Katrin Mill

6 507 815
katrin.mill@ramkool.edu.ee

ise- ja tugiõppe koordinaator,
7C klassijuhataja,
1A abiklassijuhataja