B- ja C- keelte õpetajad

Janika Kärk

tel: 6 507 816
janika.kark@ramkool.edu.ee

võõrkeelte õppetooli juhataja,
B-ja C-keele sektsiooni juhataja,
saksa keele õpetaja,
uurimistöö alused õpetaja

Amaia Ortega Goitia

tel: 6 507 816
amaia-ortega.goitia@ramkool.edu.ee

hispaania keele õpetaja

Annely Helemäe

tel: 6 507 816
annely.helemae@ramkool.edu.ee

saksa keele õpetaja
8B klassijuhataja

Galina Kärner

tel: 6 507 816
galina.karner@ramkool.edu.ee

vene keele õpetaja

Hans Bertrand Mugnier

tel: 6 507 816
hans.mugnier@ramkool.edu.ee

prantsuse keele õpetaja

Helen Tiitus

tel: 6 507 816
helen.tiitus@ramkool.edu.ee

10C klassijuhataja,
vene ja saksa keele õpetaja
uurimistöö aluste õpetaja
uurimistööde koordinaator

Inna Iljasova

tel: 6 507 816
inna.iljasova@ramkool.edu.ee

vene keele õpetaja

Katrin Visnapuu

tel: 6 507 816
katrin.visnapuu@ramkool.edu.ee

8B klassijuhataja,
hispaania keele õpetaja

Olga Klaser

tel: 6 507 816
olga.klaser@ramkool.edu.ee

vene keele õpetaja,
12B klassijuhataja

Susanna Aija

tel: 6 507 816
susanna.aija@ramkool.edu.ee

prantsuse keele õpetaja,
1C abiklassijuhataja

Helena Elme

helena.elme@ramkool.edu.ee

prantsuse keele õpetaja (lapsepuhkusel)

Heleen Ladva

heleen.ladva@ramkool.edu.ee

hispaania ja inglise keele õpetaja (lapsepuhkusel)

Gätli Osi

gatli.osi@ramkool.edu.ee

hispaania ja inglise keele õpetaja (lapsepuhkusel)