Mida toetada?

RaM ÕPPIMA KUTSUV KOOLIRUUM
“Unistused muudavad maailma“ on olnud algusest peale RaM Kooli moto. Rõõm on tõdeda, et see pole enam ammu üksnes ilus mõte, vaid meie armsas koolimajas juba korduvalt tõestatud – nad päriselt muudavadki! RaM Kool soovis leida sisekujunduslikku lahendust, kus üldalad on efektiivselt kasutatavad õpikohtadena. Uue sisekujundusliku lahendusega luuakse alad, kus igal lapsel on võimalik leida oma koht.

Koolimaja, mis oli algselt mõeldud 24-le klassikomplektile, on jäänud 36-le klassikomplektile väikseks. Kõiki majas olevaid koridore ja klasside ees olevaid ruume saame edasipidi kasutada õpiruumidena.

Loe edasi

PROJEKT “ÕPETAJAD”
Arengufondi eesmärk on toetada arengut, sealhulgas õpetajate arengut ja koostööd. Me usume, et meie kooli õpetajad on parimad. Juba 6. oktoobril ehk õpetajate päeval toimub selle aastane “ÕPETAJATE TÄNUÕHTU”, et anda meie õpetajatele kerge lisamotivatsioon just alanud õppeaastaks.

Loe edasi

ROHELINE MURU
Traditsiooniline Roheline Muru läbib värskenduskuuri. Seoses piirangutega ei toimu üritus lubatud kuupäeval (15. mail), kuid loodetavasti see üritus siiski ära ei jää. Kui see projekt on olnud alati Sinule väga südamelähedane, siis on võimalus oma panus paremaks korralduseks anda ühekordse toetuse näol.

Loe edasi

Tutvu privaatsustingimustega siit.