Ajalugu

1998. aasta

Hannes Tamjärvel koos mõttekaaslastega tekib idee luua uus kool.

1999. aasta

Jaanuar – konkurss koolimaja arhitektuurilise lahenduse leidmiseks.
Mai – direktori konkurss, mille võidab tollane Tallinna Inglise Kolledži direktor Rein Rebane.
Juuni – Rocca al Mare Koolimaja AS-ist hakkab palka saama esimene töötaja – aednik Andres.
30. juuni – aktsionäride “Esimese koolikella” piknik kooli krundil.
Juuli – tööle hakkab käivitusmeeskond koosseisus Hannes Tamjärv, Rein Rebane, Tõnu Lember, Priit Saareleht ja Liivika Tärk, kelle ülesandeks on teha kõik vajalik uue kooli avamiseks. Nõuandjateks on professorid Mare Pork ja Ülo Vooglaid.
August – krundile saabub KMG Ehituse brigaad ja kopp lüüakse maasse.
Sünnib kooli missioon: “Toetada maailma paremaks muutvaid unistusi ja nende teostamist” ja moto „Unistused muudavad maailma“.

2000. aasta

Jaanuar – konkurss õpetajakohtadele.
Jaanuar – õpilaskandidaatidel on võimalik oma huvi Internetis registreerida. Perevestlused kogu poolaasta jooksul.
Jaanuar – hakkame otsima koolivormi.
Veebruar – valmis saab koolimaja karp ja algavad sisetööd.
31. märts – “Esimene õppenõukogu Rocca al Mares”, päevakorras on uute õpetajate ekskursioon koolimajas, prof. Vooglaiu akadeemiline kõne, eellepingute allkirjastamine, vastastikune tutvumine jne.
1. august – õpetajate esimene tööpäev.
Augusti lõpupäevad – kõik lapsed ja õpetajad kogunevad vabaõhumuuseumisse, et omavahel tuttavaks saada ja lõbusalt aega veetes lähenevaks kooliaastaks häälestuda.
Arhitektide Emil Urbeli, Ülo Peili, Indrek Ermi ja Taso Mähari projekteeritud maja pälvis 2000. aasta Kultuurkapitali arhitektuuripreemia.

Õppeaasta 2000-2001

1. september – kooli pühitsemine, lindi läbilõikamine ja omanike puude istutamise tseremoonia koolimaja ees.
1. september – Kuie kooli avamine vabaõhumuuseumis.
1. september kl 21 kogu koolipere pidulik aktus kooli õuel.
2. september – vastvalminud koolimajas algab õppetegevus, alustavad huviringid.
Tööle hakkab eelkool 4-6-aastastele lastele.
Oktoober – tegevust alustab õpetajate kokandusklubi, millega hiljem liituvad ka lapsevanemad.
Loome ja käivitame arenguvestluste süsteemi.
Detsember – jõule tähistab kogu koolipere ühise jõulukontsert-jumalateenistusega.
Jaanuar – esimene traditsiooniline uusaastakontsert õpetajate peredele.
Juuni – õpetajate matkaklubi esimene väljasõit.
Lõputunnistused saab Rocca al Mare Kooli gümnaasiumi esimene lend. Tosin värsket vilistlast saavad kingituseks esimesed koolimütsid.
EÕMi raames alustab tegevust RaM õpilaste õpilasmaleva grupp.

Õppeaasta 2001-2002

Valmib värviliste särkidega koolivorm.
Koolikalendrisse lisandub järjest uusi sündmusi – ühine jõulupäev, parima RaM muusiku konkurss Kuldne Triangel, etendus õpetajatelt jne.
Tööd alustab lastevanematele loenguid-seminare pakkuv koolituskeskus.
Detsember – Kaja Teatri esimene esietendus „Sota-Pota“.
Juuni – RaM Kooli koorid osalevad esimest korda laulupeol.

