10.-11. klass

10. klassi vastuvõtu info:
RaM kooli gümnaasiumiosas on alates 2020/2021. õppeaastast õpilasel võimalik valida kolme valdkonna vahel. Iga valdkonna puhul saab lisaks üldistele gümnaasiumi õppekava kohustuslikele ainetele valida vastava valdkonna lisakursusi. Iga õpilane peab läbima gümnaasiumi jooksul üheksa valdkonna kursust.
Keelevaldkonna valinud õpilased kas alustavad või jätkavad kolmanda võõrkeele õpinguid. Looduse ja tehnoloogia ning humanitaar- ja sotsiaalainete valdkonnas saavad õppijad süveneda vastavatesse ainetesse.
Keelevaldkonna õpilastest moodustatakse kaks keelerühma, üks edasijõudnutele ja teine alustajatele. Keelevaldkonna õpilased omandavad lisaks keeleoskusele ka teadmisi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurist ja ühiskonnaelust ning neile pakutakse võimalus stuudiumi lõpul sooritada rahvusvaheline keeleeksam kõigis õpitud võõrkeeltes.
Looduse ja tehnoloogia valdkonnas pakutakse kursusi näiteks joonestamises, robootikas ja programmeerimises, lisakursusi matemaatikas ja loodusainetes koos laboratoorsete töödega ülikooli juures.
Humanitaar- ja sotsiaalvaldkonna kursustel on õpilastel võimalik õppida näiteks kaasaegset ja pärimuskultuuri, loovkirjutamist, semiootikat, psühholoogiat, majandust ja õiguse aluseid.

Lisaks valdkonna kursustele on õpilasel gümnaasiumi jooksul endiselt vaja läbida ka kuus valikkursust, mis võivad olla seotud nii õpilase valdkonnavalikuga kui ka teiste huvipakkuvate alade või loovainetega. Valikainete tutvustused avaldatakse kooli kodulehel aprillis koos valikainete valimise lingiga. Praegu on kooli kodulehel võimalik tutvuda 2019/2020. õppeaasta valikainetega.

Seoses erakorralise olukorraga ei ole meil võimalik varem välja kuulutatud vastuvõtu ajakavast kinni pidada. Loodame kõik vastuvõtuga seotud tegevused ja lõplikud nimekirjad saada valmis mai lõpuks, aga kindlalt kahjuks hetkel me midagi lubada ei saa.

 

11. klass. Võimalus meie kooliperega liituda tekib üksnes vabade kohtade olemasolul õppeaasta lõpus augustis 2020.

11. klassi huviliste ankeete võtame vastu 01. juunini. Vabade kohtade tekkimisel võtame kandidaatidega ise ühendust. Täidetud ankeedid kehtivad vaid vastuvõtul õppeaastaks 2020/21.
Ankeet täitke SIIN.

Jälgige informatsiooni ka meie kooli kodulehel.
Tekkinud küsimuste korral pöörduge kooli infosekretäri poole telefonil 6507 800 või e-posti aadressil anu.laanet@ramkool.edu.ee