Juhtkond

Hannes Tamjärv

tel: 6 507 805
hannes.tamjarv@ramkool.edu.ee

Rocca al Mare Kooli AS
nõukogu esimees

Heiti Pakk

tel: 6 507 805
heiti.pakk@ramkool.edu.ee

Rocca al Mare Kooli AS juhatuse esimees,
KiVa tiimi liige

Rein Rebane

tel: 6 507 805
rein.rebane@ramkool.edu.ee

direktor-emeeritus

Katrin Rodi

tel: 6 507 806
katrin.rodi@ramkool.edu.ee

pearaamatupidaja,
Rocca al Mare Kooli AS
juhatuse liige

Peep Väljaste

tel: 6 507 808
peep.valjaste@ramkool.edu.ee

haldusjuht,
11A klassijuhataja

Gled-Airiin Saarso

tel: 6 507 810
airiin.saarso@ramkool.edu.ee

õppejuht

Ingrid Pärloja

tel: 6 507 815
ingrid.parloja@ramkool.edu.ee

noorema kooliosa juhataja,
4C abiklassijuhataja
huvikooli juhataja,
eelkooli juhataja,
KiVa tiimi liige

Ronald Juurmaa

tel: 6 507 814
ronald.juurmaa@ramkool.edu.ee

keskmise kooliosa juhataja
ajaloo ja ühiskonnaõpetuseõpetaja,
8A klassijuhataja

Aet Raudsep

tel: 6 507 813
aet.raudsep@ramkool.edu.ee

vanema kooliosa juhataja,
inglise keele õpetaja,
e-kooli administraator,
11A klassijuhataja

Janika Kärk

tel: 6 507 816
janika.kark@ramkool.edu.ee

B-ja C-keele sektsiooni juhataja, saksa keele õpetaja

Katrin Rääk

tel: 6 507 840
katrin.raak@ramkool.edu.ee

inglise keele sektsiooni juhataja,
inglise keele õpetaja,
9C klassijuhataja

Katrin Saareleht

tel: 6 507 818
katrin.saareleht@ramkool.edu.ee

kultuuri õppetooli juhataja,
sotsiaalainete sektsiooni juhataja,
ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja,
11B klassijuhataja

Leila Vaigla

tel: 6 507 818
leila.vaigla@ramkool.edu.ee

emakeele sektsiooni juhataja,
emakeele ja kirjanduse õpetaja,
12C klassijuhataja

Mare Uritam

tel: 6 507 824
mare.uritam@ramkool.edu.ee

reaalainete õppetooli juhataja,
matemaatika ja IT ainete sektsiooni juhataja,
matemaatikaõpetaja

Margit Mettig

tel: 6 507 842
margit.mettig@ramkool.edu.ee

eelkooli sektsiooni juhataja

Maris Kilmi

maris.kilmi@ramkool.edu.ee

KuKäKo sektsiooni juhataja,
kunstiõpetaja,
kujundaja, fotograaf,
7B klassijuhataja

Merle Laasma

tel: 6 507 815
merle.laasma@ramkool.edu.ee

klassiõpetajate sektsiooni juhataja,
5B klassiõpetaja,
KiVa tiimi liige

Reine Kotkas

tel: 6 507 807
reine.kotkas@ramkool.edu.ee

spordi ja liikumise sektsiooni juhataja,
kehalise kasvatuse õpetaja,
12A klassijuhataja

Aneta Varts

aneta.varts@ramkool.edu.ee

muusika sektsiooni juhataja,
kultuurikorraldaja,
EAK (enesearendamise kursus) õpetaja,
8C klassijuhataja

Kristel Mäekask

tel: 6 507 832
kristel.maekask@ramkool.edu.ee

loodusainete sektsiooni juhataja,
bioloogiaõpetaja