Põhiõppe baaspaketid

Tundide arv ja pikkus nädalas

I-II klass

Eriala 2×30 minutit või 2×45 minutit
Solfedžo 1×40 minutit

III-V klass

Eriala 2×30 minutit või 2×45 minutit
Solfedžo 1×40 minutit
Muusikalugu 1×40 minutit

VI-VII klass

Eriala 2×30 minutit või 2×45 minutit
Solfedžo 1×40 minutit
Muusikalugu 1×40 minutit
Lisapill või koosmusitseerimine 1×30 minutit