Õppeaasta 2002-2003

August – tuleb kokku õpetajate bänd „The True…“.
September – võtame kasutusele eKooli, mis on välja kasvanud eelmiste õppeaastate elektroonilistest klassipäevikutest.
Käivitub meie koolile ainulaadne käsitööainete õpetamise süsteem KuKäKo.
Ühe esimese koolina Eestis võtab meie raamatukogu kasutusele õpikute elektroonilise laenutamise süsteem.
Kooli tegemistesse hakkab aktiivsemalt sekkuma õpilasesindus.
Detsember – ilmub esimene koolileht Casus Belli.
Mai – toimub esimene RaM Kooli õpilaste teaduskonverents.
Alates sellest õppeaastast sooritavad meie õpilased edukalt DSD ehk Deutsches Sprachdiplom eksamit.

Õppeaasta  2003-2004

Esmakordselt hakkame välja töötama kooli kalenderplaani lähtuvalt kooli väärtustest.
Oktoober – oma kollektsioonidega astuvad asjatundliku žürii ette moe-show’st Roosad Käärid osavõtjad.
Aprill – esimest korda toimub SDC kursuse ehk Self Development Course autoriõhtu. Esimene teema on “I Believe In…”.
Alustame loodusklassi ideoloogia ja õppemeetodite väljatöötamisega.
12. aprill – avame Rocca al Mare Kooli lasteaia Veskimöldres.

Õppeaasta 2004-2005

Jätkuvad mitmed traditsioonilisteks saanud sündmused nagu sügisene spordipäev, veskijooks, isadepäeva spordivõistlus, Kuldne Triangel, heategevuskontserdid.
Detsember – kuulutame välja koolisõrmuse konkursi.
Märts – õppeaasta tähtsündmuseks on Rocca al Mare Kooli viies sünnipäev, mis kulmineerub esimese vilistlaskokkutuleku balliga.
Sünnipäeva raames saab alguse algklasside karnevali traditsioon.
Hoo saab sisse lastevanematest ja õpetajatest koosnev Sõprade Koor.
Juuni – koolilõpupäeval tuleb esmaettekandele esimene õpilasmuusikal “Viiuldaja katusel”.
Toimub esimene 3.-4. klasside õpilaste looduslaager ehk suvekool Vodjal.

Õppeaasta 2005-2006

1. september – 24 õpilasega alustab õppetööd Vodja Individuaalõppekeskus ehk Vodja kool.
Ilmub meie õpetajate Sirje Toomla ja Jaanus Vaiksoo kirjutatud aabits “Ilus emakeel. Aabits” (illustreerinud Kadri Ilves), millest järgmistel aastatel alustavad õpinguid kõik RaM kooli 1. klasside õpilased.
Algselt Esna mõisas toimunud loodusklass on läbinud muutuse ja toimub esmakordselt mitme päeva jooksul kõikidel põhikooli ja gümnaasiumi klassidel erinevates Eestimaa paikades.
Eeloleva olümpia-aasta puhul toimub Kreeka päev, kus oma olümpiakogemusi räägivad meie enda kooli kehalise kasvatuse õpetajad.
November – esmakordselt toimub RaM Kooli ujumisvõistlus Kõik Meie Pardikesed.

Õppeaasta 2006-2007

Detsember – uueks traditsiooniliseks sündmuseks saab jõululaat, mille eesmärk on rohelise mõtlemise tutvustamine ja taaskasutus.
Veebruar – kokku tuleb vanematekogu algatusgrupp, kes kuulutab välja konkursi Rocca al Mare Kooli vanematekogu liikmete leidmiseks. Täiskogu koguneb esimest korda aprillis ning seab oma ülesandeks õpilaste, õpetajate, omanike, lastevanemate ja vilistlaste ühistegevuse toetamise kooli hüvanguks.
Uue ettevõtmisena toimub Rocca al Mare Kooli humanitaarainete olümpiaad.
Rebasepere ehitab endale koolimaja vahetus läheduses metsatukka kodu.

