Uus eriala – rütmimuusika

 

Loovmuusika töötuba 1.-4. klassile

Ootame loovmuusika töötuppa 1-4 klassi õpilasi, kes mängivad pilli ja on huvitatud kaaslastega koos musitseerimisest. Siia ootame ka lapsi, kes ei ole endale veel pilli valinud, aga on muusikast väga huvitatud. Selles töötoas saavad lapsed tutvuda erinevate rütmimuusika stiilidega, mängida oma lemmiklugusid ning tutvuda üldiselt helide maailmaga. Töötoad õhutavad lapsi loomingulisusele ning toovad esile vastavas noores eas lastele juba omase intuitiivse ja vaba eneseväljenduse. Tutvutakse erinevate rütmimuusika pillidega, mängitakse enda valitud pillil ning mängitakse erinevaid muusikalisi mänge, mis põhinevad helide tekitamise algtõdedel ning on omakorda sissejuhatuseks improvisatsiooni ja omaloomingu teemale. Loovmuusika tunnis laps saab aru, et tore on muusikat teha koos teistega! Tunnist on oodatud osa võtma ka laululapsed, kes on huvitatud muusikast sügavuti ning kes soovivad proovida mängida erinevatel pillidel. 

1.-2. kl reedeti 13.40

3.-4. kl reedeti 14.30

Rütmimuusika bänd 5.-9. klassi õpilastele

Tund toimub kord nädalas. Tunnist ootame osa võtma pillimänguga tegelevaid noori, kellel on huvi rütmimuusika vastu ning kes soovivad teha muusikat koos kaaslastega. Tunnis õpime läbi koosmängu tundma erinevaid rütmimuusika stiile, analüüsime koos erinevaid lugusid ning tutvume koosmängu algtõdedega. Tegeleme ka omaloomingu aluspõhimõtetega ning improvisatsiooniga. Noor õpib tundma rütmimuusika rütmimuusika ajalugu ja tunneb kooli aasta lõppedes klassikalist rütmimuusika repertuaari ning tuntumaid lugusid.

Bänd 10.-12. klassi õpliastele

Tund toimub kord nädalas. Tunnist ootame osa võtma pillimänguga tegelevaid noori, kes on huvitatud rütmimuusikast. Tunnis mängime erinevaid rütmimuusika stiile, alates klassikalisest bluusist ja rock’n’rollist progressiivse rokini, jõudes ka uuema muusikani. Mängimata ei jää kindlasti ka oma lemmiklugu. Õpime kuidas kujundada koos muusikapala, et seda omanäoliselt mängida. Vastavalt grupile tekib ka kooliaasta jooksul läbiminev stiil ning ansambli “oma sound” millega tegeleme terve aasta. Kooskäimine õhutab osavõtvaid noori iseseisvale koos musitseerimisele kooliväliselt ka tulevikus.