Küsi toetust

RaM Kooli Arengufond on rõõmuga toetamas meie koolipere – õpetajate, õpilaste, kooli heaks toimetavate töögruppide – unistusi ning häid algatusi:

  • Õpetajate omaalgatuslikku erialast täiendõpet, mis ei kuulu kooli ametlikku koolituskavasse;
  • Õpilasi ja õpetajaid, kes esindavad kooli olümpiaadidel, võistlustel või konkurssidel;
  • Silmaringi arendavate külaliste toomist kooli ning koolitusi;
  • Huvi- ja õppetegevuseks vajaliku suuremahulise inventari soetamist;
  • RaM Kooli arengut toetavaid pilootprojekte;
  • Õpilaste ettevõtlikkust.


Hea toetuse taotleja!
Kui soovid oma hea unistuse täitumiseks Arengufondi poolset toetust, siis palun saada meile taotlus allpool etteantud vormingus ning edasta see aadressile: arengufond@ramkool.edu

Taotluse sisu:
1. raha kasutuse eesmärk ja põhjendus,
2. vastutav isik ja seotud isikud,
3. koolituse/ürituse konkreetne kasutegur meie koolile,
4. millal vajatakse toetuse kohta otsust ja millal toetust,
5. taotletava toetuse summa,
6. kas taotletakse kogusummat või aitab vajadusel ka osalisest toetusest,
7. kas toetuse taotlus on esitatud veel kellelegi,
8. kui on tegu koolituse/reisi tarnija kulutuste katmisega, siis palume märkida tarnija(te) nimed

Lubame, et vastame Sinu taotlusele hiljemalt 14 päeva jooksul. Otsus toetuse eraldamiseks on sünnib arengufondi ühise arutelu tulemusena ja enamusotsusena.

Oleme tänulikud, kui saadad Arengufondile ja ka oma headele kolleegidele/koolikaaslastele lühiülevaate toetuse kasutamisega seotud üritusest 14 päeva jooksul pärast ürituse toimumist:)

Lennukat unistamist ja julget pealehakkamist!