Õppesuunad

Rocca al Mare Muusikakoolis on võimalik valida kahe õppesuuna –
põhiõppe ja vabaõppe vahel.

PÕHIÕPPE eesmärk on anda õpilasele seitsme aasta jooksul terviklik ja süsteemne muusikaline haridus: erialased ja tehnilised oskused iseseisva musitseerimise tarvis, üldmuusikalised teadmised ning võime orienteeruda muusikamaailmas tervikuna.
Põhiõpe baseerub parimatel, ennast kohati aastasadu tõestanud traditsioonidel ja õpetamismeetoditel. Põhiõppe õpilastel on alates teisest klassist kohustuslik ka solfedžo ning kehtivad miinimumnõuded repertuaari ja esinemiste osas. Loomulikult on võimalik „kohustuslikule miinimumile“ lisaks valida repertuaari oma maitse järgi ja võtta ainetunde ka päris vabal valikul. Õpilaselt ja perelt nõuab põhiõpe teatud järjekindlust ja kannatlikkust, kuid pakub seejuures suurepärase võimaluse oma võimete ja isiksuse arendamiseks muusika kaudu.

 

VABAÕPE on mõeldud igaühele, kel huvi muusikategemise vastu, kuid kes mingil põhjusel ei tihka asuda veidi nõudlikumasse põhiõppesse. Siin ei ole eelduseks kõrged ambitsioonid või erakordne muusikaline anne. Kui põhiõppes on kooli poolt kokku pandud paketid valitud ainetest ja nõuded, siis vabaõppes võib igaüks oma „menüü“ koostada ise. Koolipoolsed nõudmised on minimaalsed. Seetõttu sobib vabaõpe hästi neile, kel nädal sisustatud juba mitme huviringi, trenni või millegi muuga, kuid kes siiski veidi muusikamaailmaga tutvust teha tahaks. Samal põhjusel sobib vabaõpe väga hästi ka täiskasvanud õpilastele. Vabaõpet võib vastavalt õpilase soovile kujundada veidi meelelahutuslikuks, samas ei keela keegi ka süvenenumat lähenemist. Siin puudub traditsiooniline klassisüsteem, arvet peetakse õpitud aastate järgi. Õpetajateks on üldjuhul samad professionaalsed õpetajad, kes põhiõppeski.
Esimesse klassi astujale on väga soovitav valida alustuseks põhiõpe, et tagada baas, millega soovi korral selles õppes saaks jätkata. Kui selgub, et põhiõpe mingil põhjusel siiski ei sobi, saab õppeaasta lõpus teha otsuse järgmise õppaasta algusest üle minna vabaõppesse. Kuigi vabaõppest on hiljem võimalik liikuda ka põhiõppesse, võib see eeldada lisatundide võtmist või nooremasse klassi sattumist võrreldes teiste samal ajal alustanud põhiõppe õpilastega.