10.-11. klass

X klassi vastuvõtu ajakava 2019 kevadel

 

Vastuvõtt RaM Kooli 10. klassi astumiseks 2019/20 õppeaastaks on alanud!

10. klassi õppima asuda soovijatel palume täita õpilaskandidaadi ankeet (http://wheel.1kdigital.com/ram/opilaskandidaatIV) ja esitada oma praeguse kooli kinnitatud 7.-9. klassi hinnetelehed, kus kajastuvad kõik 7., 8. ja 9. klassi saadud jooksvad, kontrolltööde ja kokkuvõtvad hinded ning hilinemised-puudumised.
Vastuvõtuprotsessi osadeks on tutvumine kandidaadi õpitulemustega, motivatsioonikirja kirjutamine ja esimesed kaks vooru edukalt läbinutele perevestlus RaM Kooli esindajatega. Hinnetelehed palume saata kas e-postiga kooli infosekretärile anu.laanet@ramkool.edu.ee või esitada väljatrükid.

X klassi vastuvõtu ajakava:
2. märts: õpilaskandidaadi ankeedi täitmise ja kooli kinnitatud hinnetelehtede esitamise tähtaeg.
20. märts kell 16.15 – 17.15: motivatsioonikirja kirjutamine RaM Koolis.
Aprill-mai: vestlused eelnevad kaks vooru edukalt läbinud kandidaatidele. Täpsed vestlusajad teatatakse kandidaatidele eraldi.

Motivatsioonikirja ettevalmistamiseks vajalikud teemad anname siin teada jaanuaris 2019

11. klassi hetkel vastuvõttu välja ei kuulutata. Võimalus meie kooliperega liituda tekib üksnes vabade kohtade olemasolul õppeaasta lõpus augustis 2019.
Huvilistel palume oma soovist teada anda täites ära õpilaskandidaadi ankeet SIIN.
11. klassi huviliste ankeete võtame vastu 01. juunini. Vabade kohtade tekkimisel võtame kandidaatidega ise ühendust. Täidetud ankeedid kehtivad vaid vastuvõtul õppeaastaks 2019/20.

Jälgige informatsiooni ka meie kooli kodulehel.
Tekkinud küsimuste korral pöörduge kooli infosekretäri poole telefonil 6507 800 või e-posti aadressil anu.laanet@ramkool.edu.ee