Hispaania õppekeskuse lugu

Rocca al Mare kooli õppekeskus Hispaanias

Tänane maailm on üha avatum, virtuaalsem, läbipõimunum, valikute- ja võimalusterohkem ka meile eestlastele – meie elu-, töö-, õppimis-,  puhkuse-, ravi- jms. korraldus ning võimalused on muutunud ja muutuvad üha mitmekesisemaks. See tähendab, et maailm muutub aina väiksemaks, mis aga vastupidi peab kasvatama meie kõigi austust, vastutust ning aukartust sellesama Maa kui üleloomuliku ime suhtes just nii nagu me armastame oma ema ja isa, keelt ja kultuuri, kodumaad.

Tihtipeale muutub see avatus küsitavaks siis, kui me lapsed peavad minema kooli ja tuleb teha valik – kas tulla Eestisse tagasi või … ?

Üks eelkool kahe õpilase ja ühe õpetajaga alustas 2014 aasta lõpupoole oma tegevust Marbella piirkonnas Hispaanias. See väike eelkool tegutses Rocca al Mare kooli õppekava alusel ja meil tekkis mõte – kas mitte Eesti kool Hispaaniasse? Kool ja koolis käimine ei tohiks ju saada meie mõtete ja tegude takistuseks, vaid peab pakkuma ennekõike võimalusi.

Miks me seda teeme?

Haridus on valmisolekute kujunemise elukestev jada. Loomulikult saab inimene palju valmisolekuid kaasa kodust, kuid valdav osa süsteemsest haridusest omandatakse koolis. Vähe on neid peresid, kes suudavad oma lastele peale emakeeleoskuse luua kodus sellise keskkonna, kus kujunetakse ka rahvuskultuuri kandjaks.

Selle heaks näiteks on suure osa eestlaste sundpagulus II maailmasõja järel, kus pea kohe asutati pagulaslaagrites ka eesti koolid ja see esimene põlvkond kandis eesti kultuuri tugevalt edasi läbi ESTOde mitmeid-mitmeid aastakümneid. Teine põlvkond räägib suhteliselt head emakeelt ning kolmas põlvkond teab, et neil on eesti juured, kuid oskab öelda seda vaid oma sünnikoha keeles.

Oleme seda meelt, et kuna mõtlemisprotsessi alus on emakeelne, siis on lihtsam targaks saada läbi emakeelse kooliõppe. Ideaal meie mõistes on vähemalt emakeelne põhikool. 

Suur osa meist on juba maailmakodanikud ja see tendents kasvab. Et aru saada ja toime tulla selle tohutul kiirusel muutuva maailmaga ning iseendaga selles maailmas, peavad mõned asjad olema kindlalt paigas – juured. Just nii nagu looduses, peab tugeva juurekavaga puu vastu igasugustele ilmaoludele.

Kellele me seda õppekeskust teeme?

Peredele ja lastele üle Eesti, kes seda soovivad ja vajavad;
nende perede lastele, kelle elu- ja töökorraldus on neid osaliselt või ka alaliselt sidunud Marbella piirkonnaga;
neile lastele, kelle tervis vajab raviks või taastumiseks teistsugust kliimat.

Kuidas me seda teeme?

– õppes toetume Eesti Vabariigi riiklikule õppekavale ja Rocca al Mare Kooli kohandatud õppekavale ja väärtustele;
– õpetajateks on oma ala professionaalid;
– õppimine toimub ka värskes õhus, st looduses;
– õppimine on õhinapõhine;
– piirkond on Marbella.

Hispaania õppekeskus avas oma uksed 1. septembril 2015 avaaktuse ja koolimaja lindi läbilõikamisega. Kohal oli 30 inimese kandis. Järgmisel päeval alustas õpinguid 12 õpilast. Üks meie õppekeskuse omapäradest on see, et õpilaste arv on periooditi pidevas liikumises. Õpetajaid oli õppekeskuses sel aastal kolm – klassiõpetajad Airi Neem ja Kaja Komissarov ning võõrkeelte ja eelkooli õpetaja Heleen Vennikas.