10.-11. klass

X klassi vastuvõtu ajakava 2019 kevadel

 

Vastuvõtt RaM Kooli 10. klassi astumiseks 2019/20 õppeaastaks on alanud!

10. klassi õppima asuda soovijatel palume täita õpilaskandidaadi ankeet (ankeetide esitamise aeg on lõppenud) ja esitada oma praeguse kooli kinnitatud 7.-9. klassi hinnetelehed, kus kajastuvad kõik 7., 8. ja 9. klassi saadud jooksvad, kontrolltööde ja kokkuvõtvad hinded ning hilinemised-puudumised.
Vastuvõtuprotsessi osadeks on tutvumine kandidaadi õpitulemustega, motivatsioonikirja kirjutamine ja esimesed kaks vooru edukalt läbinutele perevestlus RaM Kooli esindajatega. Hinnetelehed palume saata kas e-postiga kooli infosekretärile anu.laanet@ramkool.edu.ee või esitada väljatrükid.

X klassi vastuvõtu ajakava:
12. märts: õpilaskandidaadi ankeedi täitmise ja kooli kinnitatud hinnetelehtede esitamise tähtaeg
20. märts kell 16.15 – 17.15: motivatsioonikirja kirjutamine RaM Koolis.
Aprill-mai: vestlused eelnevad kaks vooru edukalt läbinud kandidaatidele. Täpsed vestlusajad teatatakse kandidaatidele eraldi.

Motivatsioonikirja ettevalmistamiseks vajalikud teemad:
Motivatsioonikirjas palume kandideerijal ennast tutvustada ja olla valmis analüüsima oma senist õpikogemust (akadeemiline edasijõudmine, motivatsioon, pingutus, tööpanus). Samuti soovitame tutvuda RaM Kooli väärtuste ja põhimõtetega ning mõelda, kui palju ja kuidas haakuvad need kandidaadi isiklike hoiakutega. Täpsed küsimused motivatsioonikirja kirjutamiseks anname kohapeal.

11. klassi hetkel vastuvõttu välja ei kuulutata. Võimalus meie kooliperega liituda tekib üksnes vabade kohtade olemasolul õppeaasta lõpus augustis 2019.

Ankeetide vastuvõtmise aeg on möödas.

11. klassi huviliste ankeete võtame vastu 01. juunini. Vabade kohtade tekkimisel võtame kandidaatidega ise ühendust. Täidetud ankeedid kehtivad vaid vastuvõtul õppeaastaks 2019/20.

Jälgige informatsiooni ka meie kooli kodulehel.
Tekkinud küsimuste korral pöörduge kooli infosekretäri poole telefonil 6507 800 või e-posti aadressil anu.laanet@ramkool.edu.ee