10.-11. klass

10. klassi vastuvõtu info:

10. klassi kandideerijate sooviavalduste vastuvõtt 2020/2021 õppeaastaks on lõppenud.

RaM kooli gümnaasiumiosas on alates 2020/2021. õppeaastast õpilasel võimalik valida kolme valdkonna vahel. Iga valdkonna puhul saab lisaks üldistele gümnaasiumi õppekava kohustuslikele ainetele valida vastava valdkonna lisakursusi. Iga õpilane peab läbima gümnaasiumi jooksul üheksa valdkonna kursust.
Keelevaldkonna valinud õpilased kas alustavad või jätkavad kolmanda võõrkeele õpinguid. Looduse ja tehnoloogia ning humanitaar- ja sotsiaalainete valdkonnas saavad õppijad süveneda vastavatesse ainetesse.
Keelevaldkonna õpilastest moodustatakse kaks keelerühma. Keelevaldkonna õpilased omandavad lisaks keeleoskusele ka teadmisi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurist ja ühiskonnaelust ning neile pakutakse võimalus stuudiumi lõpul sooritada rahvusvaheline keeleeksam kõigis õpitud võõrkeeltes.
Looduse ja tehnoloogia valdkonnas pakutakse kursusi näiteks joonestamises, robootikas ja programmeerimises, lisakursusi matemaatikas ja loodusainetes koos laboratoorsete töödega ülikooli juures.
Humanitaar- ja sotsiaalvaldkonna kursustel on õpilastel võimalik õppida näiteks kaasaegset ja pärimuskultuuri, loovkirjutamist, semiootikat, psühholoogiat, majandust ja õiguse aluseid.

Lisaks valdkonna kursustele on õpilasel gümnaasiumi jooksul endiselt vaja läbida ka kuus valikkursust, mis võivad olla seotud nii õpilase valdkonnavalikuga kui ka teiste huvipakkuvate alade või loovainetega. Valikainete tutvustus on leitav kooli kodulehel Koolielu rubriigis.

 

Jälgige informatsiooni ka meie kooli kodulehel.
Tekkinud küsimuste korral pöörduge kooli infosekretäri poole telefonil 6507 800 või e-posti aadressil anu.laanet@ramkool.edu.ee