Tegevused

2022-2023 FOOKUSED

Ühe kindla fookuse leidmine on kooli jaoks üsna keeruline ülesanne. Peamiselt seetõttu, et harimist ja ärategemist ootavaid teemasid on mitmeid: jäätmekäitlemine, transport, energeetika, koolimaja haldus laiemalt, koolivorm jne. Ka nende teemadega on plaanis RoheRaM-il kindlasti tegeleda, kuid allpool valiku kasuks kallutas see, et probleemi tõsiduse kõrval on võrdselt tähtsateks teguriteks nende kasvatuslik mõju ja olulisus eelkõige õpilastele. 

Sorteerime arukalt –

2021 sügisel õpilaste ja õpetajate valimiga läbi viidud RoheRaM-i küsitlusest „Märkamise nädal“ koorus tõdemus, et RaM kooli jäätmesorteerimisega on viimane aeg midagi ette võtta! RoheRaM plaanib sellel õppeaastal teha koos kooliperega olukorra lahendamiseks mitmeid otsustavaid samme ning paigutada protsessi eesotsa ÕPILASED. 

Kestlik RaM koolitoit –

Suundumuseks on jätkuv menüü arendus ja õpilase tervislike toiduharjumuste kujundamine läbi teavitustöö, praktiliste tegevuste ja õppetöö.

 • Toetume koostöisele ja sihipärasele menüüarendusele  (eesmärgiks toidukadude vähendamine, suurem rahulolu koolitoidust).
 • Väärtustame jätkuvalt kodumaist toorainet – õpetame lapsi sööma Eestis toodetud toiduaineid – valikukriteeriumiks kestlik põllundus, väikeettevõtete toetamine,
 • Teeme koostöös Baltic Restaurants-iga jätkuvat teavitustööd hea toidu hoidmiseks ning tutvustame meiega ühist maailmavaadet jagavate koostööpartnerite toodangut.

Tänased kokkulepped koolitoidu pakkujaga Baltic Restaurants (Daily)  kestliku RaM koolitoidu eesmärkidele toetudes:

 • Vähemalt 60% koolitoidu toorainest on kodumaist päritolu,
 • Vähemalt 25% koolitoidu toorainest on mahedalt kasvatatud ja vastava sertifikaadiga.
 • Alates september 2022 on RaM koolitoidu menüüs:
 • igapäevaselt hooajaline eestimaine puuvili või mari – õun (sügis-talv) ja marjad (talv-kevad)
 • mahemuna
 • Eesti maheköögivili (kartul, porgand, kaalikas, peet, idud)
 • eestimaised mahedad piimatooted (jogurt, kohupiim)
 • Valikus on: maheriis ja mahe roosuhkur, Eesti mahe teravili ja teraviljatooted, Eesti rüpsiõli ja kanepiõli

Jätkame eestimaiste toodete pakkumisega:

 • Pähkla forellifilee 2 korda kuus – Pähkla Vähi- ja Kalakasvatus OÜ – ja valge kala 2 korda kuus
 • Eesti mahe veiseliha ja veisehakkliha 1 kord nädalas ja mahe lambaliha 1 kord kuus  – Linnamäe Lihatööstus AS, Märjamaa Lihatööstus OÜ (kui lambaliha ei jätku kevadeni, siis kasutame mahe lambaliha asemel mahe veiseliha või mahe veisehakkliha)

Tervislikum ja moodsam puhvetivalik – 

Harjumustel on teadupärast suur jõud ning söömisharjumustele pannakse alus juba lapseeas. Kui rääkida koolitoidust või puhvetist, siis on tegemist sama olulise õpiruumi ja -kogemusega nagu seda on klassiruumis peetav ainetund. Lisaks sellele, et õpime igapäevaselt süües üksteisega arvestama, langetama valikuid ja enda järelt koristama, on oluline, et nii koolitoit kui ka puhvetis pakutav toetaks meie keha toimimist parimal viisil. Toit peab olema kvaliteetne kütus, mis lisaks energia andmisele sisaldab ka rohkelt vitamiine ja mineraalaineid, et peale koolipäeva oleks jaksu tegeleda ka huvihariduse ja liikumisega. Samal ajal ei saa ära unustada, et lisaks enda hoidmisele, tuleks hoida ka keskkonda ning iga otsuse ja valiku taga on midagi palju suuremat, kui hetkega söödud vahepala, mille pakend sama kiirelt prügikasti maandub.

