Koolijuhtide täiendkoolitus

Kogemus õpetab!

Rocca al Mare Seminar pakub juhtivatele haridustöötajatele võimalust

täiendada oma teadmisi erinevates haridust puudutavates valdkondades,
jagada koolitustel enda kogemust teiste kogemusega,
tellida koolitust oma valitud teemal.
Pakume järgmisi koolitusi:

Muutuste juhtimine

Kooli nähakse tavaliselt stabiilse organisatsioonina – ajast aega püsivad õpilased ja õpetajad, toimub õppetöö ja aastast aastasse kordub koolikalender. Kooli-inimestena teame, et see rahu on näiline. Tegelikult oleme pidevalt silmitsi nii suuremate kui väiksemate muutustega.
Miks muutused on aeg-ajalt  vajalikud?
Kuidas me saame aru, et oleks aeg muutusteks?
Muuta tuleb 5 parameetrit, millised need on ?
Mida on vaja kindlasti silmas pidada?
Kuidas muutusi edukalt läbi viia?
Mängu nimega „muutused“ võime mängida ilma et muutust toimuks. Koolitus vastab küsimusele, kuidas muutustega niimoodi süsteemselt toimetada, et sellel ka reaalne mõju oleks.

Lektor: Rein Rebane
Koolituse maht: 4 akadeemilist tundi

Organisatsiooni mainekujundus

Kuidas kujundada kooli mainet ja kellele seda üldse vaja on…?!
Sageli tundub mainekujundus ärimaailma narrusena, millega tegelemine on suhtekorraldajate ja kommunikatsioonijuhtide asi. Kas koolile on toimimiseks oluline, milline on avalikkuse kuvand temast? Aga küsigem hoopis, kas me tahame, et vanemad tooks oma lapsed meie kooli rahuliku südamega? Et meie õpilased oleks uhked selle üle, et nad siin õpivad? Kahjuks ei vasta maine sageli tegelikkusele, kuid me ise saame palju ära teha, et seda muuta.
Millest koosneb organisatsiooni maine?
Mainekujunduse objektid ja subjektid?
Mainekujunduse objektid ja vahendid
Sisemine ja väline suhtekorraldus
Organisatsiooni visuaalne identiteet
Suhtlemine meediaga

Koolitus põhineb lektori  aastatepikkusel kogemusel koolijuhina, praktilised näited kirjeldavad nii õnnestumisi kui ebaõnnestumisi.
Lektor: Rein Rebane
Koolituse maht: 4 akadeemilist tundi

Väärtuspõhine juhtimine

Väärtuste teema on muutunud kooli kontekstis aina olulisemaks. Ühelt poolt on see uue märksõnana riiklikus õppekavas, teisalt on väärtused tugevaks trendiks juhtimistemaatikas.
Kuidas juhtida kooli väärtuspõhiselt?
Kuidas kaardistada oma organisatsiooni väärtused?
Kes võiks/saaks seda teha?
Kuidas valida välja need väärtused, mis iseloomustavad  organisatsiooni kõige enam? Kuidas tunda ära kõige olulisemad väärtused?
Kuidas need väärtused hakkavad organisatsiooni juhtima?
Miks see on tähtis?
RaM kooli kogemus – kuidas meie seda tegime?

Lektor: Rein Rebane
Koolitus võib toimuda loenguna (2-4 ah) või ühe- kuni kahepäevase töötoana, mille käigus aidatakse kooli meeskonnal praktiliselt oma väärtused valida, sõnastada ja koos mehhanismid luua, kuidas need väärtused saaksid hakata toimima.