Inglise keele õpetajad

Katrin Rääk

tel: 6 507 840
katrin.raak@ramkool.edu.ee

inglise keele sektsiooni juhataja,
inglise keele õpetaja,
7C klassijuhataja

Aet Raudsep

tel: 6 507 813
aet.raudsep@ramkool.edu.ee

vanema kooliosa juhataja,
inglise keele õpetaja,
e-kooli administraator,
9A klassijuhataja

Enel Murakas

tel: 6 507 840
enel.murakas@ramkool.edu.ee

inglise keele õpetaja,
3A abiklassijuhataja

Eve Palm

tel: 6 507 840
eve.palm@ramkool.edu.ee

inglise keele õpetaja,
9B klassijuhataja

James Martin-Jones

tel: 6 507 840
martin.james@ramkool.edu.ee

inglise keele õpetaja,
suhtlustunni juhendaja

Jason Grant

tel: 6 507 840
jason.grant@ramkool.edu.ee

inglise keele õpetaja,
7C klassijuhataja

Kairi Palusoo

tel: 6 507 840
kairi.palusoo@ramkool.edu.ee

inglise keele õpetaja, 8B klassijuhataja

Kaisa Lõhmus

tel: 6 507 840
kaisa.lohmus@ramkool.edu.ee

inglise keele õpetaja, 9B klassijuhataja

Leila Roos

tel: 6 507 840
leila.roos@ramkool.edu.ee

inglise keele õpetaja

Liis Lõhmuste

tel: 6 507 840
liis.lohmuste@ramkool.edu.ee

inglise keele õpetaja

Margit Kariis

tel: 6 507 840
margit.kariis@ramkool.edu.ee

inglise keele õpetaja,
7B klassijuhataja

Pille Kasuk

tel: 6 507 840
pille.kasuk@ramkool.edu.ee

inglise keele õpetaja,
7B klassijuhataja