Tundub loogiline, et uuendades ja värskendades kooli kohviku osa, võiks ka puhvet oma valiku ja väljapanekuga jõuda sinnamaani, et tervist toetavad valikud oleksid kättesaadavamad ja nähtaval. Kuna söömine toimub esmalt läbi silmade, siis on oluline, et toitude väljapanek oleks isuäratav ja samas annaks edasi piisavalt informatsiooni pakutava toidu kohta.

Ühiste arutelude käigus said sõnastatud põhimõtted, millest lähtudes võiks puhvetis pakutav juhinduda:

 • eelkõige panna rõhku kohapeal valmistatud värskele toidule: salatid, smuutid, võileivad, vrapid, värsked puu-ja köögiviljad ning jogurtid ja kohupiimakreemid.
 • kodumaised ja/või mahedalt toodetud tooted
 • pakendite vähendamine: müüa rohkem tooteid lahtiselt või taaskasutatavas pakendis
 • pakkuda tooteid, milles pole lisatud suhkrutega liialdatud
 • võimaldada õpilasfirmade toodete müümist
  Lisaks on plaan uuel õppeaastal regulaarselt tutvustada kooli puhvetis uusi tooteid, mis toetavad tervist, on funktsionaalsed ja innovaatilised ning põhineks koostööl väike- ja mahetootjatega.

Määrused: Rahvatervishoiu seaduse eelnõu § 22 lõikes 5 8 sätestatakse üldhariduskooli ja kutseõppeasutuse direktori kohustus kehtestada tasakaalustatud toitumist soodustava keskkonna tagamiseks nõuded ja piirangud haridusasutuses müügiks pakutavale toidule, arvestades Sotsiaalministeeriumi valitsemisala asutuse koostatud riiklikku juhist, mis on avaldatud Sotsiaalministeeriumi kodulehel. Nõuded ja piirangud esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks hoolekogule või erakooli nõukogule. 

Uue RTerS-iga pannakse peamine vastutus koolis müüdava toiduvaliku mõjutamisel haridusasutuse direktorile, kellel on ka juba praegu laiemalt roll tagada laste tervist toetav õpikeskkond. Selleks, et haridusasutusi nimetatud ülesande täitmisel toetada ning oleks selgelt arusaadav, millised on haridusasutuses pakutavat toitu puudutavad riiklikud soovitused, on töötatud SoM-i haldusalas välja vastav juhend. (https://terviseinfo.ee/images/Puhvetite_juhend.pdf)

Allikas: https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/818525ca-b5a7-481c-b12a-8ecd51989990/Rahvatervishoiu%20seadus

Keskkonnateemad õppetegevusse –

Palju head on koolis juba tehtud, kuid vajame jätkuvalt keskkonnateadlikumat lähenemist ka õppetegevuses. Seega on ka alanud õppeaastal plaanis järgmised õppetegevused:
VIII klasside rannikuseire + prügikoristus (mikroplast) – LoTe
IX klasside päikesepargi rajamine kooli katusele (rohetehnoloogia) – LoTe
Gümnaasiumi valikaine – Kestliku RaM kooli arendamine – keskkonnasäästliku arengu eesmärgid (17 Sustainable Development Goals). Valikaine raames on õpilastel võimalik toetada kestlikuma RaM Kooli kujunemist ning teha ära üks rohetegu.

 

2021-2022 FOOKUSED

 

Kestlik RaM koolitoit pilootprojektiks-

Kuna toit on väga oluline lapse arengut mõjutav tegur, siis kujunes RoheRaM-i  esimeseks fookusteemaks kestlik koolitoit ehk targa ja aruka sööja kujundamine. Muutused koolitoidu sortimendis olid meie silmis hädavajalikud, seega jõudsime oluliste kokkulepeteni koolitoidu pakkujaga Baltic Restaurants (Daily) ning tõdemuseni, et asume pika ja huvitava koostee alguses.

