10.-11. klass

10. klassi vastuvõtu info:
RaM kooli gümnaasiumiosas on alates 2019/2020. õppeaastast õpilasel võimalik valida kolme valdkonna vahel. Iga valdkonna puhul saab lisaks üldistele gümnaasiumi õppekava kohustuslikele ainetele valida vastava valdkonna lisakursusi. Iga õpilane peab läbima gümnaasiumi jooksul üheksa valdkonna kursust.
Keelevaldkonna valinud õpilased kas alustavad või jätkavad kolmanda võõrkeele õpinguid. Looduse ja tehnoloogia ning humanitaar- ja sotsiaalainete valdkonnas saavad õppijad süveneda vastavatesse ainetesse.
Keelevaldkonna õpilastest moodustatakse kaks keelerühma, üks edasijõudnutele ja teine alustajatele. Keelevaldkonna õpilased omandavad lisaks keeleoskusele ka teadmisi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurist ja ühiskonnaelust ning neile pakutakse võimalus stuudiumi lõpul sooritada rahvusvaheline keeleeksam kõigis õpitud võõrkeeltes.
Looduse ja tehnoloogia valdkonnas pakutakse kursusi näiteks joonestamises, robootikas ja programmeerimises, lisakursusi matemaatikas ja loodusainetes koos laboratoorsete töödega ülikooli juures.
Humanitaar- ja sotsiaalvaldkonna kursustel on õpilastel võimalik õppida näiteks kaasaegset ja pärimuskultuuri, loovkirjutamist, semiootikat, psühholoogiat, majandust ja õiguse aluseid.

Lisaks valdkonna kursustele on õpilasel gümnaasiumi jooksul endiselt vaja läbida ka kuus valikkursust, mis võivad olla seotud nii õpilase valdkonnavalikuga kui ka teiste huvipakkuvate alade või loovainetega. Valikainete tutvustused avaldatakse kooli kodulehel aprillis koos valikainete valimise lingiga. Praegu on kooli kodulehel võimalik tutvuda 2019/2020. õppeaasta valikainetega.
RaM kooli gümnaasiumi kandideerimiseks tuleb 6. märtsiks 2020 täita õpilaskandidaadi ankeet, märkides oma õppevaldkonna esimese ja teise eelistuse, ja esitada koolile õpilase 7., 8. ja 9. klassi hinnetelehed, kus on näha nii kokkuvõtvad kui jooksvad hinded, puudumised kui ka koolipoolsed märkamised. 11. märtsil kell 16.15 sooritavad kandidaadid akadeemiliste võimete testi. Testi tulemuste ja varasemate hinnete põhjal edukad kandidaadid kutsutakse koos perega vestlusele.
Vestlused toimuvad aprillis 2020, täpsed vestlusajad teatatakse kandidaatidele eraldi.
Vastuvõetud õpilaste nimekiri selgub hiljemalt 8. maiks ja õppekoha vastuvõtmisest või sellest loobumisest tuleb koolile kirjalikult teada anda 20. maiks 2020.

 

11. klassi hetkel vastuvõttu välja ei kuulutata. Võimalus meie kooliperega liituda tekib üksnes vabade kohtade olemasolul õppeaasta lõpus augustis 2020.

11. klassi huviliste ankeete võtame vastu 01. juunini. Vabade kohtade tekkimisel võtame kandidaatidega ise ühendust. Täidetud ankeedid kehtivad vaid vastuvõtul õppeaastaks 2020/21.
Ankeet täitke SIIN.

Jälgige informatsiooni ka meie kooli kodulehel.
Tekkinud küsimuste korral pöörduge kooli infosekretäri poole telefonil 6507 800 või e-posti aadressil anu.laanet@ramkool.edu.ee