Muusikakool

  • Registreerimine toimub läbi ARNO süsteemi läbi Eelkool/Ringid/Sport/Muusika alajaotuse 2023/2024. õppeaasta alt.

 

Rocca al Mare Muusikakool soovib pakkuda kvaliteetset ja mitmekülgset muusikaharidust nii lastele kui täiskasvanutele. Traditsioonidele tuginedes üritame samas olla paindlikud, arvestada igaühe ootuste, eripära ja võimalustega.

Meie eesmärgiks on pillimängu ja laulu õppimise kaudu anda oma panus harmoonilise, mitmekülgse inimese kujunemisse. Seejuures soovime oma õpetuse hoida tasemel, mis erilise muusikalise andega õpilastele annaks võimaluse soovi korral edasi õppida kõrgema taseme muusikaõppeasutuses.

Koolis töötavad õpetajad on aktiivselt tegutsevad andekad muusikud, kel endal läbitud korralik haridustee ja omandatud kogemused, mida õpilastega julgelt jagada.