ALUSTAS VILISTLASKOGU ÜRITUSTESARI "VILISTLASELT VILISTLASELE" (V2V)

Möödunud septembri viimastel päevadel alustas oma tegevust RAM Kooli Vilistlaskogu üritustesari „Vilistlaselt vilistlasele“ (V2V), mille eesmärk on jagada õpetlikke ja kasulikke kogemuslugusid vilistlastele ning peatselt sinna staatusesse jõudvatele gümnasistidele.

 

Esimesel üritusel jagasid oma põnevaid kogemuslugusid mitmed vilistlased ja RAM Kooli direktor Sirje Toomla, kes kirjeldas kooli nullist loomise kogemust ja unistusi, mis päriselt maailma muudavad. Kiira Gornischeff, 6. lennu vilistlane, rääkis sellest, kuidas ta läbi keeruliste aegade jõudis lõpuks  tööalaselt   eneseleidmiseni  ning kuidas ei tasu kunagi lasta oma minevikul tulevikku defineerida. Nelli Kerde (5. lend) kinnitas oma elukogemuse põhjal täpselt sama. Raido Värik (6. lend) on aga sariettevõtja, kes selgitas, kuidas ta on erinevaid asju tööalaselt katsetanud, aga ka seda, kuidas see kõik vaimsele tervisele mõjub. Oma kogemusest, kuidas vahepeal hüpe tundmatusse võib viia unistuste täitumiseni, rääkis Rasmus Kabun (6.lend).   

 

Jaanuari lõpus toimus järjekorras teine V2V vestlusõhtu, kus Tõnn Kuuli (2. lend) jagas oma kirevat välisõpilas- ja tööelu, mis aitasid tal kujuneda välja hinnatud sotsiaalmeedia juhiks ja produtsendiks. Andreas Elme (8. lend) tutvustas põnevate näidete abil otsuste tegemise protsessi kriisisituatsioonis kirurgisaalis. Oma teekonnast tööstusettevõtte juhiks, rohe-entusiastiks, EASi direktoriks ja tulevaseks lasteaia kasvatajaks või peaministriks avas Mihkel Tammo (8. lend). Konrad Hanschmidt (5. lend) aga selgitas, kuidas üks peojärgne hommik ja ebaõnnestunud valikud võivad viia uute ja paremate avastusteni, millest tõuseb palju kasu kõikidele.

Kaasa mõtiskles ja vestlustringi modereeris Rasmus Kabun. 

 

Järgmine vilistlaste vestlusõhtu toimub 26. mail 2022. Kui soovid oma lugu jagada või muul moel Vilistlaskogu tegemistega kaasa rääkida, kirjuta meile Facebookis RaM Kooli Vilistlased lehele või e-mailile vilistlaskogu@ramkool.edu.ee

 

TÄHISTASIME EESTI KIRJANDUSE PÄEVA

31. jaanuaril tähistasime RAM Kooli esimest eesti kirjanduse päeva. Järgmisel aastal tähistame loodetavasti juba üleriigiliselt eesti kirjanduse päeva ja meie oma koolis siis teist korda.

Kujutan ette, kuidas ärksama vaimuga noored arutlevad mõttes, et meil on ju see päev olemas -  eesti keele päev. Nõus, 14. märtsil, luuletaja Kristjan Jaak Petersoni sünnipäeval tähistame kauni emakeele päeva, aga keel ja kirjandus on tihedalt seotud, nii et „Tõe ja õiguse“ autori Anton Hansen Tammsaare sünnipäeval võiksime suuremat tähelepanu osutada eesti kirjandusele. Nii hoiame oma juuri tugevatena ning ja väärtustame emakeelset sõnaloomingut.

A. H. Tammsaare sündis 30. jaanuaril 1878. aastal ja elas 62aastaseks. Oma elu pühendas ta eesti rahva teenimisele nii ilukirjandusliku kui publitsistlikku loominguga. Olgu siis 14. märtsi kõrval teiseks eesti keele ja kirjandusega seotud tähtpäevaks 30. jaanuar.