Õppeaasta 2007-2008

Valmib kooli juurdeehitus – H korpus
Kokkuleppel vabaõhumuuseumiga hakkame sealt ise puitu puutööklassi tarbeks varuma.
November – avame Rocca al Mare õpetajakoolituse keskuse ehk RaM Seminari.
Koostöös vanematekoguga korraldame erinevaid ettevõtmisi – töövarjupäev, koristustalgud.
Märts – esmakordselt korraldame emakeelepäeva raames vanemale kooliosale kõnevõistluse Demosthenese Pärg.
Mai – alguse saab uus traditsioon – tunnustusõhtud tublide õpilaste ja nende perede tunnustamiseks.

Õppeaasta 2008-2009

Koolivormi lisanduvad uued kampsunid ja vestid.
September – algklassides käivitub uus üritustesari – olümpiamängud 1.-4. klassidele.
Jaanuar – õppetöö mitmekesistamiseks ja kultuuriruumi tajumiseks toimub esmakordselt õppekäikude päev, mil keskmine ja vanem kooliosa omandavad uusi teadmisi erinevates muuseumides, kultuurikeskustes jm.
Emakeeleõpetajate eestvedamisel valmib kooli almanahh.
Aprill – alguse saab Krooni traditsioon, kus abituriendid pärandavad 11. klassi õpilastele edasi Krooni ja Krooni raamatu.
Märts – Saksa saatkond nimetab meie kooli oma välismaise koolihariduse partnerkooliks.
Kevadel osaleme koostöös erinevate partneritega kahe haridusprojekti kirjutamise konkursil, mille edukuse tulemusel tegeleme järgmise kolme aasta jooksul projektidega „Kriisiolukorras tegutsemise plaani koostamise juhendmaterjali ja näidisplaani koostamine koolidele ja lasteaedadele“ ning „E-arenguvestluse väljatöötamine ja rakendamine Eesti koolides“.

Õppeaasta 2009-2010

Kuuest õppetoolist saab ümberstruktureerimise tulemusel 3: keeleteaduste, loodusteaduste ja kultuuri õppetool.
Oktoober – osalemine projektis „Tagasi kooli“ pakub head võimalust vilistlastele ja lastevanematele tulla kooli õpetajarollis ning viia läbi õpilastele üks meeldejääv tund.
Mõned aastad tagasi edutult lõppenud koolilaulu otsimine saab sisse uue hoo ning kooli 10. sünnipäevaks loodame endale leida päris oma laulu.
Suureks tunnustuseks saame Tartu Ülikooli eetikakeskuse korraldatud konkursil pärjatud tiitliga Väärtuskasvatuse Kool 2009.

Õppeaasta 2010-2011

Uueks direktoriks saab Kaido Kreintaal
Igal neljapäeval hakkasid toimuma Valge klaveri kultuuriminutid.
Sügisesel koolivaheajal leidsid aset õpetajate töötoad Jänedal.
Oktoobris toimus õpetajate kaasabil „Äkkrünnaku õppus“.
Suureks projektiks sai kriisifilmi ja raamatu tegemine.
Comenius projekti algus.
Alustas õpetajate rahvatantsurühm.
Tööd alustas lastevanemate suurkogu, et kooli jaoks olulised teemad saaks läbi arutatud ja ellu viidud.
Aset leidis filmikonkurss.
Tekkis sujuv koostöö Haabersti vene koolidega.
4.B klassi õpilane Johann Koobas võitis Känguru võistlusel esikoha.
Toimus parimate sportlaste vastuvõtt.

