Vastuvõtt

Tere tulemast Rocca al Mare kooli Hispaania õppekeskusesse!

 

Hispaania õppekeskusesse õppima asumise soovist  2018-2019 õppeaastal palume teada anda, täites ankeedi  SIIN.


Kogu õppeaastaks liituvate peredega toimuvad tutvumisvestlused, mille toimumisaja lepime kokku peredega individuaalselt.

Palume Teil enne ankeedi täitmist tutvuda Hispaania õppekeskuses õppimise tingimustega:

 

  • Hispaania õppekeskus on RaM kooli poolt professionaalselt toetatud koduõppe keskus 1.-6. klassi õpilastele üle Eesti.
  • Õppekeskuses õpitakse Eesti Vabariigis kehtiva õppekava alusel, kuid mitte täismahus.

Hispaania õppekeskuses toetatakse õpet järgmistes õppeainetes: 

eesti keel ja kirjandus,
matemaatika,
loodusõpetus,
inimeseõpetus,
ajalugu,
inglise keel ja
hispaania keel.
Lisaks põhiainetele tegeletakse oskusainete (kunst ja käsitöö, liikumine, ujumine) ja muusikaõpetusega Hispaania õppekeskusele kohandatud vormis ehk vähendatud õppemahus. 

Õppekeskuses ei õpetata järgmiseid B-keeli:

prantsuse keel,
saksa keel ja
vene keel.
Kodukooli õpetajate poolt etteantud õpijuhiste järgimise ja täitmise eest eelpool mainitud B-keeltes vastutavad Hispaanias viibimise perioodil täielikult lapsevanemad (koduõpe). Täpsem info SIIN

  • Õppekeskuses ei ole kindlaid ainetunde, päeva jooksul toimuvad erinevad õppetegevused, mis hõlmavad erinevaid õppeaineid. Lapsed on jagatud gruppidesse, mis ei ole alati vanusepõhised, vaid sõltuvad tegevusest ja eesmärgist.
  • 1.-3. klass tegutseb päevaplaani alusel, 4.-6. klassi õpilastel on õppimiseks nädalaplaan, mille peab täitma reedeks.
  • Kodused tööd – kui õpilane on iga päev õppekeskuses, peaks ta jõudma oma nädalaplaani koolis täidetud. Kui ei jõua, siis peab kodus iseseisvalt oma nädalaplaani lõpetama.
  • Hinnete panemist ei ole. Õpilased saavad tagasisidet igapäevaselt suuliselt ja 2 korda aastas kirjalikult. Kui õpilane õpib Hispaania õppekeskuses mõne perioodi, siis saab ta kirjaliku hinnangu oma õppeperioodi lõpus.
  • Lisaks peame oluliseks, et pere ja õppekeskuse väärtushoiakud oleksid kooskõlas: RaM kooli manifest ja MEILE TÄHTIS

Õppekorralduse, -perioodide ja -tasude kohta leiate täpsema info SIIN .

Kui õppekeskusesse soovijate hulk ületab meie vastuvõtu võimalused, arvestame eeskätt Hispaania õppekeskuse kogukonnaga (praegused ja endised Hispaania õppekeskuse õpilased), kogu õppeaastaks liituvate õpilastega ning nende lastega või pereliikmetega, kelle tervis vajab raviks või taastumiseks teistsugust kliimat.

Tekkinud küsimuste korral pöörduge õppekeskuse koordinaatori poole telefonil 666 1090
või e-posti aadressil hispaaniakool@ramkool.edu.ee