Juhtkond

Hannes Tamjärv

tel: 6 507 805
hannes.tamjarv@ramkool.edu.ee

Rocca al Mare Kooli AS
nõukogu esimees

Sirje Toomla

tel: 6 507 805
sirje.toomla@ramkool.edu.ee

direktor

Rein Rebane

tel: 6 507 805
rein.rebane@ramkool.edu.ee

direktor-emeeritus

Maarika Eha-Müller

tel: 6 507 806
maarika.eha@ramkool.edu.ee

personalijuht,
2A abiklassijuhataja

Katrin Rodi

tel: 6 507 806
katrin.rodi@ramkool.edu.ee

pearaamatupidaja,
Rocca al Mare Kooli AS
juhatuse liige

Peep Väljaste

tel: 6 507 808
peep.valjaste@ramkool.edu.ee

haldusjuht,
11A klassijuhataja

Ingrid Pärloja

tel: 6 507 815
ingrid.parloja@ramkool.edu.ee

noorema kooliosa juhataja,
4C abiklassijuhataja,
KiVa tiimi liige

Ronald Juurmaa

tel: 6 507 814
ronald.juurmaa@ramkool.edu.ee

keskmise kooliosa juhataja
ajaloo- ja ühiskonnaõpetuseõpetaja,
8A klassijuhataja

Aet Raudsep

tel: 6 507 813
aet.raudsep@ramkool.edu.ee

vanema kooliosa juhataja,
inglise keele õpetaja,
e-kooli administraator,
11A klassijuhataja

Janika Kärk

tel: 6 507 816
janika.kark@ramkool.edu.ee

võõrkeelte õppetooli juhataja,
B-ja C-keele sektsiooni juhataja,
saksa keele õpetaja,
uurimistöö alused õpetaja

Katrin Saareleht

tel: 6 507 818
katrin.saareleht@ramkool.edu.ee

kultuuri õppetooli juhataja,
sotsiaalainete sektsiooni juhataja,
ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja,
11B klassijuhataja

Mare Uritam

tel: 6 507 824
mare.uritam@ramkool.edu.ee

looduse- ja reaalainete õppetooli juhataja,
matemaatika sektsiooni juhataja,
matemaatikaõpetaja

Merle Laasma

tel: 6 507 815
merle.laasma@ramkool.edu.ee

klassiõpetajate õppetooli juhataja
5B klassiõpetaja,
KiVa tiimi liige

Reine Kotkas

tel: 6 507 807
reine.kotkas@ramkool.edu.ee

liikumise õppetooli juhataja,
kehalise kasvatuse õpetaja,
12A klassijuhataja