Õppeaasta 2011-2012

Käivitusid uued õppesuunad gümnaasiumiastmes – humanitaar- ja reaalsuund.
Uus vaheaegade süsteem, kus iga periood lõpeb vaheajaga,  korrastab kooliaastat  jaotades selle korrapärase rütmiga sisult loogilisteks etappideks.
Uuenes koolivorm. Võimalus soetada koolivormi elementidena veel sukad, sokid, müts ja  sall. Lisandusid ka vahvad spordirõivad.
Esmaspäevastel hommikukogunemistel nädalateemad.
Startis huvikool KuMa, mis ühendab kogu pere kvaliteetse vaba aja sisustamise võimalusi koondades tervikuks täiskasvanutele ja lastele mõeldud huviringid ja -tegevused. KuMa – hellitav lühend sõnadest ”kultuuri” ja ”maja”.
RaM Koolis saab sooritada Cambridge Assessment´i poolt korraldatavaid rahvusvahelisi teste.
Vene keele õppijate keeleõppereis St Peterburgi sügisesel koolivaheajal, millest saab alguse võõrkeelte õppereiside süsteem.
Meie õpetajad on välja andnud raamatu „Aastaringmäng“, mis on abiks eelkoolis õpetamisel.
Kooli eestvedamisel anti välja käsiraamat „Olla olemas. Kriisidest õpetajatele koolides ja lasteaedades“ ning õppefilm „Sul on ainult üks elu“.
Alustas tegevust Noortekoor õpetaja Helerini juhendamisel.
Lenna Kuurmaa ansambli heategevuslik kontsert kooli Arengufondilt.
Toimus esimene RaM Tants
Arenguvestluste vormistamine e-koolis e-protokollidena.
Huvil rajaneva kooli ideede praktikasse viimiseks moodustusid töörühmad.
Raamatukogus on toimunud kaks luuleõhtut, kus meie praegused või endised õpilased on esitlenud enda luuleraamatuid.
Tallinna Koolinoorte XXX Spordimängude superfinaalis korvpallis saime tiitlikaitsja Tallinna Saksa Gümnaasiumi järel 2. koha.
Esmakordselt toimus koolis õpilasvarju päev, kuhu oodati tulevasi õpilasi tutvuma õppimisvõimalustega.
Rocca al Mare Koolis viidi läbi TEDxTallinnLive –  otseülekanne TED’i iga-aastaselt peaürituselt Long Beachil, Californias.
11. klassi õpilane Helis Oidekivi võitis üldhariduskoolide vabariiklikul muusikaolümpiaadil kuld-diplomi ja Tallinnas toimunud I Rahvusvahelisel Muusikaolümpiaadil kuld-diplomi ja kohtade üldarvestuses III koha.
Traditsiooniliselt tähistasime Eesti vabariigi aastapäeva omaloomingulise etendusega.
Üle-eelmisel aastal sündis õpilaste ja õpetajate ühisloominguna etendus “Eesti mees”. Eelmisel aastal püstitasime teatrimonumendi “Eesti naine”. Käesoleval aastal tõime lavale etenduse “Eesti laps”.
Esmakordselt oli õpilastel võimalus sooritada Camebridge`i keeletest Rocca al Mare Koolis.
Eesti väitluse meistrivõistluste kolme etapi kokkuvõttes saavutas Rocca al Mare Kool koolide arvestuses 3. koha.

Õppeaasta 2012-2013

Õppeaasta märksõnad: Õppekava arendus, hindamine, töö andekate õpilastega
Toimus esimene Meie Matk Kõrvemaal.
Lavale jõudis traditsiooniline Eesti Vabariigi aastapäeva etendus “Nelikümmend kirja Babüloonia jõel”
Aset leidis esimene Vanematekogu korraldatud gurmeeõhtusöök, kus koguti raha loodusteaduste õppetooli toetuseks (koolile kingiti näiteks oma ilmajaam)
Esimest korda sai teoks 8. klasside a-keele keelereis Brightonisse.
Gümnaasiumi astmes alustasid õpilased kohustuslike uurimistööde tegemisega.
8. klassides tuli õpilastel esitada esmakordselt loovtööd.
Meie kooli valiti Tartu Ülikooli innovatsioonikooliks.

