Õppemaks

Hispaania õppekeskuse õppemaksu suurus igaks järgnevaks õppeaastaks otsustatakse eelarve koostamisel iga aasta aprillis. Õppemaks kujuneb vastavalt õppekeskuse tegelikele kuludele.

Kinnitatud õppemaks 2020/2021 aastaks on:

õppemaks 50% ettemaks igakuine makse
õppeaasta 7 000 € 3500 € 350 €
õppeperiood 1 600 € 800 € 400 €

RaM kooli õpilasele: 
– RaM kooli peredel jätkub Hispaanias viibimise perioodil RaM kooli õppemaksu tasumine vastavalt kehtivale lepingule.
– Kogu õppeaastaks Hispaania õppekeskusega liitumisel on õpilaskoha hoidmise tasu RaM koolis 10% aastasest õppemaksust.
– Perioodide kaupa õppekeskusega liitumisel jätkub valitud perioodil RaM kooli õppemaksu tasumine vastavalt kehtivale lepingule.

Õppemasku tasumise tingimused 2019-2020 õppeaastal:

  • Õpilaskoha kinnitamiseks tasutakse ettemaks 50% valitud perioodide õppetasust vastavalt esitatud arvele. Ülejäänud 50% õppetasust tasutakse õppeperioodi jooksul võrdsete kuumaksetena iga kuu 10. kuupäevaks.
  • Sõltumata õpilase osalemise ajast õppetöös on lühim õppetasu arvestamise ajavahemik 1 periood.
  • Õpilaskohast loobumisest palume teatada vähemalt 60 päeva enne Teie poolt valitud õppeperioodi algust kontaktile: hispaaniakool@ramkool.edu.ee .  Sel juhul tagastatakse pool ettemaksust ehk 25% kogu õppemaksust. Hilisema etteteatamise korral kuulub õppekoha kinnitamiseks tasutud ettemaks 50% määratud õppetasust Hispaania õppekeskusele.
  • Õpilaskohast loobumisel saab ettemaksu edasi kanda kohtade olemasolul ainult sama õppeaasta teisele perioodile (järgmisse õppeaastasse mitte).
  • Õpilaskohast loobumisel otsustab Hispaania õppekeskus vabanenud õpilaskoha pakkumise osas ankeedi täitnud ja hetkel ootelistis olevale perele.