Muusikakool

Rocca al Mare Muusikakool soovib pakkuda kvaliteetset ja mitmekülgset muusikaharidust nii lastele kui täiskasvanutele. Traditsioonidele tuginedes üritame samas olla paindlikud, arvestada igaühe ootuste, eripära ja võimalustega.

Meie eesmärgiks on pillimängu ja laulu õppimise kaudu anda oma panus harmoonilise, mitmekülgse inimese kujunemisse. Seejuures soovime oma õpetuse hoida tasemel, mis erilise muusikalise andega õpilastele annaks võimaluse soovi korral edasi õppida kõrgema taseme muusikaõppeasutuses.
Pilli- ja lauluõpetus Rocca al Mare Koolis sai alguse juba kooli loomise aegadel, mil kaunite kunstide õppetooli juhatajaks oli Aarne Saluveer. Vähehaaval on juurde tekkinud aineid ja erilalasid, soetatud pille ja tekkinud võimalused ning soov õpetust veidi enam süstematiseerida. Seega on Muusikakool loogilise jätkuna välja kasvanud juba enam kui 10 aasta pikkusest tegevusest.

Koolis töötavad õpetajad on aktiivselt tegutsevad andekad muusikud, kel endal läbitud korralik haridustee ja omandatud kogemused, mida õpilastega julgelt jagada.