Kadri Roos

Mis aastatel õppisid Rocca al Mare Koolis? Millise lennu lõpetasid?
Tulin Rocca al Mare kooli selle avamisel 2000. aastal 9. klassi. Lõpetasin 2004. aastal IV lennu kuldmedaliga.

Millisena on jäänud Rocca al Mare Kool Sulle meelde?
RaM kool on mulle meelde jäänud väga heatahtliku ja rohkete võimalustega koolina, kus on peamine rõhk inimese arengul. Kui oli soov õppida, uurida ja maailma avastada, siis seda toetati igati. Samuti arvestati õpilaste erivajadustega ja õpetati nägema, et on inimesi, kellel ei ole elus samaväärselt vedanud. Arvan, et kõigi nende võimaluste ja toredate inimestega kohtumise tõttu muutusin ise oluliselt avatumaks ja julgemaks, viimaks ellu oma unistusi.

Meenuta mõnd kooliga seotud lugu?
RaM kooli tulek oli minu jaoks natuke ootamatu otsus ja enne oli kooli kohta tekkinud mitmeid eelarvamusi. Saime oma tulevase klassiga 2000. aasta suvel kokku ja ma olin positiivselt üllatunud, kui avatud, sõbralikud ja ühtehoidvad mu klassikaaslased on. Kõik need hirmud hajusid. Kuid see avatud suhtlemine ei piirdunud ainult oma klassiga – oli täiesti tavapärane, et suhtlemine ületas klasside ja kooliastmete piire. Ka õpetajatega suhtlemisel oli vähem formaalsust ja hierarhilisust, mis ei viinud familiaarsusteni, vaid õpetaja oli pigem vanema ja kogenuma sõbra või mentori eest.

Millega hetkel tegeled? Räägi oma ametist või õpingutest?
Õppisin Tartu Ülikooli õigusinstituudis asukohaga Tallinnas (täna õigusteaduskonna osa) õigusteadust ja sain 2009. aastal magistrikraadi. Olen olnud praktikal Õiguskantsleri kantseleis ja töötasin mitu aastat Justiitsministeeriumi justiitshalduspoliitika osakonna kohtute valdkonna analüütiku ja nõunikuna. Alates 2010. aasta suvest olen ma Tallinna Halduskohtus kohtunikukandidaat ehk valmistun kohtunikuametiks. Ma lahendan kohtunikust juhendaja(te) käe all kohtuasju, kuid lõplik otsustus- ja allkirjastamisõigus on siiski kohtunikul. Kohtuniku ettevalmistusteenistus kestab kaks aastat ja selle aja jooksul olen tutvunud erinevate kohtute ja kohtumenetluse liikidega. Hetkel olen ma ettevalmistusteenistuses Riigikohtus. 2013. a kevadel teen ma kohtunikueksami ja seejärel, kui ma osutun konkursil valituks, saab minust kohtunik.

Mida soovid oma koolile edaspidiseks?
Soovin koolile, et seda õppimishimu, arengusoovi, heatahtlikkust ja oskust näha hinde taga inimest – neid kõiki omadusi, mis mind kooli tagasi tõmbavad, jätkuks ka edaspidiseks. Eraldi sooviksin tänada õpetajaid Meedi Neemet ja Toivo Lindu, kelle tundides kogetu ja tarkusesõnad on mind edaspidises elus palju aidanud.

Kui RaMil on veel mõni tore projekt, milles saaksin nõuga või jõuga abiks olla, ootan rõõmuga.