Inglise keele õpetajad

Katrin Rääk

tel: 6 507 840
katrin.raak@ramkool.edu.ee

inglise keele sektsiooni juhataja,
inglise keele õpetaja,
9C klassijuhataja

Aet Raudsep

tel: 6 507 813
aet.raudsep@ramkool.edu.ee

vanema kooliosa juhataja,
inglise keele õpetaja,
e-kooli administraator,
11A klassijuhataja

Aive Herja

tel: 6 507 840
aive.herja@ramkool.edu.ee

inglise keele õpetaja

Enel Murakas

tel: 6 507 840
enel.murakas@ramkool.edu.ee

inglise keele õpetaja,
keskmise kooliosa aine superviisor,
5A abiklassijuhataja

Jason Grant

tel: 6 507 840
jason.grant@ramkool.edu.ee

inglise keele õpetaja,
9C klassijuhataja

Kairi Palusoo

tel: 6 507 840
kairi.palusoo@ramkool.edu.ee

inglise keele õpetaja

Kaisa Lõhmus

tel: 6 507 840
kaisa.lohmus@ramkool.edu.ee

inglise keele õpetaja

Leila Roos

tel: 6 507 840
leila.roos@ramkool.edu.ee

inglise keele õpetaja

Margit Kariis

tel: 6 507 840
margit.kariis@ramkool.edu.ee

inglise keele õpetaja,
9B klassijuhataja

Pille Kasuk

tel: 6 507 840
pille.kasuk@ramkool.edu.ee

inglise keele õpetaja,
noorema kooliosa aine superviisor
9B klassijuhataja