Õppeaasta 2013-2014

Õppeaasta märksõnad: koostöö, õpilaste kaasamine, aeg, õppekava mõtestamine
Liitusime KiVa programmiga
Alustasime gümnaasiumi osas kursuste süsteemiga.
Loodusklass kuulutati aasta teo nominendiks.
Taas toimus õpilaste teaduskonverents.
Kutsusime ellu Tallinna koolide 8. ja 9. klassidele mõeldud võistlussarja Kolme võistlus.
Toimus b-keele keelereis Berliini, Peterburgi ja Montpellier`is.
Gurmeeõhtusöök “Kultuur kutsub” aitas koolile soetada trummikomlpekti.
Kooli lõpetamiseks toimus abiturientidel esimest korda koolieksam.
Vabariigi aastapäeva etendus
Laulu-ja tantsupeol osales suur hulk meie kooli õpetajaid ja ligi 200 õpilast.

Õppeaasta 2014-2015

Algatati koolivormi taaskasutamise projekt Projekt 360°
Ilmus raamat meie kooli raamatukogus tegutsevast Super-Raamatukogutädi seiklustest “Neljanda korruse kangelane”
Õpetaja Mareki käe all said esimesed soovijad osaleda riigikaitselaagris
Uue talvise spordipäevana toimus esimest korda uisupäev
Toimusid esimesed teaduskohvikud, kus esinesid erinevad külalised
Kaotati ära 1. klassi astujale sisseastumiskatsed
Ram Kooli 15. Sünnipäev; õhtul tulid kokku kooli vilistlased
Juubelipidustuste raames toimus juubelikonverents
Kuma Muusikakoolis toimus esmakordselt põhiõppe üleminekueksam
Traditsiooniline Eesti Vabariigi aastapäeva etendus “Tantsud ahjualustega. Pildikesi Eesti elust”.

Õppeaasta 2015-2016

Uueks direktoriks saab Heiti Pakk
Õppeaasta märksõnad: Tagasiside andmine ja võtmine tõhusamaks, õppimine mitmekesisemaks ja huvitavamaks, kooli vilistlaskonna ja vanemate(kogu) potentsiaali parem rakendamine
Lapsevanemate toetusel sai kool endale uue kujundusega kodulehe
Marbellas avati Hispaania kool
Emakeele päeva raames hakkas NKO läbi viima kirjutamisfestivali
Noortekoor alustas laululaagrite läbiviimist
Toimus ideekonkurss „Lahe vahe tund“, kus kõik õpilased said esitada ettepanekuid, kuidas muuta vahetunnid lahedamaks. Võidutööks osutus Hans Hubert Samsi õueklassi idee.
Roheline muru
Esmakordselt osales õpetajate grupp üle-eestilisel võimlemispeol „Hingelind“
Traditsiooniline Eesti Vabariigi aastapäeva etendus

Õppeaasta 2016-2017

Õppeaasta märksõnad: tõenduspõhine mõtlemine, enesejuhtimine ning sotsiaalne ja keskkonnateadlik ettevõtlikkus
Õpetajate ja lapsevanemate segakoor
9.kl toonekure projekt
Vahetusõpilased
Noorte laulu- ja tantsupidu Mina Jään
Ateena kool
KODA-d
Tunniplaan veebi
Haridus- ja Teadusministeeriumist saabus teade, et meie koolile on antud tähtajatu tegevusluba
Hõbelüüra
Traditsiooniline Eesti Vabariigi aastapäeva etendus

Õppeaasta 2017-2018

Õppeaasta märksõnad: kuidas pakkuda individuaalset lähenemist suurele kooliperele
Roostiku kool alustab tegevust
Keraamikaõpe
Programmeerimine ja robootika
Õpetajate esimene loodusklass
Casus Belli 15
Kooli tekkisid nutivabad alad
Kunstmuru staadionil
Meie matk Niitväljal – uued alad
Roosade Kääride juubeliüritus
Ooper “Jevgeni Onegin”
Koolil uus parkla
Traditsiooniline Eesti Vabariigi aastapäeva etendus