Selle päeva tunni algused kujunesid veidi eriliseks selle poolest, et õpetajad võtsid aega mõne eesti autori teose tutvustamiseks või ettelugemiseks.

Lisaks kujunes eriti populaarseks kohaks  raamatukogu, kus võis tutvuda raamatukogutöötajate Leini ja Mari koostatud  näitusega A.H. Tammsaare elust ja loomingust.

Menukaks kujunesid eesti keele õpetajate koostatud päevaülesanded raamatute pealkirja ja autori leidmine vihjete abil.

Erilist kiitust väärib algklasside õpilaste usinus, mis sai ka auhindadega vääriliselt premeeritud. 

11. a klassi projekt „Milline eesti kirjaniku teos on teid enim puudutanud?“ teostus näitusena. Kaunilt kujundatud plakatitelt sai lugeda, mida meie õpetajad loevad, mis neile hinge läheb.
Seda näitust saab näha SIIN.

Kirjandusteadlase ja kirjaniku Rein Veidemanni südamesoov, et Eestis tähistataks muude oluliste tähtpäevade kõrval ka eesti kirjanduse päeva, sai ilusa alguse ning muutub kindlasti meie kooli traditsiooniks.

Irene Artma
eesti keele ja kirjanduse õpetaja

ARENGUFONDI SÕNUMID

Rocca al Mare Kooli Arengufondi eesmärk on viia meie kooli ja laste heaks ellu ideid ning projekte, mida koolil hetkel rahastada ei ole võimalik. Panustada saab igaüks, kas siis aega, ideesse, rahasse - või kõigisse  kolme. 


FOTO: Janne Lass

PANUSTA AEGA – LIITU MEIEGA

Lähiaja üritused ootavad vabatahtlike panustajaid.

R 11.03 - RaM Kooli 9. heategevuslik gurmeeõhtusöök, mille tulud suunatakse sellel aastal "Õppima kutsuva kooliruumi" projekti

P 10.04 - RaM Kooli Kevadkontsert - osalevad RaM koorid tuntud solistide eestvedamisel.

L 14.05 - Roheline Muru - spordi- ja tänavatoidupidu õpilaste ja lastevanemate osavõtul

 

PANUSTA RAHA – TOETA KOOLI ARENGUT

Tuludeklaratsioonide esitamise perioodil anname teada, et ka sellel aastal on deklaratsiooni esitades võimalus kanda tagastatav maksusumma osaliselt või täielikult kohe annetusena Rocca al Mare Kooli Sihtasutusele.

Rocca al Mare Kooli Sihtasutus loodi 2000. aastal. RaM Kooli Arengufondi eestvedamisel teostatakse selle kaudu kooli arengut ja meie õppivat kogukonda toetavaid projekte.

Toetuse saad sihtasustusele suunata otse läbi e-Maksuameti portaali.

Kui tulumaksu deklaratsioon juba tehtud ja soovid panustada kooliellu, leiad toetavaid projekte ja viise toetamiseks SIIT.

PANUSTA IDEID  – JAGA OMA MÕTTEID

Eelneval  kahel aastal oli meie tegevus suunatud projekti "Õpetajad". Õppeaastal 2022/2023 on meie põhifookus suunatud  projekti "Õppima kustuva kooliruum" ja selle tarbeks rahastamise kogumisele. Kui sul on ideid, mida võiks ja peaks koolis arendama, kirjuta meile või veel parem, tule ise appi oma ideid ellu viima ja projekte vedama.


Huvi korral kirjuta arengufond@ramkool.edu.ee

Tule panusta sina ka!

 

ROHERAM-i INSPIRATSIOONI-JA KOOSTÖÖPÄEV TÕSTIS LAUALE KESKKONNATEEMAD

Teeme tagasivaate, miks õpetajad 2. veebruaril kohtusid, kuidas läks ning kuidas edasi tegutsetakse.

