Õpilasesindus

Mis on RaM Kooli Õpilasesindus
Õpilasesindus (ÕE) on Rocca al Mare Kooli õpilaskonna vabatahtlik ühendus, mis loodi RaM Kooli koolielu edendamiseks ja sujuvamaks muutmiseks. ÕE eesmärgiks on anda õpilastele tugevam hääl koolieluga seoses oma mõtete ja arvamuste väljaütlemiseks ning teha kooliga koostööd, et luua keskkond, kus unistused saaksid tõesti maailma muuta.

ÕE tööpõhimõte ja struktuur:
ÕE tuumik kohtub iganädalaselt, kolmapäeva hommikul kell 8.15 klassis D12. Oodatud on kõik õpilased (ka väljastpoolt ÕE-d) kuulama ja oma mõtteid avaldama. Koosolekud on mõeldud eelkõige probleemide ning ideede tuvastamiseks ja nendele lahenduste leidmiseks.
Üldkogu koosolekud toimuvad vajaduspõhiselt, kuid mitte harvemini kui kaks korda
perioodis.

ÕE liikmeskond koosneb 6.-12. klassi esindajatest (esindaja(d) valib iga klass oma õpilaste seast ise).
ÕE koosneb juhtkonnast(president, asepresidendid, sekretär), tuumikust ja
üldkogust. ÕE tuumik teeb koostööd kogu kooli õpilastega, et selgitada välja võimalikke probleeme ja võimalusi koolielu parandamiseks.

Koosolekute toimumine:
Õpilasesinduse tuumik koguneb iga kolmapäeva hommikul kell 8.15 klassis D12. Kuulama ja kaasa rääkima on oodatud kõik huvilised. Üldkogu koosolekud toimuvad vajaduspõhiselt presidendi või juhatuse üleskutsel.

 

ÕE põhimäärus tuleb varsti.

 

 

Kontaktid:
ÕE: oe@ramkool.edu.ee

President:
Liisi Kärner (12.a klass)
liisi.karner@opilane.ramkool.ee

Asepresidendid:
Harri Mirme(11.a klass)
harri.mirme@opilane.ramkool.ee
Henri Mokrik(11.a klass)
henri.mokrik@opilane.ramkool.ee

 

Õpilasesinduse koosseis:

8. Klass:
Anett Reinfeld(a)
Anna Mia Asmer(a)
Eliis Christal Hein(a)
Ats Saukas(b)

9. Klass:
Mirelle Nataly Klais(a)
Georg Mägi(a)
Alexander William Innes of Edingight (a)
Miina Vister(b)
Mia Maria Jaakson(b)
Tristan Ljadov(c)

10. Klass:
Melani-Mirell Adel(a)
Marleen Palmse(a)

11. Klass:
Henri Mokrik(a)
Harri Mirme(a)
Tauri Tammig(a)
Mari-Liisi Mihhailov(b)
Siim Saukas(c)
Johanna Maria Spriit(c)
Bianca Asmer (b)
Robert Põhi (b)

 

12. Klass:
Liisi Kärner(a)
Anastasia Poole(a)
Emmaliisa Rääk(a)
Madis Jaagup Laurson(a)
Anni Elisa Kirss(a)
Mari-Anna Meimer (a)