Helis Oidekivi

helis.oidekivi@ramkool.edu.ee

emakeele ja kirjanduse õpetaja (lapsepuhkusel)