Vilistlaskogu

Rocca al Mare Kooli Vilistlaskogu (RaM Vilistlaskogu) on 2020. aastal asutatud vilistlasi ühendav organ, mille aktiivgrupi moodustavad 15 vilistlast erinevatest kooli lendudest.

RaM Vilistlaskogu MISSIOON on viia ellu ja toetada maailma paremaks muutvaid unistusi. Soovime motiveerida praeguseid vilistlasi ja inspireerida ning innustada tulevasi vilistlasi tegema sama.

RaM Vilistlaskogu VISIOON on aidata ühendada ja arendada kooli kogukonda läbi positiivse, eestvedava ja vabatahtlikkust propageeriva tegevuse.

Millega vilistlaskogu tegeleb?
Asutamisest alates oleme aktiivselt tegelenud vilistlaste kontaktibaasi loomisega, eesmärgiga nendega aktiivselt sidet hoida ja vilistlasi läbi suunatud päringute erinevatesse RaM Kooli ettevõtmistesse kaasata.

Lähitulevikus on plaanis:
• Luua ja rakendada protsessid ja „rituaalid“, kuidas RaM Kooli abituriendist saab vilistlane, kuidas aja möödudes sidet peetakse ning neid vilistlastegevustesse kaasatakse.
• Panustada oma aega ja teadmisi vastavalt sõnastatud missioonist ja visioonist, et viia ellu erinevaid projekte ja ettevõtmisi, mis toetavad RaM Kooli strateegiat ning kooli õpilaste arengut (nt. Mentorlusprogramm)
• Klubilise vormi „Vilistlaselt-vilistlasele“ tegevuse käivitamine, eesmärgiga luua kvaliteetne võrgustumiskanal, mis loob koolile väärtust ja seob vilistlased tihedamalt RaM kooliperega.

Kes on oodatud vilistlaskoguga liituma?
Vilistlaskoguga võivad liituda ja selle tegevustesse panustada kõik RaM Kooli vilistlased. Oodatud on kõik, kellel energiat, aega ja soovi panustada RaM Kooli kogukonda, vilistlaskonda ning vilistlaskogu arendamisse.

Kuidas vilistlaskoguga suhelda?
Meile võib kirjutada vilistlased@ramkool.edu.ee või jälgida tegemisi Facebookis https://www.facebook.com/RaM.Kooli.vilistlased