Meile tähtis

Väikese lapse jaoks on lasteaias väga palju tähtsaid asju – väikesed ja suured kaaslased, mängud ja tegemised, lemmiklood ja -laulud. Kõige tähtsam on aga rõõm, hea tuju ja tunne, et just mina olen tähtis, oluline, armas.
On veel hulk pisiasju, mis täidavad lapse päevad kindlustundega, kogemusega, et temast hoolitakse, teda hoitakse. Need lihtsad, igapäevased, aga väga tähtsad äratundmised teevadki meie lasteaia eriliseks – seda on väitnud kümned ja kümned lapsevanemad.

Loe edasi
Lasteaia pere

Veskimöldre lasteaias on neli rühma, kus käivad lapsed vanuses 2-6 aastat.
Rühmades töötab kolm õpetajat või siis kaks õpetajat ja abiõpetaja.
Lisaks tegelevad lastega muusika, liikumise ja kunstiõpetajad.

Loe edasi
Lasteaia elu

Veskimöldre lasteaia päevakava on paindlik,
kindlustades lastele päevarütmi,
kus vahelduvad igapäevatoimingud,
laste vaba tegevus ja
täiskasvanu planeeritud õppetegevused.

Loe edasi
Vastuvõtt

Lasteaias on 4 rühma. Õppekava aluseks on koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava. Lisaks tavategelustele on lasteaias süvendatud loovus- ja väärtusõpetus. Palju rõhku pannakse üldisele silmaringi laiendamisele. Lasteaia õppekavaga saab tutvuda kodulehel, aga ka majja tulles kohapeal.

Loe edasi