B- ja C- keelte õpetajad

Janika Kärk

tel: 6 507 816
janika.kark@ramkool.edu.ee

B-ja C-keele sektsiooni juhataja, saksa keele õpetaja,
11. klassi klassijuhataja

Amaia Ortega Goitia

tel: 6 507 816
amaia-ortega.Goitia@ramkool.edu.ee

hispaania keele õpetaja

Annely-Anny Monroc

tel: 6 507 816
annely-anny.monroc@ramkool.edu.ee

prantsuse keele õpetaja

Annely Helemäe

tel: 6 507 816
annely.helemae@ramkool.edu.ee

saksa keele õpetaja
6B klassijuhataja

Galina Kärner

tel: 6 507 816
galina.karner@ramkool.edu.ee

vene keele õpetaja,
8C klassijuhataja

Hans Bertrand Mugnier

tel: 6 507 816
hans.mugnier@ramkool.edu.ee

prantsuse keele õpetaja

Helen Tiitus

tel: 6 507 816
helen.tiitus@ramkool.edu.ee

saksa keele õpetaja,
11. klassi klassijuhataja

Inna Iljasova

tel: 6 507 816
inna.iljasova@ramkool.edu.ee

vene keele õpetaja

Katrin Visnapuu

tel: 6 507 816
katrin.visnapuu@ramkool.edu.ee

6B klassijuhataja,
hispaania keele õpetaja

Ludovic Carrico

tel: 6 507 816

prantsuse keele õpetaja,
suhtlustunni juhendaja

Olga Klaser

tel: 6 507 816
olga.klaser@ramkool.edu.ee

vene keele õpetaja,
10B klassijuhataja

Susanna Aija

susanna.aija@ramkool.edu.ee

prantsuse keele õpetaja (lapsepuhkusel)

Helena Elme

helena.elme@ramkool.edu.ee

prantsuse keele õpetaja (lapsepuhkusel)

Heleen Ladva

heleen.ladva@ramkool.edu.ee

hispaania ja inglise keele õpetaja (lapsepuhkusel)

Gätli Osi

gatli.osi@ramkool.edu.ee

hispaania ja inglise keele õpetaja (lapsepuhkusel)