Kristi Juuse

6 507 828
kristi.juuse@ramkool.edu.ee

füüsikaõpetaja