Õppemaks

Õppekeskuse õppemaksu suurus igaks järgnevaks õppeaastaks otsustatakse eelarve koostamisel iga aasta aprillis. Õppemaks kujuneb vastavalt õppekeskuse tegelikele kuludele.

Kinnitatud õppemaks 2017/2018 aastaks on:

õppemaks 25% ettemaks igakuine makse
õppeaasta 7 000 € 1 750 € 525 €
õppeperiood 1 400 € 350 € 525 €
 õppeaasta RaM Kooli õpilasele* 5000€  1 250 €  375 €
õppeperiood RaM Kooli õpilasele* 1000€ 250 € 375 €

RaM kooli peredel jätkub Hispaanias viibimise perioodil RaM kooli õppemaksu tasumine vastavalt kehtivale lepingule.

*Füüsilise isiku tuludeklaratsioonis on koolituskuludena võimalik kajastada vaid Rocca al Mare Kooli õppemaksu osa. (EMTA: „Koolituskulu saab tulust maha arvata ainult juhul, kui see on makstud õppimise eest erakoolis, millel on antud õppekava osas tegevusluba või registreering Eesti Hariduse Infosüsteemis.“)

Sõltumata õpilase osalemise ajast õppetöös on lühim õppetasu arvestamise ajavahemik 1 periood.

Õppemaks tasutakse järgnevalt:
Õpilaskoha kinnitamiseks tasutakse ¼  valitud perioodide õppetasust vastavalt esitatud arvele. Ülejäänud ¾ õppetasust tasutakse õppeperioodi jooksul võrdsete kuumaksetena iga kuu 10. kuupäevaks.

Õpilaskohast loobumisest palume teatada vähemalt 30 päeva enne Teie poolt valitud õppeperioodi algust õppekeskuse koordinaatorile: kadi.asmer@ramkool.edu.ee
Hilisema etteteatamise korral kuulub õppekoha kinnitamiseks tasutud ettemaks 1/4 määratud õppetasust Hispaania õppekeskusele.