Õpilasesindus

Mis on RaM Kooli Õpilasesindus
Õpilasesindus (ÕE) on Rocca al Mare Kooli õpilaskonna vabatahtlik ühendus, mis loodi RaM Kooli koolielu edendamiseks ja sujuvamaks muutmiseks. ÕE eesmärgiks on anda õpilastele tugevam hääl koolieluga seoses oma mõtete ja arvamuste väljaütlemiseks ning teha kooliga koostööd, et luua keskkond, kus unistused saaksid tõesti maailma muuta.

ÕE tööpõhimõte ja struktuur:
ÕE korraldab igal perioodil koosolekuid, kuhu on oodatud kõik õpilased (ka väljaspool ÕE-d) kuulama ja oma mõtteid avaldama. Koosolekud on mõeldud eelkõige probleemide ning ideede tuvastamiseks ja nendele lahenduste leidmiseks.

Oma plaanide teostamiseks ja eesmärkide saavutamiseks kasutab ÕE vabatahtlikest liikmetest koosnevaid komisjone (vajadusel loob ÕE uusi komisjone vastavate probleemidega tegelemiseks). Igal komisjonil on juht, kes vastutab ülesannete elluviimise eest ja vajadusel määrab omale appi lisainimesi. Juhid annavad vastust presidendile ja/või asepresidentidele.

ÕE liikmeskond koosneb 6.-12. klassi esindajatest (esindaja(d) valib iga klass oma õpilaste seast ise). ÕE juhtkond koosneb presidendist, kahest asepresidendist ja komisjonide juhtidest. ÕE Juhtkond teeb koostööd ÕE vabatahtlike liikmetega, et selgitada välja võimalikke probleeme ja võimalusi koolielu parandamiseks ning seejärel otsib koos liikmetega nendele probleemidele ja eesmärkidele parimaid võimalikke lahendusi.

Üldkoosolekute toimumine:
Üldkoosolekud toimuvad neljapäeviti klassis E16 kell 9:00-10:10.

ÕE põhimäärus:
Põhimäärus

 

Kontaktid:
ÕE: oe@ramkool.edu.ee

President:
Moon Ree Jalakas moonreejalakas@gmail.com (53979970)

Asepresidendid:
Richard Kask richkask@hotmail.com (59044951)
Julius Marcus Simm julius.simm10@gmail.com (56664884)

Õpilasesinduse koosseis ja komisjonide juhid:
6.A – Mirelle N. Klais
-Kendra L. Konsa

7.A -Art R. Jalakas
-Mia Roosileht

7.B -Rasmus Raidmaa
-Elizabeth Veinbergs

7.C -Sten Vällo
-Dominic Pettai

8.A -Mia M. Sukles
-Marta P. Sild
-Johanna E. Toodo

8.B -Jaagup Esta

8.C -Markus K. Vallaste
-Siim Saukas

9.A -Madis J. Laurson
-Martin Vallaste
-Kristjan E. Uriko – Algklasside heaolu (1-6.klass)

9.B -Isabel Ulejev
-Karl Pärloja

9.C -Carl O. R. Valgus
-Andreas Uudmäe
-Ruben Zastserinski

10.A -Jennifer Pavlov
-Liisa K. Tuisk
-Hanna Õunapuu

10.B -Julius M. Simm – Asepresident
-Coco Rõõmussaar
-Helena M. Michaels

10.C -Kristian Pärt – Meedia komisjon
-Raimond Vool – Heakorra komisjon
-Lisette Jauk

11.Kl -Moon R. Jalakas – President, Sisekommunikatsioon
-Richard Kask – Asepresident, Välikommunikatsioon
-Ann M. Moorus – Kultuur (üritused)
-Johanna Maasik- Sekretär
-Markus Maalt- Haridusambitsioonikomisjon

12.Kl -Elise Sõrmus – Majandus komisjon
-Helena Virkus