Arengufondi töögrupp

Arengufondi kuulub 19 vabatahtlikuna kaasa löövat lapsevanemat, kes panustavad oma aega ja ressurssi, et aidata kaasa oma kogemuste ja teadmistega kooli arengule.

Kadi Asmer – Arengufondi töögrupi juht, lapsed 3a ja 11 klassis
Indrek Sei – lapsed 6c ja 12 klassis
Karmen Palts – lapsed 9a klassis ning lõpetanud 2004., 2007. ja 2012. aastal
Eero Kookla – lapsed 1a ja 3a klassis
Tauno Loodus – lapsed 1a ja 3c klassis
Tõnis Vilu – lapsed 2a ja 3b klassis
Kristo Tohver – lapsed 2c ja 4a klassis
Kadi Laur – lapsed 8c ja 11 klassis
Hele Soomets – lapsed 5b ja 7b klassis
Berit Sal-Saller – laps Roostiku koolis
Maris Pruuli – laps 3a klassis
Aveli Karba – lapsed 4c klassis
Kristiina Härms – laps 2b klassis
Heiti Pakk – RaM Kooli direktor
Age Uudmäe
Kristel Nuume
Aneta Varts – Rocca al Mare Kooli vilistlane ja õpetaja
Mihkel Tammo – Rocca al Mare Kooli vilistlane
Kristjan Peäske
Eva Hanschmidt-Kalmus –

Töögrupi vastutusalad ja tegevused:

  • RaM kooli arengut toetavate projektide algatamine ja elluviimine;
  • Fondi heaks vabatahtlike annetuste kogumine ning fondist toetuste eraldamine;
  • Fondi heaperemehelik haldamine;
  • RaM koolisisese algatuse “HEA TEGU” haldamine ja edendamine;
  • Tuluürituste korraldamine (vt. tuluüritused);
  • Fondi järjepidev propageerimine RaM koolis.
    Töögrupp koguneb vähemalt kord kuus või rohkem vastavalt projektidele.

 

Töögrupiga ühinema

on oodatud lapsevanemad, kellele läheb korda RaM koolis toimuv ja kes soovib kaasa aidata meie kooli veel paremaks muutmisele. Samuti on väga teretulnud RaM kooli õpilaste ja vilistlaste esindajad, kelle vaatenurk arengufondi tegemistele on ülioluline.
Kontakt: arengufond@ramkool.edu.ee

 

Kontakt:

Küsimusi ja ettepanekuid arengufondiga seoses saab esitada fondi töögrupi liikmetega ühendust võttes või kirjutades fondi e-postile: arengufond@ramkool.edu.ee

RaM kooli arengufond aitab jätkuvalt teoks saada põnevatel ideedel ja eelkõige koolipere unistustel, mis aitavad kaasa meie kooli veel paremaks muutmisele!