Sotsiaalainete õpetajad

Katrin Saareleht

tel: 6 507 818
katrin.saareleht@ramkool.edu.ee

kultuuri õppetooli juhataja,
sotsiaalainete sektsiooni juhataja,
ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja ja
12. klassi klassijuhataja

Cattre Hein

tel: 6 507 829
cattre.hein@ramkool.edu.ee

KiVa projektijuht,
inimeseõpetuse õpetaja,
9C klassijuhataja

Ergo Aas

tel: 6 507 818
ergo.aas@ramkool.edu.ee

ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja,
8A klassijuhataja

Erki Lind

tel: 6 507 818
erki.lind@ramkool.edu.ee

ajaloo-, emakeele ja kirjanduse õpetaja,
7A klassijuhataja

Ronald Juurmaa

tel: 6 507 814
ronald.juurmaa@ramkool.edu.ee

keskmise kooliosa juhataja
ajaloo ja ühiskonnaõpetuseõpetaja