10.-11. klass

Vastuvõtt RaM Kooli 10. klassi astumiseks 2018/19 õppeaastaks on alanud!

10. klassi õppima asuda soovijatel palume täita õpilaskandidaadi ankeet SIIN ja esitada oma praeguse kooli kinnitatud 7.-9. klassi hinnetelehed (kus kajastuvad kõik 7., 8. ja 9. klassi saadud jooksvad, kontrolltööde ja kokkuvõtvad hinded ning hilinemised-puudumised).
Vastuvõtuprotsessi osadeks on tutvumine kandidaadi õpitulemustega, motivatsioonikirja kirjutamine ja vestlus RaM Kooli juhtkonnaga.

Motivatsioonikirja kirjutamisel on kandidaadil võimalik kasutada varem ettevalmistatud märkmeid (ühepoolsel A5 formaadis lehel). Motivatsioonikirja ettevalmistamisel saab tugineda järgmistele pidepunktidele:
-Kes ma olen
-Minu saavutused (õppimine, isiklik areng, muu)
-RaM Kooli väärtused
-Miks RaM Kool
-Mina ja kaaslased

10. klassi vastuvõtu ajakava:
14. märts: õpilaskandidaadi ankeedi täitmise ja kooli kinnitatud hinnetelehtede esitamise tähtaeg.
24. märts kell 11.00 – 12.00: motivatsioonikirja kirjutamine RaM Koolis.
Aprill-mai: vestlused eelnevad kaks vooru edukalt läbinud kandidaatidele. Täpsed vestlusajad teatatakse kandidaatidele eraldi.

11. klassi hetkel vastuvõttu välja ei kuulutata. Võimalus meie kooliperega liituda tekib üksnes vabade kohtade olemasolul õppeaasta lõpus augustis 2018.
Huvilistel palume oma soovist teada anda täites ära õpilaskandidaadi ankeet SIIN.
11. klassi huviliste ankeete võtame vastu 01. juunini. Vabade kohtade tekkimisel võtame kandidaatidega ise ühendust. Täidetud ankeedid kehtivad vaid vastuvõtul õppeaastaks 2018/19.

Lõpuklassidesse (9. ja 12. klass) me üldjuhul õpilasi juurde ei võta.

Jälgige informatsiooni ka meie kooli kodulehel.
Tekkinud küsimuste korral pöörduge kooli infosekretäri poole telefonil 6507 800 või e-posti aadressil anu.laanet@ramkool.edu.ee