1. klass

Informatsiooni 1. klassi vastuvõtu korralduse ja aegade osas avaldame oma kodulehel jaanuarikuu alguses.

Tekkinud küsimuste korral pöörduge kooli infosekretäri poole telefonil 6507 800 või e-posti aadressil anu.laanet@ramkool.edu.ee