KuMa muusikakool kutsub muusikaajaloo ja solfredžo tundi!