähendus- / leksikapõhine), kuidas ühtlustada keeleõpetamise sisu European Language Portfolio’ga.“

Helen Räim:

„Mudel Euroopa Parlament annab inimestele võimaluse õppida ja õpetada. Minu komisjoniks Rahvusvahelisel MEP’i Saksamaal oli haridus- ja kultuurikomisjon, mis andis mulle veelgi parema võimaluse tutvustada hariduse omandamist Eestis ja milliseid süsteeme kasutab näiteks RaM Kool. Olen tuleva Eesti Riikliku MEP-i 2010 üks esimehi ning soovin kindasti ka koolis sellel teemal rääkida, et RaM-i õpilased sel aastal sellest üritusest osa võtaks ning avastaks seejuures endas hoopis uusi külgi, nagu mina seda tegin. See on suurepärane võimalus esindada oma kooli ja ennast ning pakub tohutult erinevaid arengusuundasid. Suured tänud veel vanematekogule ja teistele, kes minu Sakasamaa rahvusvahelist sessiooni toetasid ning mina omakorda olen prioriteediks seadnud, et teistele RaM’i õpilastele MEP’i sõnumit edasi kanda. Aitäh!”

Keit Vende:

„Tänu RaM Kooli arengufondile sain võimaluse sõita Gruusiasse, EYP- Euroopa Noorteparlamendi foorumist osa võtta. Kogemus oli tõepoolest suurepärane! Lisaks fantastilisele võimalusele keelt praktiseerida, sain tutvuda kohaliku kultuuriga, köögiga, ajalooga. Sain võimaluse suhelda noorte grusiinlastega, tajuda nende nägemust poliitikast, nende nägemust elust. Lisaks palju rahvusvahelisi tuttavaid, kellega sõprus tänu interneti vahendusele soiku ei jää. Sain hulganisti positiivseid mälestusi ja kogemusi, mida Rocca al Mare Kooli tagasi tuua ning ka teistele edasi anda. Kahtlemata arvan ma, et Rocca al Mare Koolis leidub palju õpilasi, keda selline õppereis võiks huvitada ning kes ka noorteparlamendis julgesti sõna võtaksid. Seepärast tunnengi kohustust ja lausa vajadust kõigile huvilistele sellise võimaluse kohta informatsiooni jagada. Tore, et koolil on vanematekogu näol võimalus ulatada abikäsi, et toetada õpilasi, kelle unistuseks on kogeda ja näha. Aitäh!”