Õppemaks

Hispaania õppekeskuse õppemaksu suurus igaks järgnevaks õppeaastaks otsustatakse eelarve koostamisel iga aasta aprillis. Õppemaks kujuneb vastavalt õppekeskuse tegelikele kuludele.

Kinnitatud õppemaks 2020/2021 aastaks on:

õppemaks 50% ettemaks õppeperioodi alguses
õppeaasta 7 000 € 3500 € 5 x 700 €
õppeperiood 1 600 € 800 € 800 €

 

RaM kooli õpilasele: 

– RaM kooli peredel jätkub Hispaanias viibimise perioodil RaM kooli õppemaksu tasumine vastavalt kehtivale lepingule.
– Kogu õppeaastaks Hispaania õppekeskusega liitumisel on õpilaskoha hoidmise tasu RaM koolis 10% aastasest õppemaksust.
– Perioodide kaupa õppekeskusega liitumisel jätkub valitud perioodil RaM kooli õppemaksu tasumine vastavalt kehtivale lepingule.

Õppemasku tasumise tingimused 2020-2021 õppeaastal:

  • Õpilaskoha kinnitamiseks tasutakse ettemaks 50% valitud perioodide õppetasust vastavalt esitatud arvele. Ülejäänud 50% õppetasust tasutakse iga alustatava õppeperioodi alguses vastavalt esitatud arve(te)le.
  • Sõltumata õpilase osalemise ajast õppetöös on lühim õppetasu arvestamise ajavahemik 1 periood.
  • Õpilaskohast loobumisest teatamisel vähemalt eelneva õppeperioodi alguseks kontaktile hispaaniakool@ramkool.edu.ee (I perioodi puhul 60 päeva ette) tagastatakse 50% vastava perioodi ettemaksust –

I periood teatada hiljemalt 3.07
II periood teatada hiljemalt 1.09
III periood teatada hiljemalt 28.10
IV periood teatada hiljemalt 10.01
V periood teatada hiljemalt 1.03

Hilisemal teatamisel ettemaksu ei tagastata.

  • Õpilaskohast loobumisel on võimalik kohtade olemasolul ettemaks edasi kanda ainult sama õppeaasta teisele perioodile (järgmisse õppeaastasse mitte).
  • Õpilaskohast loobumisel otsustab Hispaania õppekeskus vabanenud õpilaskoha pakkumise osas ankeedi täitnud ja hetkel ootelistis olevale perele.

 

ERIOLUKORRA TAASKEHTETAMISE KORRAL Malaga provintsis seoses COVID-19 levikuga:

  • Enne õppeperioodi algust on võimalik küsida ettemaks tagasi kogu ulatuses.
    Õppeperioodi keskel esitatakse õppemaksu arve õpitud nädalate eest (ettemaksu ei tagastata).
  • Kui koolimajja ei lubata, siis Hispaania õppekeskuse õppetegevus jätkub sama tõhusalt distantsõppel. Oleme iseseisva õppe lipulaevana eesti haridusmaastikul tegutsenud juba 5 õppeaastat ning tagame seetõttu oma kooliperele parima võimaliku kaugõppe perioodi.