Vastuvõtt

Tere tulemast Rocca al Mare kooli Hispaania õppekeskusesse!

 

2020-2021 ÕPPEAASTA: 

 

Vastuvõtt Hispaania õppekeskusesse 2020-2021 õppeaastaks on alanud!
 
 • Õppekeskusesse õppima asumise soovist palume teada anda 1. märtsini, täites ankeedi SIIN.
 • Esmase õpilaste nimekirja moodustame kuni 1. märtsini laekunud ankeetide alusel.
 • Õpilaste vastuvõtt jätkub jooksvalt kogu õppeaasta vältel vabade õpilaskohtade olemasolu korral.
 • Liituda saate kogu õppeaastaks või perele sobivaks õppeperioodiks.
 • TÄHELEPANU! Enne ankeedi täitmist palume kindlasti tutvuda Hispaania õppekeskuse õppekorraldusega (allpool).
KOHTUMISENI PÄIKESERANNIKUL!
 
 

2019-2020 ÕPPEAASTA: 

 

Vastuvõtt Hispaania õppekeskusesse 2019-2020 õppeaastaks jätkub jooksvalt kogu õppeaasta vältel vabade õpilaskohtade olemasolul. 
Hetkel on vabad õpilaskohad ootamas 5. õppeperioodis (27. aprill – 5. juuni)
NB! vaheaeg algab varem, kui riiklikus kavas, seal on alguskuupäevaks 10. juuni

 • Ootame õppekeskusega liituma 1.-6. klassi õpilasi üle Eesti.
 • Hispaania õppekeskusesse õppima asumise soovist 2019-2020 õppeaastal palume teada anda täites ankeedi SIIN

 

TÄHELEPANU! Enne ankeedi täitmist palume kindlasti tutvuda Hispaania õppekeskuse õppekorraldusega:

 

 • Hispaania õppekeskus on RaM kooli poolt professionaalselt toetatud koduõppe keskus 1.-6. klassi õpilastele üle Eesti.
 • Õppekeskuses õpitakse Eesti Vabariigis kehtiva õppekava alusel, kuid mitte täismahus.

 

Hispaania õppekeskuses toetatakse õpet järgmistes õppeainetes: 

eesti keel ja kirjandus,
matemaatika,
loodusõpetus,
inimeseõpetus,
ajalugu,
inglise keel ja
hispaania keel.
Lisaks põhiainetele tegeletakse oskusainete (kunst ja käsitöö, liikumine, ujumine) ja muusikaõpetusega Hispaania õppekeskusele kohandatud vormis ehk vähendatud õppemahus. 

Õppekeskuses ei õpetata järgmiseid B-keeli:

prantsuse keel,
saksa keel ja
vene keel.
Kodukooli õpetajate poolt etteantud õpijuhiste järgimise ja täitmise eest eelpool mainitud B-keeltes vastutavad Hispaanias viibimise perioodil täielikult lapsevanemad (koduõpe). Täpsem info SIIN

 • Õppekeskuses ei ole kindlaid ainetunde, päeva jooksul toimuvad erinevad õppetegevused, mis hõlmavad erinevaid õppeaineid. Lapsed on jagatud gruppidesse, mis ei ole alati vanusepõhised, vaid sõltuvad tegevusest ja eesmärgist.
 • 1.-3. klass tegutseb päevaplaani alusel, 4.-6. klassi õpilastel on õppimiseks nädalaplaan, mille peab täitma reedeks.
 • Kodused tööd – kui õpilane on iga päev õppekeskuses, peaks ta jõudma oma nädalaplaani koolis täidetud. Kui ei jõua, siis peab kodus iseseisvalt oma nädalaplaani lõpetama.
 • Hinnete panemist ei ole. Õpilased saavad tagasisidet igapäevaselt suuliselt ja 2 korda aastas kirjalikult. Kui õpilane õpib Hispaania õppekeskuses mõne perioodi, siis saab ta kirjaliku hinnangu oma õppeperioodi lõpus.
 • Lisaks peame oluliseks, et pere ja õppekeskuse väärtushoiakud oleksid kooskõlas: RaM kooli manifest ja MEILE TÄHTIS

Õppekorralduse, -perioodide ja -tasude kohta leiate täpsema info SIIN .

Kui õppekeskusesse soovijate hulk ületab meie vastuvõtu võimalused, arvestame eeskätt Hispaania õppekeskuse kogukonnaga (praegused ja endised Hispaania õppekeskuse õpilased), kogu õppeaastaks liituvate õpilastega ning nende lastega või pereliikmetega, kelle tervis vajab raviks või taastumiseks teistsugust kliimat.

Tekkinud küsimuste korral pöörduge õppekeskuse juhi poole telefonil 666 1090
või e-posti aadressil hispaaniakool@ramkool.edu.ee