Õppeaasta 2018-2019

Õppeaasta märksõnad: Saavutada valmisolek ja vahendid õppimise iseseisvust ja iseseisvat õppimist toetavate ning arendavate lahenduste rakendamiseks nii õppetegevustes kui ka õppekorralduses. Mitmekesistada kooli õppimisviiside valikut.
Traditsiooniline Eesti Vabariigi aastapäeva etendus “Saada eestlaseks”
Alustab RaM TV
Muusikal “Mees pisuhännaga”
Toimus esimene “Karjäärikarussell”
7. klasside üleminekueksam Paldiskis
RaM Uhkus

Õppeaasta 2019-2020

Õppeaasta märksõnad: kodu kodust eemal – see on meie juubeliaasta moto. Loodame, et sel pidulikke hetki täis aastal hakkab kool veel enam kokku hoidma nagu hea pere kunagi. Ja üheskoos õppima – iseseisvalt ja mitmekesiselt.
Juubeliaasta (RaM Kool 20)
Jõulinnaku avamine
Arengufondi korraldatud heategevuslik advendikontsert
Kuuendate klasside uusaastaball
Traditsiooniline Eesti Vabariigi aastapäeva etendus “RAM LONGA”
Üleriigilise eriolukorra tõttu on kogu kool märtsist alates distantsõppel

Õppeaasta 2020-2021

Uueks koolijuhiks saab Sirje Toomla
Õppeaasta märksõnad: paindlikkus, loovad ja jätkusuutlikud lahendused.
Liitume Rohetiigriga
1. klassides saab nüüd A keelena õppida kas saksa või prantsuse keelt
Vabariigi aastapäeva etendus filmina “Leivakakuke” ja lasteraamat “Jussikese 7 sõpra”
Pälvime tiitli 2020 aasta kiusuennetaja kool
Vaikuse Tuba toimub esmakordselt õues
Koroonaga seoses saab kool katsetada üsna palju distantsõpet ja hübriidõpet
EAK toimub interneti vahendusel
Lastevanemate kooli loomine

Õppeaasta 2021-2022

RaM 21 kokkutulek ja sünnipäevapidu vilistlastele ning õpetajatele
RaM Tants 10
Noorteansambel Õunake 10
RaM Kooli noortekoor 10
Roostiku kool 5
Vaikuse Tuba taaskord õues
Alustab vilistlaskogu üritustesari “Vilistlaselt vilistlasele”
Esimene eesti kirjanduse päeva tähistamine RaM Koolis
Vabariigi aastapäeva etendus “Eesti lood” toob näitlejad pika laua taha lugusid jutustama
Õpetajate õppereis Saksamaale
RaM Kooli ja Arengufondi korraldatud heategevuslik kontsert projekti “Õppima kutsuv kooliruum” rahastamiseks
Pärast 2 aastat koroonapausi toimub taaskord noorema kooliosa sünnipäevakarneval
Pärast 2 aastat koroonapausi toimuvad keelereisid
Pälvime tiitli 2022 aasta kiusuennetaja kool

Õppeaasta 2022-2023

Õppeaasta märksõnad: Igaüks meist loeb
Alustavad 3 uut kooliosa juhti: Siiri, Maris ja Katrin
Roosad Käärid 20
RaM Rohetiigrist sai RoheRaM
Toimub esimene Rohefestival
Rohelise Muru südmusest saab suurejooneline heategevuslik kevadfestival
Osaleme laulu-ja tantsupeol

Õppeaasta 2023-2024

Õppeaasta märksõnad: Hoian head!
Alustab kaasava hariduse õppetool
Luuakse tekli töörühm, kes töötab välja meie kooli tekli statuudi


Warning: Uninitialized string offset 0 in /data01/virt27545/domeenid/www.ramkool.edu.ee/htdocs/wp-includes/class-wp-query.php on line 3738