RoheRaM-i kestliku koolitoidu eesmärkidest ja kokkulepetest loe lähemalt: https://ramkool.edu.ee/meile-tahtis/roheram/kestlik-koolitoit/

Oodatud muutused kajastusid mitte ainult koolitoidu menüüs, vaid ka koolimaja inforuumis ja õppetegevuses – kaasasime õpilased Rohetiigri “Hoia head toitu” kampaaniasse ning õpilaste retketest Eesti toidutaludesse valmisid algklasside projektipäevade sisud. Toetasime menüüsse toodud Pähkla forelli söömispäevi videomaterjalidega, saadud kogemus inspireeris meid sarnaseid õppematerjale looma ka teiste Eesti toidutootjate toetuseks. 

 1. aasta alguse koolitoidu ümarlauas tõdesime, et oleme ületanud sihiks seatud 25% mahetoidu osakaalu ning sündisid veelgi ambitsioonikamad plaanid mahetoidu osakaalu tõstmiseks meie koolitoidus.
 • Kestliku koolitoidu teemalise ümarlaua kokkukutsumine
 • Õpilaste kaasamine – koolitoidu tarbimist jälgiva eksperimendi läbiviimine koolis
 • Koolitoidu pakkujaga koostöös uue ambitsioonika mudeli välja töötamine ja rakendumine alates 2021 sügisest
 • Alguse sai 1.-5. klasside toidutarkuse projekt “Talu toidab”🥕🥕🥕

LOE KA RAM ROHETIIGRI ESIMEST UUDISKIRJA: LINK

2021-2022 kestliku RaM koolitoidu suundumus:

 • Suur osa ehk vähemalt 60% koolitoidu toorainest on kodumaist päritolu,
 • ligi 25% koolitoidu toorainest on mahedalt kasvatatud ja vastava sertifikaadiga.

2021-2022 kokkulepped koolitoidu pakkujaga Baltic Restaurants (Daily)  kestliku RaM koolitoidu eesmärkidele toetudes:

 • Suureneb kodumaise ja mahetoodangu osakaal koolitoidu menüüs 
 • Vahetame esmajoones välja kõige suurema keskkonnamõjuga liha- ja kalatooted, piimatooted
 • Jätkame hooajal kodumaiste aedviljade pakkumist ja vähendame imporditud viljade pakkumist, igapäevaselt pakume eestimaist Halika õuna (sügis-talv) ja Marjamaa talu OÜ marju (talv-kevad)
 • Äntu Mahemuna igapäevaselt
 • Lisaks menüü muutustele teeme ka teavitustööd hea toidu hoidmiseks ning tutvustame meiega ühist maailmavaadet jagavate koostööpartnerite toodangut. 2022 aastal on oodata ka BRE-poolset menüü arendust. 

Lisaks pakutakse järgnevaid eestimaiseid tooteid:

 • Pähkla forellifilee 2 korda kuus – Pähkla Vähi- ja Kalakasvatus OÜ – ja valge kala 2 korda kuus
 • Eesti mahe veiseliha ja veise hakkliha 1 kord nädalas ja mahe lambaliha 1 kord kuus  – Linnamäe Lihatööstus AS, Märjamaa Lihatööstus OÜ (lambaliha ei jätku kevadeni)

2022 alguse seisuga oli mahe tooraine osakaal RaM koolitoidu menüüs 29%. Põhilised pakutud mahetooted:

 • Hiiumaa mahe talleliha
 • Liivimaa Rohumaaveise mahe veiseliha ja veisehakkliha
 • Pajumäe jogurt ja kohupiim
 • Äntu mahe munad
 • mahe kartul, mahe porgand
 • mahe idud, mahe riis, mahe roosuhkur.

Lisaks pakume eestimaist Halika õuna, Marjamaa talu OÜ marju ja Pähkla forelli. Enamus köögivilju on eestimaist päritolu.

