2022-2023

Keskkonnateemad õppetegevusse

Palju on keskkonna heaks koolis juba tehtud, kuid vajame jätkuvalt keskkonnateadlikumat lähenemist ka õppetegevuses. Seetõttu toimusid antud õppeaastal järgmised õppetegevused:

 • VIII klasside rannikuseire + prügikoristus (mikroplast) – LoTe
 • IX klasside päikesepargi rajamine kooli katusele (rohetehnoloogia) – LoTe
 • Gümnaasiumi valikaine – Kestliku RaM kooli arendamine – keskkonnasäästliku arengu eesmärgid (17 Sustainable Development Goals). Valikaine raames on õpilastel võimalik toetada kestlikuma RaM Kooli kujunemist ning teha ära üks rohetegu.

Sorteerime arukalt

2021 sügisel õpilaste ja õpetajate valimiga läbi viidud RoheRaM-i küsitlusest „Märkamise nädal“ koorus tõdemus, et RaM kooli jäätmesorteerimisega on viimane aeg midagi ette võtta. RoheRaM plaanib sellel õppeaastal teha koos kooliperega olukorra lahendamiseks mitmeid otsustavaid samme ning paigutada protsessi eesotsa ÕPILASED. 

Kestlik RaM koolitoit

Suundumuseks on jätkuv menüü arendus ja õpilase tervislike toiduharjumuste kujundamine läbi teavitustöö, praktiliste tegevuste ja õppetöö. Toetume koostöisele ja sihipärasele menüüarendusele  (eesmärgiks toidukadude vähendamine, suurem rahulolu koolitoidust). Väärtustame jätkuvalt kodumaist toorainet – õpetame lapsi sööma Eestis toodetud toiduaineid – valikukriteeriumiks kestlik põllundus, väikeettevõtete toetamine,Teeme koostöös Baltic Restaurants-iga jätkuvat teavitustööd hea toidu hoidmiseks ning tutvustame meiega ühist maailmavaadet jagavate koostööpartnerite toodangut.

Tänased kokkulepped koolitoidu pakkujaga Baltic Restaurants (Daily)  kestliku RaM koolitoidu eesmärkidele toetudes:

Vähemalt 60% koolitoidu toorainest on kodumaist päritolu.
Vähemalt 25% koolitoidu toorainest on mahedalt kasvatatud ja vastava sertifikaadiga.

Jätkame eestimaiste toodete pakkumisega:

 • Pähkla forellifilee 2 korda kuus – Pähkla Vähi- ja Kalakasvatus OÜ – ja valge kala 2 korda kuus
 • Eesti mahe veiseliha ja veisehakkliha 1 kord nädalas ja mahe lambaliha 1 kord kuus  – Linnamäe Lihatööstus AS, Märjamaa Lihatööstus OÜ (kui lambaliha ei jätku kevadeni, siis kasutame mahe lambaliha asemel mahe veiseliha või mahe veisehakkliha)


Alates septembrist 2022 on RaM koolitoidu menüüs:

 • Igapäevaselt hooajaline eestimaine puuvili või mari – õun (sügis-talv) ja marjad (talv-kevad)
 • Mahemuna
 • Eesti maheköögivili (kartul, porgand, kaalikas, peet, idud)
 • Eestimaised mahedad piimatooted (jogurt, kohupiim)
 • Valikus on: maheriis ja mahe roosuhkur, Eesti mahe teravili ja teraviljatooted, Eesti rüpsiõli ja kanepiõli

Tervislikum ja moodsam puhvetivalik

Harjumustel on teadupärast suur jõud ning söömisharjumustele pannakse alus juba lapseeas. Kui rääkida koolitoidust või puhvetist, siis on tegemist sama olulise õpiruumi ja -kogemusega nagu seda on klassiruumis peetav ainetund. Lisaks sellele, et õpime igapäevaselt süües üksteisega arvestama, langetama valikuid ja enda järelt koristama, on oluline, et nii koolitoit kui ka puhvetis pakutav toetaks meie keha toimimist parimal viisil. Toit peab olema kvaliteetne kütus, mis lisaks energia andmisele sisaldab ka rohkelt vitamiine ja mineraalaineid, et peale koolipäeva oleks jaksu tegeleda ka huvihariduse ja liikumisega. Samal ajal ei saa ära unustada, et lisaks enda hoidmisele, tuleks hoida ka keskkonda ning iga otsuse ja valiku taga on midagi palju suuremat, kui hetkega söödud vahepala, mille pakend sama kiirelt prügikasti maandub.

Tundub loogiline, et uuendades ja värskendades kooli kohviku osa, võiks ka puhvet oma valiku ja väljapanekuga jõuda sinnamaani, et tervist toetavad valikud oleksid kättesaadavamad ja nähtaval. Kuna söömine toimub esmalt läbi silmade, siis on oluline, et toitude väljapanek oleks isuäratav ja samas annaks edasi piisavalt informatsiooni pakutava toidu kohta.

Ühiste arutelude käigus said sõnastatud põhimõtted, millest lähtudes võiks puhvetis pakutav juhinduda:

 • Eelkõige panna rõhku kohapeal valmistatud värskele toidule: salatid, smuutid, võileivad, vrapid, värsked puu-ja köögiviljad ning jogurtid ja kohupiimakreemid.
 • Kodumaised ja/või mahedalt toodetud tooted
 • Pakendite vähendamine: müüa rohkem tooteid lahtiselt või taaskasutatavas pakendis
 • Pakkuda tooteid, milles pole lisatud suhkrutega liialdatud
 • Võimaldada õpilasfirmade toodete müümist
 • Lisaks on plaan uuel õppeaastal regulaarselt tutvustada kooli puhvetis uusi tooteid, mis toetavad tervist, on funktsionaalsed ja innovaatilised ning põhineks koostööl väike- ja mahetootjatega.

Määrused: Rahvatervishoiu seaduse eelnõu § 22 lõikes 5 8 sätestatakse üldhariduskooli ja kutseõppeasutuse direktori kohustus kehtestada tasakaalustatud toitumist soodustava keskkonna tagamiseks nõuded ja piirangud haridusasutuses müügiks pakutavale toidule, arvestades Sotsiaalministeeriumi valitsemisala asutuse koostatud riiklikku juhist, mis on avaldatud Sotsiaalministeeriumi kodulehel. Nõuded ja piirangud esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks hoolekogule või erakooli nõukogule. 

Uue RTerS-iga pannakse peamine vastutus koolis müüdava toiduvaliku mõjutamisel haridusasutuse direktorile, kellel on ka juba praegu laiemalt roll tagada laste tervist toetav õpikeskkond. Selleks, et haridusasutusi nimetatud ülesande täitmisel toetada ning oleks selgelt arusaadav, millised on haridusasutuses pakutavat toitu puudutavad riiklikud soovitused, on töötatud SoM-i haldusalas välja vastav juhend. (https://terviseinfo.ee/images/Puhvetite_juhend.pdf)

Allikas: https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/818525ca-b5a7-481c-b12a-8ecd51989990/Rahvatervishoiu%20seadus