Õpilasesindus

Mis on RaM Kooli Õpilasesindus
Õpilasesindus (ÕE) on Rocca al Mare Kooli õpilaskonna vabatahtlik ühendus, mis loodi RaM Kooli koolielu edendamiseks ja sujuvamaks muutmiseks. ÕE eesmärgiks on anda õpilastele tugevam hääl koolieluga seoses oma mõtete ja arvamuste väljaütlemiseks ning teha kooliga koostööd, et luua keskkond, kus unistused saaksid tõesti maailma muuta.

ÕE tööpõhimõte ja struktuur:
ÕE korraldab igal perioodil koosolekuid, kuhu on oodatud kõik õpilased (ka väljaspool ÕE-d) kuulama ja oma mõtteid avaldama. Koosolekud on mõeldud eelkõige probleemide ning ideede tuvastamiseks ja nendele lahenduste leidmiseks.

Oma plaanide teostamiseks ja eesmärkide saavutamiseks kasutab ÕE vabatahtlikest liimetest koosnevat tuumikut. Iga tuumiku liige vastutab endale võetud teemade ja ideede elluviimise eest ning vajadusel määrab endale abilisi.

ÕE liikmeskond koosneb 6.-12. klassi esindajatest (esindaja(d) valib iga klass oma õpilaste seast ise). ÕE juhtkond koosneb presidendist, asepresidendist ja tuumikust. ÕE Juhtkond teeb koostööd ÕE vabatahtlike liikmetega, et selgitada välja võimalikke probleeme ja võimalusi koolielu parandamiseks ning seejärel otsib koos liikmetega nendele probleemidele ja eesmärkidele parimaid võimalikke lahendusi.

Üldkoosolekute toimumine:
Üldkoosolekud toimuvad iga perioodi esimesel ja viiendal nädalal klassis E16. 8.30 – 9.15.

ÕE põhimäärus:
Põhimäärus

 

Kontaktid:
ÕE: oe@ramkool.edu.ee

President:
Karl-Enrico Piin (10.C klass)

Asepresident:
Markus Maalt (12. klass)

Õpilasesinduse koosseis:
7.A -Georg Mathias Mägi
– Laura Elise Amor

7.B – Mia Maria Jaakson
-Liisbet Kull

7.C -Tristan Ljadov
-Mats Jaak Martsik

8.A – Marit Rahel Kesker
-Mia Roosileht
-Art Ra Jalakas

8.B -Mirtel Korbelainen

9.A -Marta Sild
-Johanna Toodo

9.B -Jaagup Esta
-Christopher Hein
-Miia-Mai Mäe

9.C – Anni-Riin Agukas
– Siim Saukas

10.A -Martin Erik Vallaste
-Liisi Kärner

10.B -Karl Mattias Pärloja
-Elis Naur

10.C -Richard Reesar
-Karl-Enrico Piin

11.A – Liisa Katariina Tuisk
-Jennifer Pavlov
-Hanna Õunapuu

11.B – Coco Rõõmusaar
-Helena Maria Michaels
-Julius Marcus Simm

11.C – Raimond Vool
-Lisette Jauk

12 -Moon R. Jalakas
-Richard Kask
-Johanna Maasik
-Markus Maalt
-Laura Esta