RoheRaM-i tegemised kestliku RaM koolitoidu eesmärkide toetamiseks:

 • Kestliku koolitoidu teemalise ümarlaua kokkukutsumine;
 • Koolitoidu tarbimist jälgiva eksperimendi läbiviimine koolis.
 • Alguse sai 1.-5. klasside toidutarkuse projekt “Tunne Eesti toitu!“
 • Koostöös koolitoidu pakkujaga Baltic Restaurants (Daily) uue ambitsioonika mudeli välja töötamine ja rakendumine alates 2021 sügisest

Õppekava arendus – 

Lõputu ajalise perspektiiviga ja kõige olulisemaks keskkonna eesmärgiks RaM koolis on siiski õppekava arendus, mis kaasaks jätkusuutlikkuse teemasid vastavalt õpilaste vanuseastmele ja sobivusele õppeainega. Siin oluline roll õpetajal, kes võtab vastutuse keskkonnateemade integreerimisel oma õppeainesse. RoheRaM püüab igati innustada ja luua võimalusi õpetajate koolitamiseks ning põnevate materjalide jagamiseks.

Väärt algatusena sai 2. veebruaril koostöös muutuste juhtijaga MILTTON läbi viidud õpetajate inspiratsiooni- ja koostööpäev, mille fookuseks sai võetud 21. märtsi iseseisva õppimise päeva ühine kujundamine ja ühise ideepanga loomine.

Roheteemadel on LoTe õppepäevade raames meid harinud mitmed valdkonna tippspetsialistid ja viidud läbi mitmeid praktikume. Mirell Merirand rääkis noortele jätkusuutlikkusest ja ringmajandusesest. Kuidas tarbida keskkonnasäästlikult ja teha teadlikult keskkonnasõbralikumaid otsuseid. Õpilased otsisid ja jäädvustasid foto ning tekstina (õppe)tegevusi, ruume ja asju, mis meie koolis toetavad keskkonnateadlikku maailmavaadet ning vajavad RoheRaM-i tarka sekkumist ning pakkusid ka lahendusi, kuidas näiteks prügi sorteerimist koolis paremini korraldada jne. Alan Vaht keskendus transpordisektorile, eelkõige transpordikütustele ja sellega seotud CO2-heite probleemidele ja võimalikele lahendustele. Iseseisvalt uurisid õpilased seda, kui paljud õpilased tulevad kooli jalgratastega, tõukeratasega. Mõeldi ja küsitleti õpilasi, mis paneks neid rohkem jalgrattaga kooli tulema. Uuriti, kui levinud on RAM-ikate seas elektriautode kasutamine. Kuidas motiveerida RAM-ikaid targalt tarbima? Kuidas me saaksime CO2 heitmeid vähendada?

2021 kevadel alustasime Rocca al Mare koolis projektiga TALU TOIDAB 🥕🥕🥕, mille eesmärk on lastele tutvustada, kuidas jõuab Eesti toidutootjate toodang meie lauale. Külastasime kevadel erinevaid mahetalusid, aiandeid ja farme, kus saime uusi teadmisi toiduaine kasvatamisest, tootmisest ning inimeste pingutusest ja tarkusest, mis selle loomisega kaasneb. Laste tagasiside oli sütitav ning otsustasime, et soovime selle projektiga edasi minna.  Soovime  lapsi juba varakult suunata Eestimaist toitu ehedas olekus tundma. Nii õpetame neis ka hoolimist ja armastamist kodumaise toidu vastu. Emotsionaalsest seosest ja arukast suunamisest tekib tunduvalt sügavam suhe väikese sööja ja toidu vahel ning ühel heal hetkel kajastub see ka lapse söömiskultuuris, milles pole kohta toidu ja muude ressursside raiskamisel.

Koostöö KiVa-ga –

Meelerahu märtsi tegemistesse kinkis omapoolse keskkonnasõbraliku sisendi ka RoheRaM.
„Vaikus kui meelerahu“ nädala raames mõõtsime kooli kohvikus, sööklas ja raamatukogus müra. Müramõõtjad olid terve nädala koolipildis näha ja kuvasid mürataset suurele ekraanile.
„Õnnelik amps kui meelerahu“ nädalal pöörasime tähelepanu tervislikule koolitoidule. Ja laste rõõmuks pakuti kogu kevad-talvise hooaja söögivahetunnil Marjamaa Talu külmutatud marju, mis said laste seas ülimalt populaarseks!