7.-12. klass

Algavaks 2017/2018 õppeaastaks on kõik kohad meie klassides komplekteeritud.
Järgmiseks, 2018/2019, õppeaastaks alustame nii 1. klassi minevate laste kui ka teistesse klassidesse vabadele kohtadele registreerimist läbi kodulehel oleva lingi alates jaanuarist 2018.

Lõpuklassidesse (9. ja 12. klass) me üldjuhul õpilasi juurde ei võta.