Õppemaks

Õppekeskuse õppemaksu suurus igaks järgnevaks õppeaastaks otsustatakse eelarve koostamisel iga aasta aprillis. Õppemaks kujuneb vastavalt õppekeskuse tegelikele kuludele.

Kinnitatud õppemaks 2019/2020 aastaks on:

õppemaks 50% ettemaks igakuine makse
õppeaasta 7 000 € 3500 € 350 €
õppeperiood 1 500 € 750 € 375 €

RaM kooli õpilasele: 
– RaM kooli peredel jätkub Hispaanias viibimise perioodil RaM kooli õppemaksu tasumine vastavalt kehtivale lepingule.
– Kogu õppeaastaks Hispaania õppekeskusega liitumisel on õpilaskoha hoidmise tasu RaM koolis 10% aastasest õppemaksust.
– Perioodide kaupa õppekeskusega liitumisel jätkub valitud perioodil RaM kooli õppemaksu tasumine vastavalt kehtivale lepingule.

Ettemaksu tasumise muudatused alates 2019-2020 õppeaastast:

Õpilaskoha kinnitamiseks tasutakse ettemaks 50% valitud perioodide õppetasust vastavalt esitatud arvele. Ülejäänud 50% õppetasust tasutakse õppeperioodi jooksul võrdsete kuumaksetena iga kuu 10. kuupäevaks.

Sõltumata õpilase osalemise ajast õppetöös on lühim õppetasu arvestamise ajavahemik 1 periood.

Õpilaskohast loobumisest palume teatada vähemalt 60 päeva enne Teie poolt valitud õppeperioodi algust kontaktile: hispaaniakool@ramkool.edu.ee .  Sel juhul tagastatakse pool ettemaksust ehk 25% õppemaksust. Hilisema etteteatamise korral kuulub õppekoha kinnitamiseks tasutud ettemaks 50% määratud õppetasust Hispaania õppekeskusele.