Õppekorraldus

Hispaania kooli aadress
Avenida del Rosario 12
29604 Marbella
Malaga
Spain

Kontakt
hispaaniakool@ramkool.ee
+372 666 1090

Hannes Tamjärv: “On palju peresid, kes erinevatel põhjustel peavad aega veetma Hispaanias, kuid seni on pidanud kooli pärast tagasi Eestisse tulema. Hispaania õppekeskuse idee sündis mõttest, et kool ei tohi olla takistus, vaid võimalus. Täna ongi saanud mõttest reaalsus!”

Getter Kallas hoolitseb õppekorralduse sujuva toimimise eest.
Kontakt: hispaaniakool@ramkool.edu.ee

2019/2020 õppeaastal on meie õpetajad Getter Kallas, Merle Plaat, Marika Toots ja Juulika Hännile.

Rocca al Mare Kooli Hispaania õppekeskus alustas tegutsemist 1. septembril 2015. aastal ning toetub Eesti Vabariigi riiklikule õppekavale ja Rocca al Mare Kooli kohandatud õppekavale.

Hispaania õppekeskuses toetatakse õpet järgmistes õppeainetes: 

eesti keel ja kirjandus,
matemaatika,
loodusõpetus,
inimeseõpetus,
ajalugu,
inglise keel ja
hispaania keel.

Lisaks põhiainetele tegeletakse oskusainete (kunst ja käsitöö, liikumine, ujumine) ja muusikaõpetusega Hispaania õppekeskusele kohandatud vormis ehk vähendatud õppemahus. 

Õppekeskuses ei õpetata järgmiseid B-keeli:

prantsuse keel,
saksa keel ja
vene keel. 

Õppeprogrammi järgimise ja täitmise eest eelpool mainitud B-keeltes vastutavad Hispaanias viibimise perioodil täielikult lapsevanemad (koduõpe). 

Kuidas kodukool ja pere toimetavad enne õpilase suundumist Hispaania õppekeskusesse?

–  Pere teavitab Hispaaniasse suundumisest oma kodukooli klassijuhatajat.
–  Pere (õpilane ja lapsevanem) on kohustatud kontakteeruma kodukooli B-keele õpetajaga, et kokku leppida õppetöö läbimise eesmärgid, kord ja perioodi lõpetamise tingimused: tagasiside andmise kuupäevad ja vorm.
–  Muusikas, kunstis ja puutöös (vastavalt antud perioodil tunniplaanis olevale loovainele) jaotatakse perioodi alguses lapsevanematele ja lastele koduõpet toetavad õppeplaanid.
–  Õppeplaanide täitmist kontrollib Hispaania õppekeskuses õpetaja Getter ja kirjutab soorituse põhjal sõnalise hinnangu e-kooli.
 Täpsustavat informatsiooni õppeplaanide kohta saate küsida: getter.kallas@ramkool.edu.ee

Õppe kirjeldus:

Meie õppekeskuses ei ole kindlaid ainetunde, koolipäev algab 09.00. Päeva jooksul toimuvad erinevad õppetegevused, mis hõlmavad erinevaid õppeaineid. Koolipäev algab mõne ühistegevusega: laulmisega, loo jutustamise/lugemisega. Lõpetame päeva samuti koos. Lapsed on jagatud gruppidesse, mis ei ole alati vanusepõhised, vaid sõltuvad tegevusest ja eesmärgist.

Hispaania õppekeskuses peame tähtsaks õpilaste iseseisvat mõtlemist ja tegutsemist, loovust, koostööd erinevas vanuses laste vahel, sidet kodumaa kultuuri ja loodusega ning Hispaania traditsioonide ja kultuuri tutvustamist.

1.-3. klass tegutseb päevaplaani alusel.
4.-6. klassi õpilastel on õppimiseks nädalaplaan, mille peab täitma reedeks.

Kodused tööd – kui õpilane on iga päev õppekeskuses, peaks ta jõudma oma nädalaplaani koolis täidetud. Kui ei jõua, siis peab kodus iseseisvalt oma nädalaplaani lõpetama. Kindlasti jääb aga kodus lugeda.

Hinded – hinnete panemist ei ole. Õpilased saavad tagasisidet igapäevaselt suuliselt ja 2 korda aastas kirjalikult. Kui õpilane õpib Hispaania õppekeskuses üksiku või mõne perioodi, siis saab ta kirjaliku hinnangu oma õppeperioodi lõpus.

Kasutame õppetöös ka tahvelarvuteid, et saaks õppetegevust rikastada ja individualiseerida.

Rocca al Mare kooli Hispaania õppekeskus on eelkõige kogukonnakool, kus oluline roll on igal lapsevanemal. Alati teretulnud on info selle kohta, kuidas lapsevanemad saavad panustada kooliellu (näiteks õpetades mõnda muusikainstrumenti, korraldades mõnda huviringi vm).

Koolilõuna

Tervisliku ja täisväärtusliku lõunasöögi valmistame kooliperele oma köögis. Selleks oleme kaasanud vahva koolikoka Andrei.

KKK

 • Kas periooditi saab käia Tallinnas Rocca al Mare koolis, kui muidu õpime aastaringselt Hispaanias, aga olude sunnil peame tulema Eestisse?
  Ei, seda kohta Tallinnas pole.
 • Kas õppekeskuses on raamatukogu?
  Väike on. Kellel on aga koduses raamaturiiulis raamatuid rohkem, siis võib meile tuua küll.
 • Kui Rocca al Mare Kooli õpilane tunneb poole aasta pealt, et talle Hispaania õppekeskus ei sobi, mis siis saab, kas saab oma kooli tagasi tulla, milline on õppemaks?
  Kui ei sobi, õpib oma klassis edasi ja kehtib Rocca al Mare kooli õppemaks.
 • Kui oled kohapeal ja tahad Hispaanias olemise aega perioodi võrra pikendada, kas seda saab teha?
  Kui on vaba õpilaskohta on, siis saab. Tingimusega, et kodukoolis ei ole õpivõlga ning kodukool aksepteerib Hispaanias olemise perioodi pikendamist.

0

0