Õpilasesindus

Mis on RaM Kooli Õpilasesindus
Õpilasesindus (ÕE) on Rocca al Mare Kooli õpilaskonna vabatahtlik ühendus, mis loodi RaM Kooli koolielu edendamiseks ja sujuvamaks muutmiseks. ÕE eesmärgiks on anda õpilastele tugevam hääl koolieluga seoses oma mõtete ja arvamuste väljaütlemiseks ning teha kooliga koostööd, et luua keskkond, kus unistused saaksid tõesti maailma muuta.

ÕE tööpõhimõte ja struktuur:
ÕE tuumik kohtub iganädalaselt, kolmapäeva hommikul kell 8.15 klassis D12. Oodatud on kõik õpilased (ka väljastpoolt ÕE-d) kuulama ja oma mõtteid avaldama. Koosolekud on mõeldud eelkõige probleemide ning ideede tuvastamiseks ja nendele lahenduste leidmiseks.
Üldkogu koosolekud toimuvad vajaduspõhiselt, kuid mitte harvemini kui kaks korda
perioodis.

ÕE liikmeskond koosneb 6.-12. klassi esindajatest (esindaja(d) valib iga klass oma õpilaste seast ise).
ÕE koosneb juhtkonnast(president, asepresidendid, sekretär), tuumikust ja
üldkogust. ÕE tuumik teeb koostööd kogu kooli õpilastega, et selgitada välja võimalikke probleeme ja võimalusi koolielu parandamiseks.

Koosolekute toimumine:
Õpilasesinduse tuumik koguneb iga kolmapäeva hommikul kell 8.15 klassis D12. Kuulama ja kaasa rääkima on oodatud kõik huvilised. Üldkogu koosolekud toimuvad vajaduspõhiselt presidendi või juhatuse üleskutsel.

 

ÕE põhimäärus on SIIN.

 

 

Kontaktid:
opilasesindus.ram@gmail.com

President:
Harri Mirme (12.a klass)
harri.mirme@opilane.ramkool.ee

Asepresident:
Melani-Mirell Adel (11.a klass)
melani-mirell.adel@opilane.ramkool.ee

Õpilasesinduse koosseis:

6. klass:
Sander Üürike(b)
Charlotte Simona Kallas(b)
Jaan Aleksander Port(c)
Marta Eliise Källu(c)

7. klass:
Dagmar Pali(a)
Katariina Kilmi(a)
Emma Marie Allikmäe(a)
Natali Moorus(a)
Aron Puna(b)
Anette Läll(c)
Joosep Õunapuu(c)

8. klass:
Emma Sihvart(a)
Oliver Margus(a)
Albert Johannes Rebas 8(b)
Anna Žuravljov(c)

9. klass:
Anett Reinfeld(a)
Anna Mia Asmer(a)
Eliis Christal Hein(a)
Rika Pihlakas(b)
Sarah Nicole Saksakulm(b)
Eliis Ramjalg(c)
Richard Uriko(c)
Jaanek Sildam(c)

10. klass:
Mia Pugal(a)
Krislin Kaldmaa(b)
Miina Vister(b)
Claudia Davõdov(b)
Mia Simone Arakas(c)
Tristan Ljadov(c)
Katarina Saun(c)
Hanna-Marleen Mõtsnik(c)

11. klass:
Melani-Mirell Adel(a)
Mila Laub(a)
Olena Predko(a)
Art Ra Jalakas(b)
Lisete Kallast(b)
Tambet Viiderfeld(c)
Mihail Turõgin(c)

12. klass:
Harri Mirme(a)
Henri Mokrik(a)
Anni Vellamäe(a)
Siim Saukas(c)
Johanna Maria Spriit(c)