Meie elu

Kuidas me Hispaania õppekeskuses toimetame

 

Meie õppekeskuses ei ole kindlaid ainetunde, koolipäev algab 09.00. Päeva jooksul toimuvad erinevad õppetegevused, mis hõlmavad erinevaid õppeaineid. Koolipäev algab mõne ühistegevusega: laulmisega, loo jutustamise või lugemisega. Lõpetame päeva samuti koos. Lapsed on jagatud gruppidesse, mis ei ole alati vanusepõhised, vaid sõltuvad tegevusest ja eesmärgist.

Hispaania õppekeskuses peame tähtsaks õpilaste iseseisvat mõtlemist ja tegutsemist, loovust, koostööd erinevas vanuses laste vahel, sidet kodumaa kultuuri ja loodusega ning Hispaania traditsioonide ja kultuuri tutvustamist.

1.-3. klass tegutseb päevaplaani alusel.
4.-6. klassi õpilastel on õppimiseks nädalaplaan, mille peab täitma reedeks.

Kui õpilane on iga päev õppekeskuses, peaks ta jõudma oma nädalaplaani koolis täidetud. Vajadusel tuleb poolelijäänud ülesanded kodus lõpetada. Kindlasti jääb aga kodus lugeda.

Hindeid õppekeskuses ei panda. Õpilased saavad tagasisidet igapäevaselt suuliselt ja 2 korda aastas kirjalikult. Kui õpilane õpib Hispaania õppekeskuses üksiku või mõne perioodi, siis saab ta kirjaliku hinnangu oma õppeperioodi lõpus.

Rocca al Mare kooli Hispaania õppekeskus on eelkõige kogukonnakool, kus oluline roll on igal lapsevanemal. Alati teretulnud on info selle kohta, kuidas lapsevanemad saavad panustada kooliellu (näiteks õpetades mõnda muusikainstrumenti, korraldades mõnda huviringi vm).

Tervisliku ja täisväärtusliku lõunasöögi valmistame kooliperele oma köögis. Selleks oleme kaasanud vahva koolikoka Andrei.