FOTO: Kadi Asmer

Mis ajendas RoheRaM-i inspiratsiooni- ja koostööpäeva kokku kutsuma? Eelkõige tõdemus, et igaühel meist on võimalus ja potentsiaal muutustele maailmas omal targal viisil reageerida. Vaatamata ebamugavustele, et keskkonnateemalist müra on ümberringi väsitavalt palju, ei kao see teema kuhugi. See seob meid kõiki ja äratab tegudele.

RaM kooliperena ei saa me lahendada maailma kõiki probleeme, aga saame olla teatud asjades eeskujuks mõttelaadi kujundajana. Oleme ju olnud kooli loomisest alates suurtes küsimustes suunanäitajaks ja pikapildiloojaks - muutuste agendiks!

Palju väärt keskkonnategusid on koolis juba ellu kutsutud ning need on saanud meie argipäeva osaks, kuid vajame uut lähenemist ka õppetegevuses: meie õpilased on  avaldanud ootust keskkonnateemadest rohkem teada saada ning saadud tarkuse najal tegutseda.

RoheRaM-i inspiratsiooni- ja koostööpäevas nägime võimalust olulised keskkonnateemad ette võtta ning õppetegevusse lõimida. Fookusesse sai võetud iseseisva õppimise päeva ühine kujundamine. Mõttekeskmes oleks võimalikult hästi häälestada koostöö erinevate õpetajate ja õppijate vahel ning saavutada esmane kokkulepe ühiselt loodava sisu osas. 

Temaatilise grupitöö sihiks oli välja tuua iga osaleja unikaalsed mõtted ning luua õhkkond, milles viljaka dialoogi käigus leiaksid pakutavad ideed ka teostusvõimaluse. Igaühel avanes võimalus jagada oma nägemust, ideid; mõtestada, mis meie koolielus on kestlikust vaatenurgast toimumas ja mida saame koos paremaks muuta. Kas meil on arukaks tegutsemiseks ühine infoväli? Kuidas saaksime kõige paremini toetada kasvavat põlvkonda, kellel lasub  ühiskonnapoolne paratamatu ootus muutusterohke olukorraga toime tulla. Maailmamuutjaid toetav Miltton aitas väga mitmekülgsed keskkonnateemad kindlateks fookusteks sõnastada, millele toetudes saaksime juba kooli arengule  konkreetsed väljundid välja mõelda. 

Kas me selles ka õnnestusime? Nii ja naa! Saime konstruktiivset tagasisidet, millest edaspidi juhinduda, ning ka julgustust teemaga edasi tegelda. Saime teada, et koolis on nii vajalik  üldpilt  kui  suur tegutsemissoov. Kui seekordsel koostööpäeval jäi puudu konkreetsusest, siis nüüd on aeg kaasata teadlased ja eksperdid, et  kirjeldada  maailma olukorda pigem teadusfaktide kui üldlevinud kuvandi kaudu. 

Grupitööde koosloomes sündis rikkalik ideepank, millele edasises toetuda. Soovime õpetajatele indu hästi alustatud koostöömõtted järgmisel iseseisva õppimise päeval õpilastega teoks viia, sest meis kõigis on killuke roherammu!

Edasise roherutiinide rütmi sätime paika ühistes aruteludes ja ikka tarkade sammukeste haaval.

