Matemaatikaõpetajad

Mare Uritam

tel: 6 507 824
mare.uritam@ramkool.edu.ee

reaalainete õppetooli juhataja,
matemaatika ja IT ainete sektsiooni juhataja,
matemaatikaõpetaja

Ave Kokka

ave.kokka@ramkool.edu.ee

matemaatikaõpetaja,
loodusainete õpetaja,
10B klassijuhataja

Ele Riig

ele.riig@ramkool.edu.ee

matemaatikaõpetaja,
6B klassijuhataja

Kadri Ivanova

kadri.ivanova@ramkool.edu.ee

matemaatikaõpetaja

Liina Reichmann

tel: 6 507 825
liina.reichmann@ramkool.edu.ee

matemaatikaõpetaja,
11B klassijuhataja

Tiia Penjam

tel: 6 507 825
tiia.penjam@ramkool.edu.ee

matemaatikaõpetaja

Raimond Pääru

raimond.paaru@ramkool.edu.ee

matemaatika-ja programmeerimise õpetaja,
6A klassijuhataja

Marion Kärber

marion.karber@ramkool.edu.ee

matemaatikaõpetaja (lapsepuhkusel)