Fondi töögrupp ja kontakt

RaM kooli arengufondi töögrupi liikmed 2016/2017 õppeaastal:

Kadi  Asmer – Arengufondi töögrupi juht, laps 9b klassis
Heiti Pakk – RaM Kooli direktor
Indrek Sei – lapsed 4c ja 10 klassis
Karmen Palts – lapsed 7a klassis ning lõpetanud 2004., 2007. ja 2012. aastal
Taavi Jakobson – lapsed 4c ja 11 klassis
Mirjam Viikberg – laps 7a klassis
Ly Kurist – lapsed 6b ja 9b klassis
Ingrem Raidjõe – lapsed 9b, 10 ja lõpetanud 2015 aastal
Kadi Laur – lapsed 6c ja 9a klassis
Hele Soomets – lapsed 3b ja 5b klassis
Berit Sal-Saller – laps 3c klassis
Eero Kookla – laps 1a klassis
Tauno Loodus – laps 1c klassis
Maris Pruuli – laps 1a klassis
Kristo Tohver – laps 2a klassis
Tõnis Vilu – RaM kooli sõber
Indrek Sauga – lapsed 4a ja 10 klassis
Hardy Rasmann – lapsed 3b ja 5c klassis
Marilin Kvell – lapsed 7a, 11 ja 12 klassis

Töögrupiga ühinema

on oodatud lapsevanemad, kellele läheb korda RaM koolis toimuv ja kes soovib kaasa aidata meie kooli veel paremaks muutmisele. Samuti on väga teretulnud RaM kooli õpilaste ja vilistlaste esindajad, kelle vaatenurk arengufondi tegemistele on ülioluline.
Kontakt: arengufond@ramkool.edu.ee

Töögrupi vastutusalad ja tegevused:


– Fondi heaks vabatahtlike annetuste kogumine ning fondist toetuste eraldamine;
– fondi heaperemehelik haldamine;
– RaM koolisisese algatuse “HEA TEGU” haldamine ja edendamine;
– tuluürituste korraldamine (vt. tuluüritused);
– RaM kooli arengut toetavate projektide algatamine ja elluviimine;
– fondi järjepidev propageerimine RaM koolis.

Fondi töögrupp koguneb

kord kuus või rohkem vastavalt vajadusele arengufondiga seonduvat arutada või korraldada.

Kontakt:

Küsimusi ja ettepanekuid arengufondiga seoses saab esitada fondi töögrupi liikmetega ühendust võttes või kirjutades fondi e-postile: arengufond@ramkool.edu.ee

RaM kooli arengufond aitab jätkuvalt teoks saada põnevatel ideedel ja eelkõige koolipere unistustel, mis aitavad kaasa meie kooli veel paremaks muutmisele!