Praktilise ettevõtluse valikaine viib õpilased rahvusvahelisele koolitusele!