Heade soovidega
RoheRaM

TÄNAVUSEST VABARIIGI AASTAPÄEVA NÄIDENDIST "EESTI LOOD"

Meie kooli Eesti Vabariigi aastapäeva etenduse võlu on olnud just see, et see sünnib õpetajate ja õpilaste suure ühisloominguna, kus panustajate hulk on alati päris suur. Selle aasta näidend „kirjutati“ aga sõna otseses mõttes algusest peale ühiselt. Jõulukuul kogunes traditsiooniliselt kultuuri õppetooli seltskond Mari ja Urmase hubasesse kööki, et genereerida aastapäeva etenduse idee. Ja köök, see on teatavasti imede sepikoda, kui tsiteerida Andrus Kivirähki. Nii siis jõudsime pärast ohjeldamatut lõbusat lobisemist kuidagi märkamatult Eesti lugudeni. Igaühel meist on oma lood lapsepõlvest, kooliajast, läheminevikust, tänasest päevast. Leppisime kokku, et õpetajad panevad mõned sellised meenutused kirja ja saadavad mulle. Sel kombel saingi varsti terve kimbu toredaid eluhetki, mis tuli nüüd kuidagi tervikuks siduda. Siin tuli aga mängu muusika, mis on samuti meie etendustes ütlemata oluline. 

Helerin oli valinud välja Jaan Tätte „Tõesti sündinud loo“, mida kuulates sündis hetkega etendust käivitav motiiv: tudeng jõuab rongiga ülikoolist Eesti Vabariigi aastapäeva õhtul koju. See on väga tore Tättelik lugu – lõbus ja natukene kurb ja jabur. Mul endal hakkas omakorda peas kummitama Curly Stringsi „Kannan kaasas kalleid“ suurepärane video sugulaste sünnipäevapeost. 


FOTO: Maris Kilmi

Nende laulude saatel oli juba lihtne kõik need õpetajate jutustatud lood õmmelda omavahel tervikuks kokku. Seega on selle aasta Eesti Vabariigi etendus sündinud ühise rühmatööna, mis on tänases teatripildis väga levinud võte. Ja see rühmatöö jätkub lavastusprotsessis, mida veab väsimatu ja loovusest pulbitsev RaM Kooli värske vilistlane Oliver Reimann. Lavastus esietendub õpilastele ja õpetajatele viimasel koolipäeval, 23. veebruaril. Pereliikmeid ja kogukonda ootame etendusele kooli sünnipäeva nädalal 23. märtsi õhtul kell 18.00.

Jaanus Vaiksoo

UUED ÕPETAJAD RAM KOOLIS

Kaialiisa Lääts

Olen elupõline tallinlane - siin sündinud ja kasvanud. Esimesed sammud üle RaM Kooli ukseläve astusin juba kaksteist aastat tagasi - otse ülikoolipingist. Olles usinasti seitse aastat töötanud, astusin viivuks maha rongist nimega RaM  ning pühendusin viieks aastaks kahele pisikesele poisiklutile, kelle tõttu enam kunagi kodus igavust tundma ei pea. Nüüd aga olen tagasi ka kollase koolimaja radadel - täis mõnusat töötuhinat. 

Kui kollase koolimaja ja kahe pisikese põnni kõrvalt jääb aega üle, siis võib mind leida kas jahuse põllega köögist, valge motikaga maanteelt vuramast või nahksete pükstega rokk-kontserdilt tukka viskamas- armastan küpsetada kooke, sõita mootorrattaga ja elada täiel rinnal kaasa heale muusikale!

Olen tänulik, et mul on armas pere, imelised sõbrad, vahvad kolleegid ja toredad õpilased, kelleta elus oleks palju vähem värve. See kõik ongi õnn!

 

LÄHIAJA SÜNDMUSED

7. märts - 4. perioodi algus
11. märts - RaM Kooli 9. heategevuslik gurmeeõhtusöök, mille tulud suunatakse sellel aastal "Õppima kutsuva kooliruumi" projekti
14. märts - emakeelepäev (luulevõistluse paremiku väljakuulutamine)
23. märtsil kell 18.00 - Vabariigi aastapäeva etendus peredele
25. märts - Rocca al Mare Kooli 22. sünnipäev
10. aprill - RaM Kooli Kevadkontsert
21. aprill - tutipäev
22. aprill - lõpukell