KuMa

RaM kooli kogupere kultuurimaja ehk KuMa

„Koolist KuMab valgust“
(KuMa tunnuslause autor on Eve Tsopp, RaM kooli lapsevanem, vabatahtliku KuMa käivitusmeeskonna liige)

Rocca al Mare Kooli juures startis 2011.a. sügisest huvikool, mis ühendab kogu pere kvaliteetse vaba aja sisustamise võimalusi – nii perena koos kui täiskasvanutel ja lastel eraldi. Sellest ka huvikooli nimi: KuMa – hellitav lühend sõnadest ”kultuuri” ja ”maja”. KuMa koondab tervikuks täiskasvanutele ja lastele mõeldud huviringid ja -tegevused.

KuMa ühendab järgmisi suundi:
• laste tundidejärgsed huvitegevused,
• muusikakool (pilli-, laulu-, ansambli- ja solfedžoõpe),
• kogupere huvitegevused,
• täiskasvanute huvitegevused.

KuMa eripära seisneb lisaks tavavormidele ka samaaegses laste ja vanemate koos tegutsemises. Sageli on laps trennis ja vanem ootab parklas või siis vanem tegeleb oma hobiga ja laps istub internetis. Kultuurimajaga soovime, et pereliikmete keeruline logistika ei saaks meie õpilastele ja lastevanematele takistuseks oma huvide elluviimisel. Veelgi enam, loodame pakkuda koolimajas ja selle ümbruses täiendavaid võimalusi kogu perega sisukaks ajaveetmiseks. Võimalusi tegutsemiseks on tohutult – olgu valdkonnaks rahvakunst, loodus ja matkamine, pilliõpe või hoopis midagi muud. Ühised jõulumeisterdamised, lastevanemate spordipäevad jm üritused on tõestanud, et meie pered on koos tegutsemisest huvitatud.

KuMa on mõeldud eeskätt RaM kooli (sh eelkooli ja Veskimöldre lasteaia) peredele, aga ka ümbruskonna ja miks mitte mujaltki huvilistele.
KuMa sisuks on erinevad huvitegevused, klubid, hobikursused nii elitaarsel kui rahvalikul tasemel, näiteks teatritrupp, tantsu- ja kunstikursused jms. KuMa koondab enda alla ka kõik hetkel RaM koolis tegutsevad huvitegevused. Näiteks segarahvatantsurühm juba toimib täpselt samadel alustel: koos tantsivad õpetajad, lapsevanemad kui lapsed, inimesi on meie koolist ja väljastpoolt.

Eesmärgid on:
• tuua peresid ühiste tegevuste abil rohkem kokku,
• liita ühist kultuuri koos luues nii kooliperet kui kohalikku kogukonda,
• luua tugevamaid ja inimlikke sidemeid kooli ja kodu vahel,
• täita kool tundidejärgsel ja õhtusel ajal inimese arengut toetavate kultuursete tegevustega.

Koos vanemaga koolis tegutsemisest ja vanema huvist lapse ning iseenda arengu vastu tulenev energia annab lastele märku nende igapäevase keskkonna hoolimisest ja tähtsustamisest. Koolis (nagu eluski) õpivad kõik, nii väikesed kui suured!

KuMa valmistati ette vabatahtlike lapsevanemate initsiatiivi ja meeskonnatööna, seda koordineerib kultuuri õppetool.